Borsod - Gömör Vármegye Hivatalos Lapja, 1948 (47. évfolyam, 1-14. szám)

MUTATO Borsod-Gömör vármegye Hivatalos Lopja 1948. évi XLYI. évfolyamának 1.-14. számához Boschánszky Tibor vm. irodatiszt soronkívüli előlép*. tetése 74 Budapesti Építés- és Közmunkaügyi Főigazgatóság, versenytárgyalási hirdetménye 5 Bundásbogár fokozottabb irtása 34 Biikkszentlászló község villamosítása 38 C Cs. Centenáris évnek a közsolgálati időbe való kétsze­res beszámítása 73 Center község villamosítás^ 5 Csemete kiszolgáltatási feltételek kimutatása 50 Csizy Zoltán községi jegyző nyugellátása 30 Csók Ilona vm. irodatiszt soronkívüli előléptetése 74 Csorba Viktor ny. th. útőr tanulmányi családi pót­léka 45 Csóré János elveszett marhalevelének megsemmi­sítése 81 Csurilla István községi s. jegyző nyugellátása 30 Czókoly István szerz. építész szabadpályán töltött szolgálati idejének beszámítása 16 D. Debreczeni Lajos vm. altiszt szabadpályán töltött idejének beszámítása Ifi Direkt-termő amerikai szőlőből szűrt borok forgal­mának szabályozása 69 Domaházai közbirtokosság árverési hirdetménye 10 E. Edelényi XVII. kéményseprői munkakerület pályái ' zati hirdeménye 71 Egységes irányelvek biztosítása a lókiállítások,, dí­jazások és versenyek rendezésénél Ebadóalap 1946/47. évi feleslegeinek felhasználása 41 Ebadóalap 1947/48. évi költségvetése 42 Ebadóalap vagyonának felhasználása 57 Edelényi XVII. sz. kéményseprő kerület pályázati hirdetménye 71 Egyes th. bizottsági tagságok megszűnése és pótta­gok behívása 42 Egyesületek hatósági támogatása 53 Egyéves csikóknak marhalevéllel való kötelező ellá­tása # 37 Egységes irányelvek biztosítása a lókiállítások, dí­jazások és versenyek rendezésénél 62 Elhagyott tehén gazdájának körözése 39 özv. Endrész Barnabásné özvegyi ellátása 45 Építés- és Közmunkaügyi Főigazgatóság elhelye­zése 46 Építési engedélyek kiadásánál egységes eljárás biz­tosítása 44 — Eposz támogatása 36 A. Á. dr. Abonyi Istvánná kegydíja 15 Macska község pályázati hirdetménye szülésznői állásra 9 Amrich Sándor ny. közs. jegyző külföldön töltött szolgálati idejének beszámítása. 15 André Mátyás iái.sasgépkocsi engedélye 4 Állami fedezőmének elhelyezése 14 Államkincstár gpdékeinek fokozottabb védelme a ■“földreformmal összefüggő vagyoni ügyekben 68 Államépítészeti Hivatal versenytárgyalási hirdet­ménye 16 Állatbetegségek állásáról kimutatás 9, lü, 17, 32 40, 46, 52, 58, 65, /2, 77, 81 Állatorvosok magángyakorlatának díjazásáról szóló vm. szabályrendelet módosítása 47 Állatorvosok magángyakorlatának díjazásáról szóló módosított vm. szabályrendelet jóváhagyása 58 Árvaszéki h. elnök helyettesítési díja 73 Árvíz által rombadöntött lakóházak felépítéséhez hozzájárulás ' 7 Árvízsujtotta vidékek állatállományának megmen *tése 8 B. i Balázs Bertalan elveszett cselédkönyvének megsem­misítése 3! dr. Balogh Ferenc alispán soronkívüli előléptetése 74 dr. Bándy Dávid j. főjegyző nyugellátása 45 Barkóczi István halálesetének feljegyzése 77 Bánfajva- község villamosítása 16 5ánvavillamosművc-k rt. részére engedélyokirat kiadása 74 Benczúr Izrael Chaim sátai lakos honosítási ügye 70 Bertha Lajos vm. irodafőtiszt soronkívüli előlépte­tése 74 Békési János vm. altiszt soronkívüli előléptetése 74 Bényi Margit ónodi lakos körözése 10 Biilik Richárd s. jegyző illetményeinek beszünte­tése ' 38 Blaskó János textilvásárlási igazolványának meg semmisítése 56 Bobák Miklós rudabányai lakos állampolgársága 63 özv. Bodolay Béláné nyugellátása 45 id. Bognár Gyula körözése 2 Bombakárosultak épületjavítási hozzájárulás alól’ mentessége 12 Borfogyasztási adókezelők jutalmazása 22 özv. Borhy Kálmánná kegydíja 45 Borsodgeszt községben póstaügynökség megnyi­tása 2 Borsod-Heves Tiszai Ármentesítő Társulat segélyé­nek megállapítása 12 Borsodszentgyörgv községben jegyzői kirendeltség létesítése 81

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék