Borsodvármegye Hivatalos Lapja, 1917 (15. évfolyam, 1-52. szám)

p Óljai Faanyag szétosztása — — — — — 360 'T'aggyu ára ,— — — — — 144 Faggyú forgalmának szabályozása — — 118 Fedező mének kiosztása — — — 3 Fekete zárópecsétek alkalmazása — ■— 3 Felsőábrány vadászati jogának bérbe adása 269 Fémáruk pótlására szolgáló áruk maximá­lása — — — — — — 104 Fémbeváltási árak — - — — 112 Fémek és ötvözetek forgalomba hozatala Il i Fémek igénybe vétele i—» 216 Fémközpont —— — — — 72 Fémtárgyak beszolgáltatása 54 362 273 ^..Fémtárgyakért térítések • — — 253 Fiukén szülésznői álásra pályázat 195 Finke vadászati jogának bérbe adása — 37 Földi szeder leveleinek gyűjtése — — 266 Főszolgabírói hivatalok hivatalos órái — 360 Főszolgabírói irodaátalány fulladásainak megtérítése — — — - — — 302 Fürdőkályhák hengereinek kicserélése — 189 G Gabonaárakat a hadi termény fizeti — Tó Gépjárművezetek tanfolyama — 79 268 ülycerintartalmu szappangyártási iug- maradék forgalomba hozatala - — 132 Gombák megvizsgálása — — 26 Gondozottakról pontos adatok 235 Gummitartalmu hulladékok forgalomba ho­zatalának korlátozása — — 245 Gyámpénztári pénzkészletek elhelyezése * 299 Gyapjú-, kender- és textilhulladékok postai forgalmának korlátozása — — 242 üyapjukészletek forgalmának korlátozása — 114 238 Gyengeelméjű hadi árvák elhelyezése 163 Gyermekmenhelyek — - - - 237 Gyufagyái*! munkások egészségének meg­óvása — — — — — — 32 Gyümölcslevekr.ek hamisítása - - — 243 H Hadapródiskolába pályázat — — 138 Hadbavonultak családtagjai panaszainak megvizsgálása — -- — 225 Hadi biztosítás körül felmerült panaszok 281 Hadi biztosítási dij — —* — — 86 Hadi fogságban levőkről vagy elhaltakról adatok — — — — — — 87 Hadi foglyoknak munkabérpótlék — — 307 Hadi foglyok ruházati cikkei forgalmá­nak korlátozása — — — — 86 Hadi foglyok orvosi vizsgálata — — 64 • Oldal Hadi kölcsön biztosítása — 207 Hadi kölcsön jegyzése — — — — 351 Hadi kölcsön jegyzése a gyámpénztárból 7 Hadkötelezettség, országos, ellenőrzése 325 Hadműveleti területek beosztása 274 289 360 Halottkémek — —- — — 263 Harangok hadi céloxra igénybe vétele 182 Haszonállatösszeirás — 48 Haszonállatok orvosi vizsgálata — 9 Házassági ügyben felterjesztett jelmentések portómentesek — — — — 379 Házi szolgáknak drágasági pótlék 206 Háztartási pénztár 1915. zárószámadása 64 Hegedűs-alap — — — — — 206 Hejőbábán szülésznői állás-betöltése 86 Hej ö báb a vadászati jogának bérbe adása 23 Hejőkiirt vadászati jogának bérbe adása 227 ÍTejőpapiban szülésznői áliásra pályázat — 57 Hivatalos órák — — __________ 43 Hólyagos himlő és kiütéses tífusz — 78 Hordók bejelentése — — __ _ 349 Honvéd hadapródiskolába pályázat 143 Hősök emlékének megörökítése — . - 78 Husvizsgálat — — — — _ 41 Husvizsgálók — — — — 3i go I Idegen helynevek magyar alakjának hasz­nálata —’ — — — 34 Igazoló választmány - - — __ 319 Igazságügyi palota, ref. főgimnázium, stb. alapra pótadó —- — t_ __ 30 i Ingatlan becslési dijainak szabályozása 36 Ismeretlenül elhalt személyek arcképei 25 105 155 175 213 Istentiszteletek hivatalosak 132 138 175 209 Ivóvíz és élelmiszerek árulása állomásokon 288 J Juh-, bárány- és kecskebőrök rekvirálása 143 K Kassai jegyzőinternátusba pályázat — — 218 Katonai ellátások visszatérítése — — 72 Katona József dr. főorvos hivatalos helyi­ségére 200 korona — — __ 306 Katonalovak egészségének ellenőrzése 215 Katonai fegyverhasználat által elhalt poF gari személyek anyakönyvezése — 108 Katonai lóvásárokról rendelet — — — 214 Katonák könyvtára - - — — — - 306 Kassai közigazgatási tanfolyamra pályázat 192 Kávéárak 17 43 72 112 155 190 225 260 Kéményseprési ipar gyakorlása — — 73 Kenderfonalak bejelentésének módosítása 241

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék