Borsod, Gömör és Kishont vármegyék Hivatalos Lapja, 1925 (24. évfolyam, 1-29. szám)

• Tárgymutató B»r sod vár megy e Hivatalos Lapja 1925. évfolyamához. Oldal A Alapítványok érintetlen fentartása 33 Állami anyakönyvi kerületek szerveze­te és személyi ügyei 13 Alsóhangonyi körorvcsi állásra pályá­zat 86 Alsósául la vadászati joga 61 Által ános keresetadónak beszámítása 58 Amerikába kivándorlás 113 Angol hadifoglyok elmaradott járandó­ságai 31 Anyakönyvi dijak 3 Anya- és csecsemővédelmi szabályren­delet 68 Ari ón homokbányához vezető vasútnak terület 104 Ailón iriioki állás 77 Arién körorvosi állás 113 Árvaszéki ülnöki állás 33 Ausztriából hullaszállitások 59 B Bába tanfolyam 3 Bánhorvátira irnoki állás 132 Bánréve állomás bővítése 39 BeTsőíiőes földjének bérbeadása 77 BoTdvah'id építése 90 Boldván köztér 86, 90, 96 Beldva vadászati joga 5 Borii is Aladár a boldvavölgyi Id. É. \ . rt. ig. tagja 107 Borfogyasztási adó 37 Borsodmegyei árvaházra gyűjtés 3 Borsodgeszt vadászati joga 113 Borsodi Szénbányák rt. vasúti hozzá­járó ut 105 Borsodi Szénbányák rt. telefonvezeték 105 Borsod.szem-ere földjének bérbeállása 46 Borsodszemerén sjegyzői állás 33 Borsodszemerén telekkönyvezetlen utca "eladása 2 Borsod szem ere vadászati joga 77 Bükkaranyos legelőjének bérbeadása 33 BSTcItaranyós vadászati joga 1.09 € Czékus Zoltán: Az 1914 18 világháború 79 Cered-Zabav közdűlő ut 41 Cseh-Szlovák köztársasággal pénzügyi egyezmény 32 Cselédotthon Miskolcon 113 D I)«jkaságba adott gyermekek kimuta­tása 27 Debreceni méntelep fedeztető állomása Miskolcon 32 Oldal Diósgyőri sjegyzői állás 71, 96 Doh á n y-ár péti ék 24 Dohánybeváltási „árak 49 Dohánybeváltó fuvarozási versenytár­gyalása 96 E Eb tartási szabályrendelet 11, 95 Edelény állomás bővítése 81, 85, 89 Edélénj' helypénzszedési joga 127 Edelény Kőszéiibánya rt. drót kő tél - pálya 51, 55, 61 Edelény sjegyzői állás 114 Egerfarmosi utón beto n áteresz 118 Egerlövő sjegyzői állás 72 Egeipatak-hidra versenytárgyalás S2 Egyetemi 'ifjak külföldi tanulmány­útja 12 — Eke Alsó Istvánnak segély 104 Eke Figó István és Bécze Ferenc ta­konykóros lova 86 Ellátási költségjárulékok 93, 94 Ernőd szülésznői állás 25 Erdei falopások 94 Erdőiigazgatóság alá tartozó hivatalok 111 Erdők és kopár területek költségeid: irányzata 1926 95 Erdőkben tüzelés 38 Erdőőri és vadőri szakvizsgák 72 Erdősítési hátralékok 93 Erdőtisztek és őrök eskübizonyitványa 75 Erzsébet köz,kórház ágy és fehérne­műre versenytárgyalás 109, 113 Erzsébet közkórház hús és kenyér szállí­tására versenytárgyalás 132 Erzsébet közkórház gyermekorvosi ál­lás 132 Erzsébet közikórház, gyermekpavillon 54 Erzsébet közkórház sodronybetéses ágyakra versenytárgyalás 80, 82 E szakamer lkába kivándorlás 59 F Fielsőkelecsény vadászati joga 43 Felsőnyárádon szénbányának • földterület 76 Felsőnyárád vadászati joga 44 Fémipari szakiskola ösztöndijai 67 Fertőtlenítő kocsik 14 Fiukén szülésznői állás 35 Fogorvosok és fogtechnikusok 24 Földrengés alkalmából államkölcsön 94 Főorvosi állás 138 G Gál váes vadászati joga 62 Gazdásági ismétlő iskola 42 Gyám- só árvapénzeik elhelyezése 103

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék