Borsodvármegye Hivatalos Lapja, 1920 (18. évfolyam, 1-51. szám)

1920-01-08 / 1. szám

MUTATÓ Borsodvármegye Hivatalos Lapja 1920. évfolyamához. Oldal Á'lamadósság szelvényeinek beváltása 14 Át'amépitészeti hivatal tisztviselői a proletárdik­--tüTüra alatt — -----" —' 62 Á'tami gépal<czió - 203 Állami gyermekmenhely 347 350 Állategészségügyi kimutatás 229, 332, 338, 342, 352 Á'iategészségrendőri rendelet 7 Á'latorvosi magángyakorlat 49 Á'latcsempészés megakadályozása 102 Állatorvosok a határszéli közs-gekben 223 Á latszálitások vasúton és hajón 116 Aisóábrányi körorvosi állásra pályázat 45 Amerikai gyermeksegélyző akczió 35 Anya és csecsen-ő/édőnő 69 Anyakönyvi felsőbb felügyeleti jog megbízottja 9 Anyakönyvi kivonalok dija 177 Arczképes igazolványok tneghossabitása 351 Árdrágítás^ 171 T^fökTőiToídjének bérbeadása 99 Ároktőn szülésznői ál'ásra pályázat 20 217 Áruforgalmi részvénytársaság 158 Áruküiforgalom rendezése 67 Árva és gyámhatósági költségelőirányzat 58 ArvizspáloSlZattSág 346 \ B Bábatanfolyam Debreczenben 192 Balaton vadászati joga 3 Bánhorváti körorvosi állásra pályázat 15, 20, 23 Bányafatermelés 147 Barcdka—ormospusztai keskenyvágányu vasút 108 Bllspbőcsön szülésznői állásra pályázat 15 Betegek ápolási dija 9 Boldva földjének bérbeadása 174 Boldvai kőrorvosi állásra pályázat 78 Borsodnádasd vadászati jogának bérbeadása 3 Borsodszemere födjenek bérbeadása 118 §orsodvármegye Hivatalos Lapjának előfizetési dija 69 Borsodvármegye tisztviselőinek segélye - 25 Bó án szülésznői állásra pályázat 91 Bükkzsércz vadászati joga 200 C Czakó Káro’y munkakönyvé 3 Concse híd vámszedési joga 167 Csokva vad'szati jogának bérbeadása 224 Csokva és Ományban szülésznői állásra pályázat 10 D Pjmak földjének bérbeadása 149 Dedesi járási erdőöri állás betöltése 222 Dédesi jegyzői állásra pályázat 73 Dédes vadászati jogának bérbeadása 337 Deli vasút menetkedvezménye 157 ' ' ' Oldal Diósgyőri állatorvosi állás 74 Diósgyőri vadászterü et bérbeadása 74 Dotianybfváltó áriejtési hirdetménye 173 Dudoskó Sándor anyakönyvvezető helyettes 78 E Edelényj kőrorvosi állásra pályázat 6 Egert*rmoson j gyzői állásra pályázat 214 Eg rfarmoson szülésznői á lásra pályázat 103 Egerlövő vadá zati jogának bérbeadásai 337 Egyenruha és rendfokozat csakis szolgálatban vi­selhető 72 Egyesülési és gyülekezési jog 1 Egyéves önkéntesség 48 Elhagyott gyermekek gondozására pótadó 34, 198 Élelmiszercsernpészés és kommunista lapok 351 Elfogató parancs 88 Elő állatoknak kicsempészéss 13 Előfogatok 2, 41 E nőd földjének bérbeadása 135 "Épnő mesterségek gyakorlása 2, 30 Erdei érték- és árszabályzat 332, 333 Erdei lopások meggát'ása 178 Er d ő f e I ügyelő ségés erdő hivatali teendők egyesítése 43 ^Eidohkérirnyiivántartott ingatlanok elidegenítése 172 [Erdőőri és vadőrt szakvizsgák 170 Efdőőrzési költségek 345 Erdőőrzési tartalékalap szabályzat és kimutatás 85 Erdősítési hátralékok összeiiása 139 Erdőterületek felújítása 140 Erdőtiszti állások betöltése 139 Értékpapír forgalmi adó 186 Érvényesen bérbeadott vadászterületek 67 EFzsébéT-kórházban betegek látogatásának tilalma 13 Erzsébet-kórházban sebésJőorvoai áiíthife pályá­zat 154, 160, 164, 170 Erzsébet leányárvaház pályázata 174 F Faármegállapitás Sajószentpéteren 331 Falu folyóirat 206 Falu jogéetének és intézményének ismertetése 149-Falusi Oithonvédő és Népjóléti Orsz. Szövetség 73 Fatermékek értékesítése ~ 209 Fényképészipar 154 Fegyvervizsgáló bizottság 9, 44 Fegyvertartási engedélyek 135 Ferencz József és Rudolf laktanyák fentartása 202 Fertőző esetek bejelentése 186 Fiatalkorúak bűnügyei 97 Fogadós és kávéházi ipar 209 Folyam- és kuíiurmémökök utazási átalánya 334 Fövenyessy János anyakönyvvezető helyettes 2 Fürdők ellátása 112 /

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék