Borsod, Gömör és Kishont vármegyék Hivatalos Lapja, 1935 (34. évfolyam, 1-37. szám)

MUTATÓ Borsod, Gömör és Kishont közigazgatásilag e. e. vármegyék Hivatalos Lapja 1935-iki évfolyamához. A Lapszám Ablouczi Istvánul“ -sz. Droppel Kitol iparengedélye bérkocsiipar gyakorlására 63 Aboili körjegyzői állásra pályázat 136 Abodi kör segéd jegyzői állásra pályázat 140 Aboili vadászati jog haszonbérbeadása 152, 159, 170, 174 Adófe 1 szólamlási bizottságba rendes és póttagok választása 110 Aggteleki közbirtokosság apaállat beszerzési segélye 229 Alapítványok (vármegyeiek) 1934. évi zárszámadása 121 Aljegyzői állásra (vármegyeire) pályázat 53, 58 Alsóábrányi körirnoki állásra pályázat 126 Alsószuhai közbirtokosság apaállat beszerzési segélye 205 Alsózsoleai választókerületben thgi bizottsági tagválasztás 11 Ambrus Sámuelnek a thgi bizottságba való behívása 28 Anderkó Sándor tűzoltóparancsnoki megerősítése 229 Ariéi körirnoki állásra pályázat 07 Arlói körjegyzői állásra pályázat 66 Arlói körsegódjegyzői állásra pályázat 66 Arnóti községháza építésére verseny tárgya kis 75 Ábel Gyula lemondása a putnoki adófelszólamlási bizottsági póttagságról 208 Ábel Kálmán gyárigazgatónak a diósgyőri th. kerületbe nyert mandátumáról való lemondása 29 Állatbetegségek (ragadósak) állásairól kimutatás 20, 33, 37, 44, 48, 51, 52, 69, 77, 116, 132, 143. 149, 154, 160, 172, 177. 192, 213, 232,'234, 249 Állatorvosok magángyakorlatának díjazásáról vármegyei szabályrendelet 117,219 Árvízkárosultak segélyalapjának 1934. évi zár­számadása 106 B Bakos János tűzoltóparancsnoki megerősítése 35 Balázs Erzsébet gyógyszertár felállítás iránti kérelme 209 Balog Káló István tűzoltóparancsnoki megerősítése 206 Barcikai körszülésznői állásra pályázat 49 Barcika községben gyógyszertár engedélyezésének kérése 55 Bába tanfolyamra felvételi hirdetmény 58 Báes-Bodrog vármegye átirata a katonai Mária Terézia-rend segélyezése iránt 228 Bánrévei körsegódjegyzői állásra pályázat 140 Bántapolcsányi községi földek haszonbérbeadása 170 Bendzsel János tűzoltóparancsnoki megerősítése 158 Blechner Antal putnoki orvos fogszakorvosi címe 49 Özv. Bodnár Lászlóné nyugellátása 9.> Bogácsi választókerületben thgi bizottsági tag­választás 11 I Boldvai segédjegyzői állásra pályázat 169 | Lapszám Boldvai vadászati jog haszonbérbeadása 176, 181 Boldvai választókerületben thgi. bizottsági tag­választás ix Boltivá községben befogott tehén eladása tár­gyában árverési hirdetmény 230 Borellenőrző bizottságok tagjainak megválasztása 111 Bors Béla tűzoltóparancsnoki megerősítése 139 Borsodgeszti gazdaközönség részére bikabeszerzési segély nyújtása 110 Borsod-Hevesi Kőbányák I»t. rendes közgyűlésére meghívó 15 | Borsodival]kai vezetőjegyzői állásra pályázat 19 Borsodnádasdi választókerületben thgi bizottsági «tag választás H Borsodszemerei vadászati jog haszon bérbeadása 50, 59 Borsodszentgyörgyi (azelőtt Disznósd) vadászati jog haszonbérbeadása 136, 141 Bottlik báró gyermekkórház alapnak 1934. évi zárszámadása 104 Bónis Aladár alispán első személyi pótléka 87 Bükkzsérci községi irnoki állásra pályázat 140 C Cigányügy rendezése tárgyában Veszprém vár­megye átirata 101 Csendőrkerületi legénység ruhaszükségletére versenytárgyalás 67 Cserebogár rendszeres irtására útmutató 78 Cserépváraljai közbirtokosság apaállat beszerzési segélye 227 Cserépváraljai községi földek haszonbérbeadása 146 Cserkészek anyagi támogatása (miskolciaké) 204 Csipke Pál tűzoltóparancsnoki megerősítése 158 Csiszár László vadászati tudósítói megbízatása 237 Csohány József tűzoltóparancsnoki megerősítése 140 Csomós György kórházi gyógyszerész nyugellátása 208 özv. Csurgay Józsefné nyugellátása 125 D Darányi Ignác volt földuiivclésiigyi miniszter szobrához hozzájárulás 202 Dávid Ferenc tűzoltóparnesnoki megerősítése 158 Debreceni egyetemen pályázati hirdetmény 49 Diósgyőri járási szegényház építésére verseny­tárgyalás 147 Diósgyőri .jegyzői állásra pályázat 146 Diósgyőri Majláth elemi iskola emelet építésére versenytárgyalás 159, 173 Diósgyőri segédjegyzői állásra pályázat 146 Diósgyőri választókerületben thgi bizottsági tagválasztás 12 Disznósd község nevének megváltoztatása 109 Disznóshorváti körirnoki állásra pályázat 175

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék