Borsodvármegye Hivatalos Lapja, 1909 (7. évfolyam, 1-53. szám)

Tárgymutató Borsod vármegy e „Hivatalos Lappjának VII. évfolyamához (1909. év]. A. Abod község vadászati jogáról hirdetmény ........... 3, 6 Adria m. kir. hajózási r. t. megbízatása ........... 424 Ágonás Pál h. anyakönyvvezető kinevezése ........... 298 Áhati hullák vasuii szállítása-.............................. ... 448 Állatvásárok engedélyezése .................................... 283 Gkoholizmus elleni védekezés .................... 235, 454 Állandó bíráló vál ülésre meghívó ... ... 217, 415 Állandó sorozó bizottsága Miskolczon.......... 215 —. Alacsony Pál csavargótól megvonandó segélyezés 200 Gróf Almássy Dénesné kompjának vámszedési joga 156 ^Állategészségügyi ebadó alapból segélyezés .......... 138 Állandó választmány szervezetéről szab. rendelet 137 — .Amerikából pénzeknek hazaküldése .................... 13 Anyakönyvvezetőkhöz körrendelet........... 85 ^Anyakönyvvezetők tiszteletdijai ............................ 15-1­Ariyakönyvvezetőkhöz rendelet ........................... 255 Apaállat vizsgálatok ............................................. 431 Árpás Mari körözése ........................... 426 Arczképes igazolványok beterjesztése .......... 425 — Aratás idején a katonák szabadságolása ... 218, 261 Árverési hirdetmények 99, 134, 143, 159, 172, 203 242. 257, 28ó, 292, 450 Árlejtési hirdetmények 145, 146, 147, 160, 172, 220 272, 276, 309, 327, 362, 371 Aradi 13 vértanú kivégeztetésének terület megvál­tására adomány ..................................................... 233 Avasi templom restaurálására 5000 Kor. segély 443 B. Bábaszabályrendeletek módosítása ... ... 129 TTnbaöszlöndijak .................. ................... 240, 392 Bábaszabályrendelet ... .. ............................ 404 Partba Jenő h. anyakönyvvezelő kinevezése ... 417 Balogh János h. anyakönyvvezető kinevezése — 439 Baranyai Ádám körözése ... ... 428 Bernát Sándor körözése ................... .................... 428 Be'apátfalva s.-jegyzőtartása ............................ 458 • Tléósi magyar egyesület segélyezése .................... 234 . Bctegsegélyző hátrálékos járulékok .................... 222 bérkocsi iparról alkotott szab. rendelet ... 138, 295 . Benzinmotorhoz szükséges benzin ára ................... 37 Binder Györgyné illetősége ... 20 Binet János h. anyakönyvvezető kinevezése ... 371 Borsodvármegye és Miskolcz város közötti vitás ügy 46 Borhamisítás ügyben min. rendelet ........... ... 2 Borsodszemere község vadászati bérletére hirdetés 3 Bort, sört és szeszes italokat tartalmazó üvegek megjelölése...................................................... 21 Bor hamisítási törvényről rendelet... ...141, 153, 193 Budapesti m kir. államrendőrség bejelentő hivatala 39 Bródy Imre h. anyakönyvvezető kinevezése ......... 171 Borsodi körjegyzőségnél s. jegyzői állás rendsze­resítése ..................................................................... 234 Bornyilvántartásról rendelet ................... ........... 237 Boldva hídon a vámszedés megszüntetése ........... 409 "Borsod-miskolczi Muzeum egyesületnek 2400 kor. ' segély ... ... ..................................................... 444 Borsodszentmárton s. - jegyző tartása .................... 458 Cs. Csergi Anna körözése ... .. ............................ 455 Cz. Czigány ügyben kérdőivek ................................... 110 Cont Allesandró de Bosdari olasz főkonzul kinevezése 342 D. I Dijnokról alkotott szabályrendelet.................. 48 Diszérem 40 év hű szolgálatért ... .................... 129 j Dorogmai gazdaközönség vámmentessége ........... 36 Dögterek legeltetéséről tiltó rendelet ................... 308 Dumbrava László min. titkár anyakönyvi felügyelő megbízatása .................................................... 13, 128 Durbusch József körözése ... 441 E. Ebadó alapból segélyezés ... ... 3-j4 Egészségügyi körök beosztása ................... ... 59 Egészség naptár ajánlása .................. 432 Elmebetegek családi ápolása................................... 263 Elmebetegek kísérőinek vasúti kedvezménye ... 422 Építkezési szab. rendelet .......................... ... 243 Építkezések ahol 20 munkás dolgozik azoknak bejelentése ... — ............................................ 109 I Erdőbirtokosok erdőirtása .................................... 19 Erdősítési jutalmazások .................. 54 Erzsébet kórház perselyére adomány ................. 66 Erdőörzés alap növelése .................................. S3 Erzsébet kórház szülészeti és szemészeti osztá­lyának kibővítése..................................................... 127 Erdőszoigák lőfegyverrel való ellátása ................... 153 — Erdei érték és árszabályzat .. 186 Erdőközbirtokosságok számadásainak megvizsgálása 221 Erdőszolgák kinevezése ... 253 Erdőőri szakvizsgák ... ............................ — 325 Erzsébet kórház szülészeti pavilion építésére fel­vett kölcsön ... .................................... — ... 338 Erdei famagvakról kimutatás... ­......................... 383 Erdei Károlyiéi a szokásos aözsegély megvonás 438 Észak Amerikába való kivándorlás ................... 357 F. Faiskolákról alkotott szab. rendelet .................... 152 Faárverési hirdetmény ............................311, 315, 418 ft

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék