Borsodvármegye Hivatalos Lapja, 1923 (21. évfolyam, 1-46. szám)

Mutató a Vármegyei Hivatalos Lap 1923 évfolyamához. A. Abodon segédjegyzői állasra pályázat 89. Abod vadászati jogának bérbeadása 44. Macskán segédjegyzői állásra pályázat 121, 205. Alföldi Magyar Közművelődési Egyesületre gyűjtés 79. Alispán fogadási ideje 171. Alispán főispáni teendőkkel megbízva 171. Állatorvosi magángyakorlatok 105. Alsózsolcza földjeinek bérbeadása 128. Angyalföldi templomra gyűjtés 105. Aratási szabadság 142. Arlón segédjegyzői állásra pályázat 67. Arnóton segédjegyzői állásra pályázat 110. Állami mértékhitelesítő hivatal területe 43. Általános kereseti adó 17. Ároktőn szülésznői állásra pályázat 76. Arvizsgáló bizottság árai 71, 198. Árvák és gondnokolfalT~vagyonának tűzkár elleni biztosítása 75. Árva és gyámhatósági 1923. évi költségelőirányzat 58. B. Bábatanfolyam 152, 217. Balatonfüredre kedvezmény 114. Bánhorváton s.-jegyzői állásra pályázat 139. Bántapolesán földjeinek bérbeadása 166. —Bathori József kórházi kapus segélye 62. Bélapátfalván s.-jegyzői állásra pályázat 139. Beöthy Zsolt síremlékére gyűjtés 104. Betétszerkesztők járandósága 142. Boldva vadászati jogának bérbeadása 68. Bolyokon szülésznői állásra pályázat 67. Borsod-Miskolczi Muzeum szervezeti szabályai 209. Borsodszemere vadászati jógának bérbeadása 206 Böttlik báró gyermekkórház 1. _ Budapesti Postás sporttelepre gyűjtés 21. Budapesti ref. főgimnáziumra gyűjtés 93. Bükkaranyoson jegyzői állásra pályázat 99. Bükkzsérczen s.-jegyzői állásra pályázat 166, 207. c Cigányok állandó megfigyelése 52, 66. Cserépfalun segédjegyzői állásra pályázat 201. Csernelyen segédjegyzői állásra pályázat 78, 121. Csernelyen szülésznői állásra pályázat 79. Csöves szopóüvegek 145. D Dédesen segédjegyzői állásra pályázat 135, 173. Diósgyőrött radostyáni bányavasutra kisajátítás 128. Diósgyőrött szülésznői állásra pályázat 71, 123. Dohány beváltási ára 53. Domaházán segédjegyzői állásra pályázat 67, 122. E Ebtartási szabályrendelet 209. Edelényi fciármegállapitó bizottság árai 24 Edelény, Mucsony, Szendrő községekben segédjegy­zői állásra pályázat 89. Egerfarmoson segédjegyzői állásra pályázat 122. Egerlövőn segédjegyzői állásra pályázat, 14, 184, 198. Egészségügyi körök 70, 178 Egészségügyi kör Szentistvánön 196. __Endrődi síremlékre gyűjtés 31. Erdei érték és árszabályzat 6, 151. Erdő és kopárterületek Őrzési költsége 207. Erdőőri és vadőri szakvizsgák 190 -CErdőőrök segélye 137. Erzsébet közkórháznál gondnoki állásra pályázat 218. - -Erzsébetfalvai templomra gyűjtés 90. Eszakamerikába útlevelek 53, 62, 70, 75, 78, 104, 125, 172. F. Faármegállapitás Sajószentpéteren 153. 191. Felsőoktatás anyagi támogatása 51. Felsőnyárádon faárverés 160. Felsőzsolczán segédjegyzzői állásra pályázat 8, 125, 215. Felsőzsolczán szülésznői állásra pályázat 143. — Ferenerendi Mária misszió számára gyűjtés 73. Ferencz József tanítók háza javára gyűjtés 31, 217. Fertőtlenitők 106. Fertőző betegségben elhaltak 156, 165. Fertőző betegségek ellen 125. Fiatal borjuk levágása, szállítása 115. Finke földjeinek bérbeadása 181. Fordítási dijak 30, 137. Földbirtokreformról 29. Földbirtok rendezése alkalmából gazdasági iskolák számára gyakorlótér 13. Földtani intézet tisztviselői 138. G. Gajla vadászati jognak bérbeadása 206. Gárdonyi emlékműre gyűjtés 40. — Gépészek orsz. árvaháza javára gyűjtés 99. Gyámoltak pénzének gyíimölcsöztetése 213. Gyámpénztári vagyonnak megóvása 184. Gyámpénztári pénzek elhelyezése 194. Gyámpénztár 1918 számadása közszemlén 213.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék