Borsod, Gömör és Kishont vármegyék Hivatalos Lapja, 1929 (28. évfolyam, 1-36. szám)

MUTATÓ Borsod-, Gömör és Kishont közigazgatásilag e. e. vármegye hivatalos lapjának 1929-iki évfolyamához. Lapszám Borsodi szülésznői állásra pályázat 104 Borsodivánka vadászati jogának bérbeadása 195 Büdapesti autóbusz üzem kiselejtezett autó­buszainak eladása 167 Budapesti útmutató s cimtár rendőrségi zseb­könyv ajánlása 87 c Cseléd jutalmazási akció hirdetménye 79 Cselédkönyvekbe (igazolványok) himlőoltás, trachoma vizsgálat beirandó 171 Csendőrkerületnek lótáp szállítására verseny­tárgyalás 74 Csendőrlegénységi egyenruházatra versenytár­gyalás 74 Cserépfalu körorvosi állására pályázat 28 Cserépfalui ref. iskola építésére versenytárgyalás 101 Cserépfalu segédjegyzői állásra pályázat 15 Cserépfalu telekvételi ügye segédjegyző és posta céljára 212 Cserépváralja rétjének haszonbérbeadása 102 __Cserkészszövetségnek segély az angliai összejö­vetel költségeire 135 D Debreceni tud. egyetemi alapítvány 128 Debreceni tud. egyetemi internátusbán hely alapítása 134 Debreceni tud. egy! internátusi helyre (M.-Csát) pályázat 185 Debreceni szülőotthon s gyermekkórház nyilvá­nos jellegű 219 Dédesi irnoki állásra pályázat 169 Dédesi mérnöki felmérés költségeinek kivetése 10 Dédesi segédjegyzői állásra pályázat 44 Diákház és szanatórium (egyetemi) költségeire adomány 135 Diósgyőri főjegyzői állásra pályázat 173, 186 Diósgyőri járdaépítésre miskolci autogarage és Papp B. ajánlata * 8 Diósgyőri végrehajtói állásra pályázat 68, 74 Disznóshorvát—kurittyáni útnak a vic. útháló­zatból kihagyása 7 Dobsa Lajos segédorvos előlépése 135 Özv. Dócza Gyuláné özvegyi nyugdija 207 Dohánybeváltási árak 1929. évre 59 Dohánybeváltó hivatalnál fuvarozási verseny­tárgyalás 219 Özv. Draskóczy Lászlónénak (főszolg.) segély 206 Dubicsány vadászati jogának bérbeadása 63 A Lapszám Abodi körjegyzői állásra pályázat 23 Aggteleki szülésznői állásra pályázat 44, 166, 267 Aljegyzők működési pótléka 33 214 Állami vas- és gépgyárak gyártmányai a hatósági gépkocsibeszerzéseknél 67 Állami közutakon átépítési munkákra verseny­tárgyalás 176, 208 Államvasutak miskolci pályaudvarán víz­vezetéki és csatornázási munkákra ver­senytárgyalás 44 Állatbetegségek (ragadós) állásáról kimutatás 31, 35, 65, 71, 95, 105, 174, 195, 263, 278 Állatforgalmi adó megszüntetése stb. 140 Alsóábrányi vadászterület haszonbérbeadása 167 Alsóhangonyi körorvosi állásra pályázat 121 Alsózsolca földjeinek haszonbérbe adása 167 Általános tisztujitásra pályázati hirdetmény 225, 253 Andornak k. iskola fentartási ügye 211 Ántal Jánosné (hivatalszolga özv.) nyugdija 214 Arlói kör kéményseprői állásra pályázat 108, 121 Arlói körorvosi állásra pályázat 75 Arnót községnek segély a dögtér bekerítésére 163 Ároktői körorvosi állásra pályázat 30 Ároktő, vadászati jogának bérbeadása 178 Árverése elkobzott fegyvereknek stb. 68 Árverése kk. Ujj Zoltán damaki árva ingatlanának 68 B Bánrévei körjegyzői állásra pályázat- 220 Bánrévei körorvosi állásra pályázat 30 Bánrévei vágóhíd építési költségeihez hozzájárulás 213 Bántapolcsány mérnöki felmérés kiadásainak kivetése 10 Baranya megyei faiskola csemetéinek eladása 185 Barcikai kör szülésznői állásra pályázat 179 Barcika vadászati jogának bérbeadása 172 Belsőbőcs vadászati jogának bérbeadása 34 Belsőbőcs vagyonátruházási illeték szabályrendelete 20 Bizottsági tagok (that) összes választók közül választásának határnapja 208 218 Bodnár László kórházi tisztv. előléptetése 133 Bogács vadászati jogának bérbeadása 22, 169 Boldvai körorvosi állásra pályázat 80 Bolyok község hetivásár engedélyezése iránti kérvénye 8 Bolyok irnoki állásra pályázat 267 Bolyoki segéd jegyzői állásra pályázat 167 Bónis Aladár alispán Borsod-Miskolci Hitelbank igazgatósági tagja 134 Borsod-hevesi kőbányák rt. közgyűlése s ülései 277

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék