Borsodvármegye Hivatalos Lapja, 1918 (16. évfolyam, 1-51. szám)

Tárgymutató Borsodvármegye Hivatalos Lapja 1918. évfolyamához. A Oldal Abod földjeinek bérbeadása — — 158 Abod vadászterülete 158 Adler József körözése — ' — 39 Albert Zsigmond anyakönyvvezetőhelyettes 240 Alispáni állásra pályázat — - — 163 Alispáni hivatalt Zsóry György átveszi 220 Állami adók kivetése — — — 42 Állami anyakönyvvezetők kézikönyvébe be­vezetés — — — 63 157 Állategészségi ebadó-alap számadási zár­lata 1916. évről 5 Állatok szállítása — — — 253 Állatorvosok magándijainak felemelése — 4 73 Állatorvosok magángyakorlata 195 Anya-' és Csecsemővédő-Egyesület alap­szabályai ’— — — — 215 Anya- és csecsemővédelem 254 Anyakönyvi bejegyzések kivonatai 54 Anyakönyvi nyomtatványok beszerzése 195 Apaállatok bevásárlása — — — 166 Arcképes igazolványok —. . — 220 Arlón szülésznői állásra pályázat - 50 Árvizsgáló-bizottság — — 205 Ásványi olajtermékek max. ára — 124 B Bábák segélyezése — ■ — — 3 Bakancsok szétosztása — — — 74 Balaton elveszett pecsétnyomója -— 157 Bánhorváton sjegyzői állásra pályázat 254 Belső hadműveleti területekből kivételek 117 Belső- és Külsőböcs vadászterülete — 240 Benedikt Lammers Oszkár körözése — 110 Beszerzési előlegek 188 235 253 Betegség elleni védekezés elemi iskolákban 173 Biai vadőri szakiskolát végzettek — — 68 Bogács vadászterülete — 265 Bolgár katonaszökevények 117 Bónís Bertalan alispán halála — ■ 129 131 Borsodszemere földjeinek bérbeadása 210 Borsodszemere vadászterülete — — 210 Borsodvármegye törvényhatóságánál irnoki állásra pályázat — 77 197 200 Bóta vadászterülete — — —12* Bocsi hernádhid vámszedése — — 259 Bőr- és textilügyekre vonatkozó beadványok 81 Bujakóros és trachomás pénztári tagok ápolása — —- — — 136 Oldal Burgonyaellátásra igazolványok 188 Burgonya max. ára — — — 165 Búzáért stb. fizetendő ártöbblet - 145 C Czirbusz Béla anyakönyvvezetőhelyettes — 255 Cukor termelésének stb. szabályozása - 252 Csalángyüjtésre felhívás —- — —159 Cseléd könyvek ára 165 Cséplés és őrlés lebonyolítására tisztviselők 162 Cserépfaluban szülésznői állásra pályázat 154 Cserépfalu vadászterülete — —r 154 Csernelyen sjegyzői állásra pályázat 246 Csernelyen szülésznői állásra pályázat — 119 Cserzési engedély— 28 126 196 258 « D Dálnoky Nagy Zoltán dr. jutalmazása 134 Diósgyőrött 11. jegyzői állásra pályázat — 228 Domaházán jegyzői állásra pályázat 110 127 E Ebadóalap számadási zárlata 1916. évről 5 EceC és ecetsavfélék forgalmának szabá­lyozása — — — 202 Edelényi járásorvosi állásra pályázat 119 127 Edelényi körorvosi állásra pályázat 253 Egerfarmos vadászterülete —- 210 Egri jegyzői internátusba pályázat 128 Egészségügyi körök beosztása — 156 Egyévi önkéntességre igénynyel bírók - 10 Elesettek stb. ideiglenes évi segélye — 189 Elhagyott gyermekek gondozási költségei 207 Elhagyott gyerntekek védelme — — 123 Elmebeteg orosz foglyok —- — 162 Elmebetegeket kisérő ápolók napidijai — 103 Eötvös-alapra pályázat — — — 83 Erdei érték- és árszabályzat — — 134 Erdőkre vonatkozó jogszabályok — — 185 Erdőőri- és vadőri-szakvizsgák — 219 Erdőőrök háborús segélye — — 42 Erzsébet-kór’náznál élelmezési tiszti állás 200 Erzsébet-kórház házi kezelésben — — 133 Erzsébet-kórházban irnoki állás — 57 62 Erzsébet-kórházban sebészfőorvosi és segéd­orvosi állásokra pályázat — 259 265

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék