Borsodvármegye Hivatalos Lapja, 1908 (6. évfolyam, 1-53. szám)

T árgy mutató a Borsodvármegye Hivatalos Lapjának 1908-ik évfolyamához. Cz. Czirner használata tárgyában körrendelet ... 201, 231 Cs. Csarics Sándor gyiimölcsészet terén való útba­igazítással való megbízatása ........... ... 104 Cselédkönyvek megsemmisítése 21, 38, 91, 166, 185 337, 427 Cséplőgépkezelői tanfolyam ... ............................. 460 Csendőr-járőrök megerősítése. .................................... 115 Cséplőgépkezelői tanfolyam ..................................... 17 Cserebogár irtás ... ,... ..................................... 43 Csipkeipari tanfolyam Miskolczon .................... 440 D. Dédesi s, jegyzői állás szervezése .................... 59 Dijnokokról alkotott szabályrendelet ... 295 Diósgyőr község piros-tarka marha tartása ... ... 425 “Bzurányi Gyula anyakönyvvezető kinevezése ... 400 E. Egyéves önkéntesek katonai szolgálata ............ 299 Elhagyott gyermekek védelme ........... ... 19 Építészeti hivatalhoz egy dijnok félfogadása ... 363 Építési szabályrendelet .......................... 68 Erdősítések megjutalmazása ............................ 28 Erzsébet kórház persely-pénztár segélyezése 60, 87 Erdei érték és árszabályzat ..................................... 199 Erdősítések után adományozott pénzsegélyek ... 207 Erzsébet kórház elkülönítő pavilion felépítésére felvett kölcsön ... 228 Erdők parcellázása............................................... 323 Erzsébet kórház módosított alapszabálya ........... ,166 Erdei famagvakról kimúlás ..................................... 433 Ev. ref. egyház elnevezése ...................................... 91 F. Fogadó, vendéglői iparról szabályrendelet ........... 81 Foglalkozást közvetítő szab. rendelet ............ 109 Fordítási dijak megállapítása.............................. 158 G. Gazdasági Egyesület segélyezése ... 110 Gazdasági cselédek lakásairól szabályrendelet ... 148 Galambok behozatalainak korlátozása .................... 318 Gazdasági gép mellett alkalmazott iparosok biz­tosítása ............................: ...................................- 334 A. Adófizetők felvilágosítása a jegyzők által ........... 341 ■Agonás Pál anyakönyvvezető kinevezése ........... 188 Amerikai Slovenski Liga bélyegei ................... 165 Alkoholellenes szövetség hirdetményei ................... 87 Alkoholellenes bizottság tanfolyama ................... 350 Állatvásárterek legeltetése .................................... 44 Állandó sorozó-bizottság működési napjai ... ... 195 Állandó biráló-választmányi ülési meghívó ........... 307 Anyakönyvvezetők tiszteletdijai ............................ 29 Anyakönyvi kivonatok kiállítása stb. szabályrend. 80 Anyakönyvi felügyelői állások megszüntetése ... 103 Anyakönyvi Utasítás módosítása ........... 164 Anyakönyvi kinevezések... ................. ... ... 188 Anyakönyvi felügyeleti joggal való megbízatás ... 297 Anyakönyvi kivonatok kiállításáért szedhető dijak kezelése .................... 307 Ándó Sámuel anyakönyvvez'ető kinevezése ... — 318 Apaállatok tartása............................ - 371 Árlejtési hirdetmények 40, 42. 117, 165, 209, 2 0, 290 . 291, 320, 455 Árvapénzeknek pénzintézeteknél elhelyezése ... 385 Arlói s.-jegyzői állás szervezése ........................... 59 Aratási munkálatokkor a katonák szabadságolása 213 Automobilokról alkotott szabályrendelet ........... 377 Ázsiai kolera elleni védekezés ........................... 396 B. tíidÍHÖsztöndijak ............................................ 8, 414 Bánhorváti s.-jegyzői állás szervezése .................. 59 Balta István anyakönyv vezető kinevezése ........... 188 Bábaügyi szabályrendeletek tárgyában rendelet ~ 413 Bábák magasabb fizetése .................................... 453 Bábák tartása a községek által .......................... 453 Belügyi Közlöny megrendelése ........................... 13 Bérszolga ipari szabályrendelet ........... — 85, 222 Benzinmotor részére szükséges benzin adómen­tessége .................................... 183, 299 . Beszállásolási törvények végrehajtása tárgyában honvédelmi min. körrendelet ............................ 276 Beer Margit nyomozása............................................. 410 Bíere.xtract készítmény árusításának eltiltása ... 61 Bika szükséglet tárgyában rendelet ................... 39 Boday Sándor anyakönyvi kinevezése .................. 55 Borsodvármegye szervezési szabályrendelete ... 135 Borsodmiskolezi Muzeum segélyezése ................... 378 Bosznia-Herezegovinába szóló megkeresések ezim­zése .................. 396 Body Imre anyakünyvvezető kinevezése ........... 400 Budapesti államrendőrség bejelentési hivatala ... 126 Budapesti önk. mentőegyesület 20 éves jubileuma 172

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék