Borsodvármegye Hivatalos Lapja, 1922 (20. évfolyam, 1-53. szám)

Mutató Borsodvármegye Hivatalos Lapja 1922. évfolyamához. A Abodon segédiegyzői állásra pályázat 154 Alacskán segédjegyzői állásra pályázat 281 Alföldi Magyar Közművelődési Egyesület 209 Állami anyakönyvvezetőknek rendelet 158 Állami gondozásban levő hadiárvák anyjuknál elhelyezhetők 107 Állami nyugbéresek, özvegyek és árvák 6 Államrendőri állások betöltése 57, 81, 184 Állatorvosi gyakorlat díjtételei 232 Arlón korsegédjegyzői állásra pályázat 25 Alsóábrány földjeinek bérbeadása 131 Alsóábrányban segédjegyzői állásra pályázat 19 Alsózsolczán segédjegyzői állásra pályázat 210, 213, 266, 271 Amerikából visszatért állampolgárok iparűzése 5 — Anya és csecsemővédelem Árdrágitó visszaélések 173 A mólon segéd jegyzői állásra pályázat 180, 186 Árvák és gondnokoltak ingatlanai haszonbérének felemelése . 44 Árva és gyámhatósági költségvetés , 59 B Bábatanfolyam az Erzsébet-közkórházban 165,261,265- Balogh Ferencz dr. segélye 236 Bánhorváton segédjegyzői állásra pályázat 124 Barczika földjeinek bérbeadása 162 BelsőbŐcs földjeinek bérbeadása 156 BeTsőbőcsön szülésznői állásra pályázat 207 Bogácson segédjegyzői állásra pályázat 261 Boldván szülésznői állásra pályázat 155 Bolyok vadászati jogának bérbeadása 19 Borsodnádasdon segédjegyzői állásra pályázat 239 Borsodszmerén segédjegyzői állásra pályázat 37, 266 Borsodvármegye Hivatalos Lapja terjedelmének csökkentése • 24 Borsodvármegye közegészségügyi felügyelője 286 Borsodvármegye közélelmezési alap mérlegszámlája 63 C Cirkuszi boxolók és birkózók 265 Cserépfaluban segédjegyzői állásra pályázat 74, 89 Csermelyen segédjegyzöi állásra pályázat 131 D Délamerikába kivándorlás 278 Diósgyőrött II. jegyzői állásra pályázat 232 Dohánytermelés 32 Domaházának és Kissikátornak az alsóhangonyi Ttörbe csatolása 47 Domaháza vadászati jogának bérbeadása 17 E Ebadó szabályrendelet 273 Edelény helypénzszedési jogának árverése 271 ' '"Edelényben II. jegyzői állásra pályázat 271 Oldal Egerfannoson segédjegyzői állásra pályázat 37 Egerlövőn segédjegyzői állásra pályázat 201, 261 Egyesületi jelvények Hl _ Egyező célt szolgáló alapok egyesítése 83 Fötvös alap Eerencz józsef házba pályázat 95 Élelmi czikkek szállítása 165 hlelmiszerviszontelárusitók 232 Elhagyott gyermekek alapjára pótadó 257 Elhagyott gyermekek állami gondozása 183 Elkobzott fegyverek árverése 255 Elszakított területen ingatlanok leltára 209 Eltemetett hőseink hazaszállítása 186 Erdei érték és árszabályzat 120 Erdőkben való tüzelés meggátolása 92 Erdők fenntartása és a fatermelés fokozása 80 Erdőőri és vadőri szakvizsgák 162 Erzsébet közkorházban gondnoki állásra pályázat 160 Erzsébet közkórházban szertárnoki állásra pályázat 160, 166 Erzsébet közkorházban termények beszerzésére árajánlat 177,180 Eskübizonyitványokért járó dijak 142 tszakamerikába kivándorlók 149 cszakamerikába útlevelek J42, 226 E Fejletlen korúak házassága 260 Felsőzsolczán segédjegyzői állásra pályázat 84, 89,94 Földtani intézet tisztviselői 136 G Gazdasági cselédek után fizetendő hozzájárulási dijak 231 Géperejű járómüveknél vasabroncsok korlátozása 169 Gépkocsik, motorkerékpárok bejelentése 79 Görömbölyi gőztéglagyár 95 Gorömbölyön segédjegyzői állásra pályázat 143 Gyámpénztár 1917 zárószámadása 253 Gyámpénztári készletből a Magyar-Olasz bankban elhelyezés 141 Gyógyszeres üvegek, tégelyek stb. beváltása 107 H Háborúban eltűnt és holtnak nyilvánított egyének 153 Hadifoglyok ügyében min. bizottság 15 Hadigondozó hivatal 245 — Hadirokkantak, özvegyek és árvák ellátása 136, 152, 159, 170, 186, 211, 279 Hadirokkantak, özvegyek és árvák házasságkötése és halálesete 260 Hagyatéki leltárak 174 Halászati haszonbérletek 263 Halászati ügyekben szakértői dijak 244 Harsányban segédjegyzői állásra pályázat 210, 213 Hastifusz 104 Haszonállatvizsgálat 28 Hatósági liszt forgalmiadó mentes 89 Hatósági orvosok szabadsága 169

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék