Borsod, Gömör és Kishont vármegyék Hivatalos Lapja, 1937 (36. évfolyam, 1-38. szám)

MUTATÓ Borsod, Gömör és Kishont közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék Hivatalos Lapja 1937-iki évfolyamának 1—38. számaihoz. Lapszám _ Bánrévei legeltetési társulat apaállat beszerzési se­gélye 37 Bekötő utak; (alsóbbrendüek) építésének előmozdítása 218 __Belsőbőcsi legeltetési társulat apaállat beszerzési se­gélye 151, 249 _ Berentei gazdaközönség legeltetési társulatának apa­állat beszerzési segélye 219 —Boldvai legeltetési társulat apaállat beszerzési se­gélye 27, 100 Borsod-Hevesi kőbányák közgyűlésére meghivó 259 Borsod községben építendő községház és jegyzői la­kás építésére versenytárgyalás 67 Borsodi régi jegyzői iroda és lakás anyagának elárve­rezése 80 _ Borsodi osztatlan közös legelő birtokosság legeltetési társulatának apaállat beszerzési segélye 203 „Borsodszentgyörgyi Kovács család közbirtokosság le­geltetési társulatának apaállat beszerzési .segélye 38 •Borsodszentgyörgyi Németh család közbirtokosság apaállat beszerzési segélye 27, 38 Borsodsziráki vadászati jog haszonbébe adása 122, 135 Bottlik István báró gyermekkórház alap 1936. évi zárszámadása 100 Bónis Aladár alispán második személyi pótléka 63 Bónis Aladár alispán nyugdíjazása 212 Bótai községi földek haszonbérbe adása 135 «.Bükkaranyos! legeltetési társulat apaállat beszerzési segélye^ 204 Bükkzsérci re£. elemi iskola munkáltatására ver­senytárgyalás 41 Bükkzsérci vadászati jog haszonbérbe adása 266. 276 c Ciczó Lajos útkaparó nyugellátása 64 Citargán pulvis elnevezésű gyógyszernek a közgyógy­szerellátás terhére való rendelése 101 Cukor árának leszállítása tárgyában felirat 77 Csendőrlegénység egyenruha szükségleteire verseny­tárgyalás 42 Cserépfalui községi földek haszonbérbeadása 41 Cserépfalui vadászati jog haszonbérbeadása 276, 277 Cserépváraljai legeltetési társulat ingatlanainak ha­szonbérbeadása 165 „ Csernelyi legeltetési társulat apaállat beszerzési se­gélye 128 D Debreceni Tisza István internátus javára létesített alapítvány kamataira pályázat 205 Debreceni egyetemen Lencz Géza dr. gyűjtési alap­jának kamataira pályázat 33 Debrétei—viszlói szülésznői állásra pályázat 247 Deutsch István dr. edelényi lakos szakorvosi címe 80 Deseptyl tabletta gyógyszernek a közgyógyszerellátás terhére való rendelése 163 Dédesi kördíjnoki állásra pályázat 31 Dédesi községi szülésznői állásra pályázat 165 Lapszám A Abod községben postaügynökség felállítása 204 ... _Aggteleki cseppkőbarlang mellett építendő Turista szálló építésére segély folyósítása 151- Aggteleki gazdaközönség apaállat beszerzési segélye 37 Aggteleki jegyzői iroda és lakás építésére verseny­tárgyalás 42, 157 Aggteleki községi szülésznői állásra pályzat 206 Alacskai korcsmaház haszonbérbe adása 31 Alsóbbrendű bekötő utak építésének előmozdítása 218 Alsó- és felsőhangonyi kulturház tatarozási munkái­ra versenytárgyalás 222 Alsóhangonyi vadászati jog haszonbérbe adása 41, 48 _ Alsószuhai legeltetési társulat apaállat beszerzési se­gélye 28 Alsószuhai vadászati jog haszonbérbe adása 2, 9 Alsőtelekesi községi földek haszonbérbe adása 239 Alügyészi álás újraszervezése 70 Ambesid tabletta gyógyszernek a közgyógyszerellátás terhére való rendelése 247 Andornak és kistályai körszülésznői állásra pályá­zat. 239 Antibolsevista Comité támogatása tárgyában felirat 77 Arlói körirnoki állásra pályázat 2 _Arlói legeltetési társulat apaállat beszerzési segélye 26,174 Arlói volt úrbéres közbirtokosság apaállat beszerzési segélye 37- Arnót és Sajópálfala községek legeltetési társulatá­nak apaállat beszerzési segélye 179 Állami javak közúti vámmentessége 17 Állatbetegségek (ragadósak) állásairól kimutatás 3, 14, 20, 32, 35, 49, 54, 103, 149, 160, 165, 189, 194, 199, 225, 248, 256, 273, 278 Állatkínzások meggátlása a fuvarozásnál 8 Állatkínzások meggátlásáról vm. szabályrendelet 69 Ároktő községben önálló gyógyszertár engedélyezésé­nek kérése 25 Árvaszékhez beterjesztett jogügyletek felszerelése tárgyában kiadott 77. ein. 1932. számú körren­delet kiegészítése 119 Árvizek által megrongált utak helyreállítása 72, 234 _Árvízkárosultak segélyalapjának 1936. évi zárszám­adása 97 B Bay Bertalan hejőbábai földbirtokosnak felsőházi póttaggá való választása 261 Balajti róm. kát. egyházközség adománygyűjtési en­gedélye 221 Balatoni községi szülésznői állásra pályázat 33 Bánhorváti legeltetési társulati apaállat beszerzési se­gélye 160 Bába" tanfolyamra felvételi hirdetmény 40, 46 Bánrévei állatvásártér körülkerítésére versenytár­gyalás 135 Bánrévei korcsmák zárórájának meghosszabbítása 17

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék