Borsod - Gömör Vármegye Hivatalos Lapja, 1947 (46. évfolyam, 1-14. szám)

\ HUTATŐ Borsod-Gömör vármegye Hivatalos Lapja 1947. évi XLV. évfolyamának 1.-14. számához. \ c (Jsepegésmentes hordóképező ajánlása 55 Csernelv kg villámosejiergia •szükségletének ellá­tására engedélyokirat kiadása (»5 Csokva-Omány kg. nevének végleges megálla­pítása 61 D m • Dj-. Dános Imre j. főjegyző szabadpályán eltöltött idejének beszámítása 44 Dokányjövedék részére az 1947, évben termelt dohányok . beváltási áráról kiadott „Hirdetmény“ megküldése , 57 Domaházai er dőbirt okosság árverési hirdetménye 58 Domaházai közbirtokosság árverési hirdetménye 66 Dr. Duttkay Viktor vm. jegyző nem rendszeres minőségben eltöltött idejének beszámítása 27 E Elveszett üszborjú körözése 66 Elveszett csikó körözése 45 Elveszett kancaló körözése ' 50 Erdei tüzesetek megakadályozása céljából szük­séges intézkedések - 31 Építés- és Közmunkaügyi Miniszter úr 29.400/1046 sz. rendeleté 2 Érdőgazdaságbári, fizethető munkabérek megálla­pítása 46 Érsek János K. útőr nyugellátása 26 'Értelmes Gyula ny. községi jegyző nyugdíjkülön- bözetének visszamenőleges folyósítása iránti ké­relme • ■ 44 Erzsébet közkórház tanyagazdaságának bérbe­adása '22 Erzsébet közkórház -alkalmazottainak karácsonyi segélye * 22 Erzsébet közkórház 1946/47. évi költségvetésének jóváhagyásit 22, A. ' A 616. sz. állami közút szakaszának th. keze­lésbe vétele 22 A honvédség legénységi állományú tagjainak az újjáépítési közmunkakötelezettség alól való ideiglenes mentessége 59 Adófelszólamlási bizottság megalakítása 21 Adófelszőlainlási bizottságba póttag választása 49 Állami átkelési szakaszok illán községi hozzá­járulások megállapítása 42 Állatbetegségek állásáról kimutatás . 6, 9, .20, 28, 33, 38, 45, 50, 54, 56, 58, 62. 66 Állatorvosok magángyakorlatának díjazása 22 Állatorvosok magángyakorlatának díjazása 45 Árvaszéki elnök állandó helyettesének meg állapítása 26 Árvízvédelmi szab. rend, jóváhagyása 49' Átkelési szakaszok után kgi. hozzájárulások meg­állapítása 42 . V . . ­B Balogh István körözése 66 Befogott tehén gazdájának 'körözése 66, 68 Bodnár József th. útőr nyugellátása 26 Borsod-Gömör vrú. apaállatbiztosítási alap- sza­bályrendelete 1 Borsod-Gömör vm. árvízvédelmi- szabályrendelete 29 Borsod-Gömör vármegye szabályrendelete ószeres , iparengedélyek számának megállapításáról 29 Borsod-Gömör vámügye szabályrendelete jssibáras iparengedélyek számának megállapításáról 29 Borsod vármegyei Közjóléti Szövetkezet rendkí­vüli közgyűlése 51', 53, 63, 67 Bosánszky Tibor vm. irodatiszt szabályán eltöl­tött szolgálati idejének beszámítása 44 Budai László h. sjegyző, mezőcsáti lakos anya- ■ könyvvezetőhelyettesi kinevezése 5 Budapesti, Építés- és Közmunkaügyi Főigazgató versenytárgyalási hirdetménye 67

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék