Borsodvármegye Hivatalos Lapja, 1914 (12. évfolyam, 1-54. szám)

Tárgymutató Borsodvármegye Hivatalos Lapjának 1914. évfolyamához. A. Adóbeszedési napló vezetésére utasítás ................ 211 Államerdészeti tisztikar a betegségek elleni véde­kezésben ........................................................................... 336 Állami gyógyfürdőkben kedvezmények ................ 66 Állategészségi ebadó 1913. zárszámadása ................ 151 Állategészségügyi kimutatás.......................................... 101 Állatbiztosítás c lap ajánlása ......................................... 3 Állati gyógyszereknek külföldről behozatala ... 69 Állati fertőző betegségek ................................................... 348 Almássy Dénesné gr. tiszatarjáni kompja.............. 24 Alsóábrányban körorvosi állásra pályázat ... 56 61 Altisztek családtagjainak kórházi költsége ............. 168 Amerikába kivándorlások beszüntetése ................ 209 Anyakönyvvezetőknek rendelet ....................................... 23 Anyakönyvi kivonatoknak külföl ről beszerzése 69 Anyakönyvi Il-od példányok kiállítása ................ 354 Apaállatok bevásárlása ............................................................... 19 Apaállatok szükséges s áma ......................................... 29 Arló—disznósdi vicinális útra fedanyag szállítása 66 Ároktői s. jegyzői állásra pályázat ................ 31 36 Árva- és gyámhatósági kiadásokról és bevételek­ről hirdetmény ... .............................................................. 229 Árva és gyámszükségletekről költségelőirányzat 293 Árvaszéki elnöki állásra pályázat ................ 9 15 20 Automubilforgaiom ellenőrzése ............................ 216 224 B. Bábaösztöndijak ................................................... 13 153 201 Bánhorváti körszülésznői állásra pályázat ... 10 16 Bányász Rertalan anyakönyvvezetőhelyettes ... 41 Bányavidékekről kivándorlásra csábítók ................ 77 Bélapátfalva földjeinek bérbeadása ............................ 178 Biloveszky Béla a rimaszombati érd. hiv. főnöke 207 Bélyegmentesség .......................................................................... 332 Benedek László anyakönyvvezetőhelyettes .............. 31 Berzéken száj- és körömfájás.......................................... 144 Bivalyvész ellen védekezés ................................................... 69 Boldvai körorvosi lakás építésére árlejtés ... 25, 31 Borsodi s.-jegyzői állásra pályázat 135, 141, 154 Borsodnádasdi körorvosi állásra pályázat 15, 20, 25 Borsodszemerei szülésznői állásra pályázat .............. 154 Borsodszentmártoni vadászati jog bérbeadása ... 49 Bulgáriai marhavész ............................................................... 60 Buttler-alapitványra pályázat ............................ 83, 85, 91 C. Calbarin mételykórellenes szer eltiltása ................ 169 Czégény és Dányád községek egyesítése ................ 40 Csekonics Endre gróf felhívása ....................................... 220 Cserebogárirtásnak költségei ........................................ 104 Cserépfalusi mészkőbánya bérbeadása ................ 62 Csernely stb. ut törv. kezelésbe vétele ................ 45 Csikóvásár Miskolczon és Mezőkövesden ............... 93 D. Damak földjeinek bérbeadása ........................................ 193 Darabos község önállóságának megszüntetése ... 3 Oldal Dédesi erdőőri állásra pályázat ............................ 121 Dédesi körjegyzői állásra pályázat ................... 62 Dédesi s. jegyzői állásra pályázat 72, 100, 105, 116 Dijnokok pótadó alól mentessége ................... 56 Diósgyőri körorvosi állásra pályázat ........... 20, 24 Diósgyőri papiak és templom helyreállítása ... 106 Disznóshorvát földjeinek bérbeadása ................... 118 E. Edelényben irnoki állásra pályázat 61, 65, 71 Edelényi s.-jegyzői állásra pályázat ................... 48 Egerben körjegyzők tápintézetének segélyezése 152 Egerfarmosi útszakasz kiépítése ............................ 122 Egerlövői vadászati jog bérbeadása ................... 234 Eger putnoki vasút helyreállítása ............................ 100 Elhagyott gyermekek gondozására pótadó ... 304 Ellenséges államok iparcikkei és terményei ... 324 Elmebetegek elhelyezése .................................... 35 Emődi s-jegyzői állásra pályázat ... 25, 31, 36 Erdőbizottság anyag- és vagyonkezelése - ... 293 Erdőbizottsági gyűlések hatáskörének módosítása 263 Erdőőri állásokra pályázat .......................... ... 36 Erdősítési jutalmakra pályázat ............................ 142 Érték- és árszabályzat hatálya ............................ 91 Erzsébet közkórház nyugdíj szbr. pótlása ........... 147 Erzsébet közkórház perselypehztárának adomány 152 Északamerikai Tawson szénbányában meghaltak 89 Északamerikai kivándorlás .................................... 9 F. Fegyvergyakorlat alól felmentés ............................ 141 Fehérnemüadakozásra felhívás ............................ 283 Fekete Gyula mezőnyéki anyakönyvvezető-he­lyettes ..................................................................... 289 Felhívás a Szlávokhoz, kiáltvány ............................ 287 Felsőkelecsényi szülésznői állásra pályázat ... 79 Felülvizsgáló bizottságok szervezése ........... 8 Fertőtlenítésre mész beszerzése ............................ 288 Fertőtlenítő szerek beszerzése ............................ 269 Fertőtlenítő tanfolyam ............................................ 216 Fertőtlenítő tanfolyamokról „Tájékoztatás" ... 170 Fertőző betegségek ellen védekezés ........... 201, 239 Fertőző betegségek költségei ............................ 196 Fiumei teng. akadémiába pályázat ................... 84 Fogadó, vendéglő stb. szbr. kiegészítése ........... 140 Főjegyzői állásra pályázat .................... 96, 100, 105 Főrendiházi tagság igazolása ............ 99 G. Gazdasági gépeknél munkásokról szbr .................. 278 Gázmotorkezelői tanfolyam .................................... 41 Gépjárművezetői tanfolyam ... ... v .......... 79, 177 Goszpicsi parancsnokság ........................................ 24 Gyám- és gondnokok évi jelentése ................... 116 Gyámpénztári készletnek elhelyezése ................... 324 Gyümölcsfeldolgozó gépek kikölcsönzése ........... 47 H. Háborús nyomtatványok megőrzése ........... 349, 353

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék