Borsodvármegye Hivatalos Lapja, 1914 (12. évfolyam, 1-54. szám)

Oldat Kocsis Istvánná segélyezése .................................... 46 Kolera elleni védekezés .................................... 54, 114 Kolera elleni védőoltás............................................. 288 Kolerajárvány költségeinek fedezése .................... 324 Kopár területek befásitásáért segélyezettek ... 73 Korlátozott áruforgalom •.................................... 223 Konzervek készítése ............................................. 252 Kozma Elek tiszteletdija .................................... 59 Közbirtokossági közgyűlések elhalasztása ........... 239 Kjegyzőknek kivándorlási okmányok beszerzésétől eltilt................ 90, 95 Körorvosoknak telefon ............................................ 89 Közegészségügyi ebadóalap zárszámadása ............ 151 Hadsereg szabadságolása aratásra .................... 177 Községek betétei a moratórium alatt ................... 2Ó2 Községi és körorvosok hiv. pecsétje.................... 83 Községi és kjegyzők árvaházába pályázat ........... 128 Községi és körjegyzői nyugdíjalap költségelőirány. 317 Községjegyzői nyugdijszabályrendelet.................... 162 Községjegyzői magánmunkálatokról szbr. mód. 161 Közszállitási szbr. betartása ........... 54 Köztisztaság fentartása ... 13, 220 Közutak építéséről költségelőirányzat ........... 353 Közutakon ródhzás stb. megtiltása ................... 349 Kurittyán földjeinek bérbeadása............................ 118 Krasznok-jánoki utón fakorlátok ................... 234 Krautsach Sándorné segélyezése ................... 2 L. Laktanyák építésére pótadó............................ 316 Légi járművek ismertető jelei ............................ 216 Legtöbb adót fizetők névsora ............................ 325 Lelkészekhez felhívás ............................................ 318 Lépfene ellen védekezés .................................... 69 Ló- és kocsibirtokosok kifizetése .................... 202 Lóutalványok érvényesítése .................................... 223 Lovak és szállítási eszközökért kárpótlások ... 231 Lőporok forgalomba hozatala ............................ 78 M. Magándetektívek ..................................................... 40 Majthényi József segélyezése ............................ 2 Majthényi Mártonná segélyezése............................ 46 Magyar Gyermek Tanulmányi Társaság ........... 9 Magyar Jelzálog Hitelbanknál címletek ........... 150 Marhalevélürlapok beszerzése ............................ 214 Marhaleveleket megrendelő könyvek megőrzése 132 Marhalevelek kiállítása ............................................ 95 Marhalevelekről kimutatás ........................... ... 131 Marhavész ellen védekezés .................................... 272 Méntelep hitelfedeztetése .................................... 60 Méterrendszerű karátnak használata .................... 70 Meszesi vadászati jog bérbeadása ... 123, 129, 158 Mezőcsáti s.-jegyzői állásra pályázat ................... 4s Mezőcsáti orsz. vásár napjának áttétele ........... 49 Mezőgazdasági munkák háború alatt ................... 208 Mezőkövesdi s.-jegyzői állásra pályázat ........... 142 Mezőkövesdi szülésznői állásra pályázat ........... 142 Mezőnagymihály községházának építése ........... 32 Mezőnagymihályi s.-jegyzői állásra pályázat 191, 198 Mezőnyéki vadászat bérbeadása............................ 179 Miskolczi gyalogőrs ............................................. 190 Miskolczi fém pari iskola .................................... 171 Miskolczi vegyészeti állomás ................... ... 203 Miskolcz - diósgyőri vasútra Hejőcsabán földterület löO’ Oldal Hadapródiskoláktól megkeresések ............................ 153 Hadapródiskolába pályázatok , ..................................... 135 Hadba vonultaknak adott államsegélyek vissza­térítése .................................................. :........................ 269 Hadba vonultak állami segélyezése ............................ 341- Hadba vonult cselédek családtagjainak segélyezése 232, 253 Hadba vonultak segélyezésére bizottságok portó­” mentessége.......................................................................... ... 251 Hadból visszatértek megfigyelése ............................ 337 "Hadi kölcsönre felhívás ..................................................... 317 Hadi pénztári szindikátusban résztvétel ................ 332 Hadosztály és dandárbirósági épület ........................... 139 Hadsereg átvonulásakor megtérítési összegek ... 95 Halottvizsgálati jegyzőkönyvekről ............................ 40 Hallopások zárt vizekben ................................................... 356 Hamis bélyeggel ellátott húsok elkobzása .............. 132 Hangács földjeinek bérbeadása ....................................... 192 Hangácsi s. jegyzői állásra pályázat .....................92, 96 Harcban megsebesültek ellátásába a társadalom bevonása ...................................................................................... 199 Házassági utasítás ....................................... 183, 342, 355 Hegyi-i egyház épületeinek helyreállítása ............... 42 Hejőkereszturi k. jegyzői állásra pályázat ... 35, 41 Hejőkürti kutbirtok bérbeadása ....................................... 86 Hejőpapii segédjegyzői állásra pályázat ... 192, 199 Hernád-hid építése ................................................... 65, 158 Hizlalásra szánt bikák ivartalanitása ............................ 168 Hólyagos himlő bejelentése ......................................... 47 Homonna mezőlaborczi útra versenytárgyalás 117 Honvéd állatorvosokról ................................................... KO Horváth Pálné alapítványra pályázat.................. 10 Husvizsgálatról .................................................................196, 215 I. J. Igazságügyi palotára stb. pótadó ............................ 297 JegyzŐK egri tápintézete ........................... 157 Jegyzői fizetésrendezés felülbírálása ............................ 301 Jog- és államtudományi tanfolyam előadásai ... 99 Jogosulatlan kivándorlók és ügynökökről ... 55 József kir. herceg szanatórium támogatása ... 154 K. Kályhák a vármegyeház termébe ............................ 113 Kampián Gy. marhalevéliktatójának betiltása ... 29 Kardos Pál anyakönyvvezetőhelyettes ................ 197 Kassa területén vásárok betiltása ............................ 268 Kassai közig, tanfolyam ................................................... 154 Katonai felszerelési tárgyak beszolgáltatása ... 328 Katonai özvegyek és árvák kérvényeihez okmányok 190 Katonai teherszállítmányok megrablása ................ 293 Katonák fegyvergyakorlatai ................................................... 187 Katonák kk. gyermekeinek védelme ............................ 345 Katonák koldulásának tilalma ....................................... 268 Katonaság által elkövetett visszaélések ................ 279 Katonaság részére szolgáltatások ............................. 262 Katonaság hússal ellátása zárlatok miatt ................ 252 Kb. gyűlések.............................................................. 99, 161, 331 Keleti marhavészről csendőrség értesítése ............. 90 Képviselőválasztói szavazókörök ............................. 175 Közig, gyakornoki állásra pályázat ... 154, 169 Kgy. tárgysorozat ....................................... 27, 125, 277 Kiscsécsi iskola építése.................................................... 100 Kisfaludi puszta határában kisajátitandó földteher 85 Kistokaji vadászati jog bérbeadása... 158, 172

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék