Szabó Zoltán (szerk.): Botanikai Közlemények, 33. kötet (1936)

1936 / 1-6. szám

Szakosztályi mondanivalók. A Növénytani Szakosztály tagsági díját 1935-re befizette I. Rendes tagok: Andrasovszky József Bp., Br. Baieh Mihály Alsószeleste, Bartlia Andor Bp.. Boros Ádám Bp.. Breznay Zsigmond Bp., Cholnoky Béla Bp., Csapody Vera Bp., Domokos János Bp., Éber Zoltán Bp.. Endrey Elemér Bp., Ernyey József Bp., Fleischmann Rudolf Kompolt, Gasz­ner József Jánoshida, Gerhardt Guidó Bp.. Green László Tata, Halász Márta Bp., Hanasievicz-Hajnády Oszkár Bp., Havass Géza Bp., Hazs­linszky Bertalan Bp., Hoffmann Ede Nagynémetegyháza, Horváth Miklós Nagyvázsony, Kárpáti Zoltán Bp.. Kemenes Boriska Bp., Kol Erzsébet Szeged, Kovács Béla Budafok, Kováts Ferenc Bp., Lehótzky Antal Monor, Lyka Károly Bp., Mecsér Endre Jánosmajor, Nagy Béla Bönyrétalap, Nagy Lászlóné Kecskemét, Nemes Kálmán Apácaszakál­las, Németh Bernát Bársonyos, Németh Rózsa Bp., Noga Tibor Ipoly­vece, Olgyay Miklós Bp., Pallós Kajetan Zalaapáti, Polgár Sándor Győr, Regős József Bp., Salacz László Bp., Sárkány Sándor Bp., Schnabel György Bp., Sesztina Jenő Debrecen, Szártórisz Béla Bp., Szelényi Gusztáv Bp., Szemere László Bp., Szentirmai Dezső Pomáz, Szing Ignác Mór, Szólás Hónor Győr, Thaisz Lajos Pestszentlőrinc, Tóbiás Ernő Pestszentlőrinc, Tomasovszky Imre Budakalász, Tomek János Bp., Uhlyarik Titusz Bp., Újhelyi József Bp., Unger Emil Bp., Uzonyi Ferenc Aszód, Varga Ferenc Aszód, Wagner János Bp., Zsák Zoltán Bp. II. Átalányosok: Abonyi Géza Bp., Altmann Gyula Bp.. Apáthy István Bp., Au­gnsztin Béla Bp., Baán Lajos Bp., Balázsovich Boldizsár Tápiógyörgye, Bánhegyi Elemér Bp.. Barcza István Bp., Bartha István Gyöngyös, Bartoniék Paula Bp., Веке Ödön Bp.. Bélák Sándor Bp., Benedekffy Sámuel Bp., Benkő Gvula Mezőtúr, Benő Béla Bp., Berczeller Imre Bp., Bereczky Endre Bp., Bertók Lajos Debrecen, Bernauer Zsigmond Bp., Bicserdy Lajos Bp., Birner Géza Baja, Bocskor László Bácsal­más, Bodnár József Bp., Blasovszky Miklósné Bp., Bocskay Ottó Bp., Bodnár Lajos Bp., Bokor Gyula Miskolc, Bodnár János Debreeen, Borostyánkői Ernő Bp., Boros Ádám Bp., Brandt Antal Kaposvár, Breuer' György Sopron, Breuer Miklós Nyírbátor, Csernek Lajos Bp., Csete Sándor Bp., Csikesz Béla Kispest, Csízik Gyula Bp., Dapsy Viktor Bp., Debreceni Jenő Debrecen. Deér Endre Bp., Demeter Ist­ván Debrecen, Dcseő Dezső Bp., Domokos Ferenc Bp., Duchon János Bp., Dudich Endre Bp., Egry István Bp., Éhik Gyula Bp., Erhardt Jó­zsef Kistarcsa, Ernyei Frigyes Bp., Ernyei Tibor Bp.. Farkas István Bp., Farkas László Jászkarajcnő, Fári László Bp., Fáv Aladár Bp., Fernbach Bálint В])., Feszti Nándor Pécs, Fialka Margit Bp., Forgó Ákos Bp., Francisci György Bp., Gammel Alajos Bp., Gesztesy Fe­renc Bp., Győrffy István Szeged, Haich Károly Bp., Hajdú Sándor Lovászpatöna, Hajnal Gyula Karcag, Hajós József Martonvásár, Hajtó Frigyes Bp., Halmay Máriusz Bp., Hannibál József Bp.. Hil­bert Károly Bp., Hitch György Tóváros. Holba József Budatétény, Holl Gvula Bp., Hollaender József Bp., Horvát Adolf Pécs, Horváth Gábor Tiszaszalka, Horváth Károly Salgótarján, Irsai Ervin Bp., Ja­loveczky Péter Bp., Jánossy Tibor Bp.. Jelűnek István Nagvmágocs, Jeszenszky Kálmán Esztergom. József Ferenc fhg Bp„ Kanszky Már­ton Bp., Kapuy József Győr, Karkovánv Ákos Magyaróvár, Kari Já­nos Debrecen, Kaufke Ernő Tamási, Kelen Béla Bp., Keller Oszkár Keszthely, Kenyeres Balázs Bp., Kerkay József Nagykanizsa, Kiss (Folytatás а boríték 7. oldalán.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék