Borsod - Gömör Vármegye Hivatalos Lapja, 1945 (44. évfolyam, 1-6. szám)

T Oldal A A 7590/1945. M. E. sz. rendelet 8. §-ában fog­laltakkal kapcsolatos kérelem előterjesztése 30 Állami erdei facsemete és suháng kiszolgáltatás feltételeiről hirdetmény ...................................15 Állatbetegségek állásáról kimutatás . . .14,17,25,32 Állattenyésztési bizottsági tagok kijelölése ... 34 Árvaszéki elnöki körrendelet távoliét címén gond­nokság alá helyezett személyek vagyona elidegenítésének megakadályozásáról ... 27 Árvaszéki elnöki körrendelet az ismeretlen helyen távollévő és kiskorúak vagyonkezelésével kapcsolatban .......................................................21 B Dr. Balogh Ferenc fizetési osztályba sorolása . . 19 Borsod-Gömör vármegye vadászati főfelügyelő­jének kinevezése...............................................31 Borsod vármegyei népoktatási kerület új vezető­jének kinevezése ...............................................31 c Özv. Csontos Elekné biikkaranyosi lakos, községi vezetőjegyzö özvegyének ellátása ................ 7 D Diósgyőri Szegénygondozó Nővérek adomány­gyűjtési engedélye ...........................................23 Dudla Antal nagycsécsi lakos anyakönyvvezető­helyettessé való kinevezése ........................ 7 E Előfogat biztosítása a népművelési titkár részére hivatalos kiszállásai alkalmával........................36 Elveszett okmányok megsemmisítése. . 8,17,24,37 Építőiparok gyakorlására vonatkozó egyes ren­delkezések tisztázása .......................................35 Erdei tüzesetek megakadályozása céljából szük­séges intézkedések........................................ 5 Oldal F Fatermékek szállítása szállítási igazolvánnyal . . 33 Felhívás a 2—4 hónapos télen tartandó gazdasági tanfolyamok megszervezése tárgyában . „ 32 G Gyűjtési akció az állami gyermekmenhely javára 13 H Hadirokkantak soronkívüli fogadása ...... 29 I Igazoló választmány megalakítása ........................ 2 K Képesítés alól kormányzói kegyelemből felmentett községi jegyzők képesítése ...............................28 Keresztespüspöki község szülésznői állására pályázati hirdetmény .......................................32 Kijelölő választmány megalakítása ........................ 2 Kisgyülés megalakítása............................................ 2 Kiskorúak és gondnokoltak ingatlanai búza­haszonbérének mikénti teljesítése ....................27 Körözése elveszett ingóságoknak, stb ................8, 24 Körözése ismeretlen helyen tartózkodó eltűnt egyéneknek........................................24, 37 Közigazgatási bizottság megalakítása .................... 3 Közigazgatási hatóságok, illetve az államrendőr­ség hatásköre a rendőri bíráskodás hatás­körébe tartozó ügyekben ...............................35 i L Legmagasabb mezőgazdasági munkabérek ... 9 Lukács Gyula mezőcsáti lakos anyakönyv­vezető helyettessé való kinevezése .... 7 M Magyar kivándorlókat és visszavándorlókat védő iroda működésének megkezdése ....................17 MUTATÓ Borsod-Gömör vármegye Hivatalos Lapja 1945. évi XLIV. évfolyamának 1—6. számához.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék