Borsodvármegye Hivatalos Lapja, 1910 (8. évfolyam, 1-52. szám)

Tárgymutató Borsodvármegye Hivatalos Lapja 1910-ik évfolyamához, Oldatsz. Oldalaz. A Állatvásári szakértők teendői 14 Alacska község vadászati árv hirdetménye 215 Állandó vegyes felülvizsgáló bizottságok működése 241 Állami gyermekmenhelyekben gondozott de idő­közben elhalt gyermekek illetősége iránti eljárás megszüntetése 254 Állandó sorozó bizottság működése 263 Alispáni hivatal uj telefon száma 264 Állandó bíráló válssztmány ülési meghivója 365 Alkoholizmus czimü lap ajánlása 3»3 Ancsár Mária körözése 179 Anyakönyvi kiigazítási ügyben követendő eljárás 254 Antal József fényképész nyomozása 282 Anyakönyvekben feljegyzendő névváltoztatások tár­gyában b. ü m. rendelet 381 Árverési hirdetések 43 52. 80 107- 114. 127. 141. 172. 194 201 212. 216. 249. 273. 279 Arlói lóüzemü iparvasut által keresztezett közút használatának engedélyezése 83 Aratási szabadságolások 16s. 198 Arcképes vasuli igazolványok kiáltitásí dijainak fel­emelés 251 Ázsiai kolera elleni védekezése 291 Ázsiai kolera ellen a gyermekvédelmi védekezés 313 B Balaton községben a hús lebélyegzése 36 Balog András körözése 132 Bába szabályrendelet 183 Balog Julia körözése 202 Balázs Anna körözése 210 Balog Rozália körözése 280 Bassó Bertalan vármegyei földadó bizottságielőadó felmentése 365 Berki Gyula körözése 139 Berente község vadászati bérletére árv. hireetmény 215 Borhamisítás ellenőrzésére Klaisz Gyula kirendelése 324 Borsod-Miskolczi Közművelődési Egylet.,Matyó-ház“ néprajzi gyűjteményének segélyezése 303 Borsodvármegye árvaszékének 1910. évi gyámügyi számadása 251 Borsodvármegye háztartási alapjának 1909. évi zárszámadása 164 Borhamisítás ügyében rendelet 8 Boné Sándorné körözése 132 Bogdán Orsós Sándor körözése 179 Budapesti állatorvosi főiskolában honvédállatorvosi kiképzés 127 Budapesten rendezendő repülő versenyek 172 Bulgáriába kivándorolni készülő üveggyári munkások óvása 267 Budapesti főkonzulátus által kiállított útlevelek záradékolása 373 Olda tsz Bűnügyi nyilvántartásból folyó értesítés kérés 36 Bükkmogyorósd község vadászati bérszerződése 275 Braskó Károly illetősége 336 C Czereczky Itvánné honossága 243 Conte Carló Sforza olasz konzul kinevezése 273 Csermély község vadászbérletére hirdetmény 275 Csehi József illetősége 294 Csikó József felsőzsolczai h anyakönyvveztő kine­vezése 279 Csuka Mária körözése 183 Gsurgay Arpádnó özvegyi ellátása 289. 396 D Dallos József körözése 248 Dezsánszky János kihallgatása 182 Demkó Jakab útlevél ügye 295 Dénes Anna körözése 36^/ Dudái járásban fellépett száj- és körömfájás 39r^ Diósgyőrön épül állami iskola bútorberendezésére versenytárgyalási hirdetmény 178 Dindák Erzsébet körözése '258 Dőzsi Józef rákospalotai szalámi gyárosnak adott kedvezmény 126 Dormándon fellépett kolera elleni védekezés tárgyá­ban rendelet 329 Dohányjövedéki javadalmak fuvarozási táblázata 361 Drágasági pótlék tárgyában kgy. határozat 391 B Edward angol király halála alkalmából kiadott udvari gyászjelentés 164 Éjjeli őrségről alkotott szabályrendelet 290 Élő állatoknak vasúton való szállítása 176 Elmebetegeknek elhelyezése körül észlelt visszás­ságok 197 Ellenőrzési szemlék 232 Első székely háziipari orsz. szövetkezet szervezkedése 293 Elhagyott gyermekek segélyalapjának 1911. évi elhelyezése 300 Eötvös János után felmerült gyógydij behajtása 211 Építészeti tervpályázatok körüli eljárás 39 Építkezési szabályrendelet 149, 355 Építkezésekre hirdetett versenytárgyalások tárgyá­ban kér. min. rendelet 291 Erdőőrzési alap létesítése 355 Erdősítési jutalmak kiosztása 25 Erzsébet kórház elkülönítő pavilion ős hullaház építése 87 Erdősítési jutalmakra pályázat 200 Erdőőrök fegyelmi ügyeiben a tanukkal szemben követendő eljárás 205 Erzsébet kórházi szükségletekre árlejtési hirdetmény 282 Erdei famagvakról kimutatás] 387

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék