Borsod, Gömör és Kishont vármegyék Hivatalos Lapja, 1927 (26. évfolyam, 1-29. szám)

Mutató a vármegyei Hivatalos Lap 1927. évfolyamához Ä Aggteleik jegyzői kirendeltség • 143 Aggtelek körszékhely 66 Aggtelek vadászati joga 119 Alapítványok vagyoni helyzete ‘28 Alföldi fásítások 146 Alsóábránybam katih. templom 34 Alsóhámor - Lillafüredi - iiópásluita közút, 88 Aliébaiigoü^-híuT kŐr orVjOsi állás 113 Ailsóhaugony vadászati joga 110 Alfeó&ziübai’ Tskolaalaip földjének bérlete 14 Alsószuha vadálSiZlati joga 7 Alsózsolcán körjegyzői állás 126 Alsózsolcán seigédjiegyzői állás 172 Alíisztkópző Jutásion 93 Anyakönyvi kivonatok dlijái 17 Arhó helypénztezedélse 42 Ároktő jegyzői állás 176 Autóklub veszélyt jelző táblái 140 Autoniobi1' beszerzése 1 B Bálba tantól y am 28 Balatoinifjiiredi üdül ölház 62 Bálint Lipót dr. fogorvos 147 Bánhorvát körjegyzői állás 64 Bánhorváti Bánfáivá, Nagyjbarea vadá­szat i joga 158 Bánréve állomáson építkezés. , 25 ■Benzinkutak 128 Bolyok Icaitíh. iskola 106 Borsodivánka iskola 76 Borsodnádasd segédjegyzői állás 19 Bo rso.-d'nádiasid nagyközség 71 Bonsodszirák szülésznő 29 Borisodsziráik Vadászati joga 106 Béta; iskola ' 52 c Cégek különleges gyártmánylai 119 Centeren iskola Ili OsieiKszlovák: területen erdők után költ­ségek 75, 93 Csendőrlegénység ruházatára verseny- tárgyalás, 149 Csendőriparaincsnoksáig helyisége 118 Cserépfalu vadászati joga 172 Cserép váralja fekoltai 51 Cserép váralja szülésznő 131 Csermely segédjegyzői állás 114 D Damatk vadászati joga 15-—-Darvas József né dr. segélye 11 Dérié« hielypénzisaedési jóga 120 Dijnokok és kezelők elő lépése 103 Diósgyőr körorvos 43 Diósgyőr szülésznő 57 Disznóshorvát földtjtein|ek bérbeadása; 127 Disznó-horvát. vágóhíd 69 Dohány beváltási ária 18, 167 Dohánybeváltóiból szemétlkihordás 144 Domaháza körjegyzői állás 25 Dövény vadászati joga 25 E Eb-tartási _s zabáÍvrendelet 30, 118 Edelény finkéalji djülő vadászati joga 60 Edéién/ gyalogjáró 55 Edelény irnoki állás 124 Egerlövő iskola' 126 Egerlövő vadászati joga 134 Egfozségügyi körök - 37 Egyesült Államokba kivándorlás 117 Épiiv.-.i engedély és szemléd íjak pengőben 111 Építési szabályrendelet. 111 Erdei érték és árszabály ' 17 Erdő iga aga tÓs ági székház 125 Erdők kcltségjaruiéki kulcsa' 167 Erdők, kopár területek legeltetése 11, 16, 22 Erdőőrzési költségelőirányzat 1928., 128 Elttsébet-kórház fejlesztése 61 ‘Erzsébet-kórház gőzmosoda 106 Erzsébet-kórház kényérszjükséglete 53 Erzsébet-kóriház hmsezüksógletie 77 Erzsébet-kórb áz 'szénszükséglete 110 Erzsébet-kórház tejszükséglete 33 Erzsébptrkórináz bakteorologiai épület 129 F Fa- és fémipari iskola öiszitöinidijia 30 Febő.solca - Ónod - Tiszapolgár közút 37 Eérőbelyidk' intézetefebe’n 93 Finke vadászati joga • 106 _ Eraneiországba kivándorlók . 117 G Galvács vadászati joga 173 Gazdasági felügyelő fogadó mapjiai 59 Gazdasági munkiaválliailkozóik 41 Gazdasági népháaak adóztatása 32 Gömöri pályaudvaron áirüpónztár 125 Gőzfe rfofleii i tő 74 Gyám- és árvapénízek elhelyezése 132, 139 Gvámpénztár 1925. zárószámadásiai 36 Gyám pénztár 1926. zárószóanadása 88 Gyermekbénulás, 142 Győri selyemfonó interuátuga 167 Gyümölcsfák védelme 65, 128

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék