Borsodvármegye Hivatalos Lapja, 1921 (19. évfolyam, 1-52. szám)

MUTATÓ Borsodvórmegye Hivatalos Lapja 1921. évfolyamához. Oldal Bodnár György Sályon anyakönyvvezetőhelyettes 224 Boldván szülésznői állásra pályázat 91 Boldvai körjegyzőségre pályázat 141 Bolyokon szülésznői állásra pályázat 200 Borellenőrző bizottságok 103 Borsodnádasd vadászterületének bérbeadása 38 Bórsodváfme'gyei irodaigazgatói, irodatiszti, segéd­tiszti, dijnoki állásokra pályázat 154, 159 Borsodvármegyénél az ózdi főszolgabirói, 2 árvaszéki ülnöki és 4 szolgabirói állásra pályázat 155, 158, 164 Botka Sándor Nagycsécsen anyakönyvvezető- helyettes 147 Bükkmogyorósd vadászterületének bérbeadása 183 Büntetőtörvényekben megállapított értékhatár 181 c Cenzúra 29 Gsecseinővédő tanfolyam 194 Csendőrségi előfogatok 199 Csendőrség története 186 Cserépváralja vadászati jogának bérbeadása 50 Csérnetyén sjegyzői állásra pályázat 254 Csernely vadászterületének bérbeadása 183 D Dajkaságba adott gyermekek ellenőrzése 1 Diósgyőrött pénztári ellenőri állásra pályázat 136 Diósgyőrött II. jegyzői állásra pályázat 195 Diósgyőrött IV. jegyzői állásra pályázat 165,174,183 Diósgyőrött végrehajtói állásra pályázat 195 Disznósd vadászterületének bérbeadása 62 Disznóshorvát vadászterületének bérbeadása 38 Disznóshorváton körjegyzői állásra pályázat 116, 137 Dohányért árkülönbözeti pótlék 254 Dohányjövedéki javak szállítása 225 Dohány után buzaárkülönbözeti pótlék 306 Dövény vadászterületének bérbeadása 92 ......" . / E Edelényi erdőőri állás betöltése 250 Kdelényben II. jegyzői állásra pályázat 214 Egerfarmoson jegyzői állásra pályázat 65 Egerlövő vadászterületének bérbeadása 121 Elhagyott gyermekek gondozására pótadó 257 Ellenőrzési és jelentkezési dijak elszámolása 281 Ernődön 11. jegyzői állásra pályázat 306 Ernődön körororvosi állásra pályázat 14 Ernődön sjegyzői állásra pályázat 289 Ernődön szülésznői állásra pályázat 234, 303 Ernőd vadászterületének bérbeadása 15 Encephalitis disseminata epidemica 179 Eötvös alapra tanitókházába pályázat 85 Epitkezések falvakban 78 A Oldal Abaujban vasbeton-hidra pályázat 54 Adok előírásánál fillérek elhagyása 128 Adóügyi tanfolyamok 6 Alacskán községjegyzői állásra pályázat 166 Alaeska korcsmájának bérbeadása 62 Alacskán szülésznői állásra pályázat 155 Alaeska vadászati jogának bérbeadása . 23, 167 Államépitészeti hivatal utiátalánya 249 Állami méntelepekről kiadott mének marha­levele 88 Államrendőrségi révkapitányság jelvénye, , igazolványa 43 Állategészségügyi törvények. Fokányi L. 28 Állatforgalmi adó 194, 214 Alsóábrányi körorvosi állásra pályázat 32 Alsóhangonyi sjegyzői állásra pályázat 295 Alsózsolczán szülésznői állásra pályázat 14 Alsózsolcza vadászati jogának bérbeadása 15 Álsötelekes vadászterületének bérbeadása 166 Andornakon Egerpatakon levő hid felépítése 297 Anyakönyvvezetőhelyettesek alkalmazása 84 Anyakönyvi felsőbb felügyelet helyszíni gyakorlása 11 Anyakönyvekben teljesitett szabálytalan fel­jegyzések kiigazítása 130 Anyakönyvi nyomtatványok szükségleti kimutatása 238 Anyakönyvek lezárása és 11. példányok beterjesztése 283 Apaállati vizsgálati dijak 27 Arlón szülésznői állásra pályázat 24, 111 Arlón sjegyzői állásra pályázat 96 Á'ló vadászterületének bérbeadása 63 Ároktőn szülésznői állásra pályázat 50 Árvaszéki elnöki, aljegyzői, szolgabirói , állásokra pályázat 265 Árva és közigazgatási kiadások pótköltségvetése 284 Árvizsgáló bizottság irányárai 10, 18, 23, 43, 63, 79, 137 Átképző tanfolyamok Ifi Ausztriával való hivatalos levelezés 44 B Bábatanfolyam Miskolczon 265 Bábák évi fizetése 189 Bábák járandósága, díjazása ‘ 57 Balaton vadászterületének bérbeadása 38 Bánvölgyi erdőgondnokságnak Miskolczra helyezése 1 251 Beköltözőket ellenőrző kirendeltség 159 Benglet T. john japán delegáció tagjának körözése • 281 Betegápolás terhére gyógyszerek 109 Berente vadászati jogának bérbeadása 23 Bódi testvérek bányavasutja számára kisajátítás 267

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék