Liber Endre: Budapest fürdőváros kialakulása. 3. kötet (Budapesti Statisztikai Közlemények 82/2, 1934)

Ötödik rész - XXI. fejezet. Az 1929. évi fürdőtörvény, annak végrehajtási utasításai. A Budapesti Központi Gyógy- és Üdülőhelyi Bizottság (Kurkommisszió) megalakulása, programmja és első ténykedései

196 a pénzügyminiszter kiküldötte : Kölbig Ferenc, miniszteri osztályfőnök; a székesfőváros kiküldöttei : Szendy Károly polgármester, illetőleg helyettese ; Kovácsházy Vilmos tanácsnok, a polgármesteri XI. (városgazda- sági) ügyosztály vezetője ; dr. Csordás Elemér, tiszti főorvos, Bánlaky Géza, a Székesfővárosi Gyógyfürdők központi igazgatója, azonkívül a székesfőváros törvényhatósági bizottságának három tagja: 1. dr. vitéz Csik László tör­vényhatósági bizottsági tag, 2. dr. Egerváry Tibor törvényhatósági bizott­sági tag, 3. Halász Alfréd törvényhatósági bizottsági tag. a belügyminiszter által a szakemberek sorából kinevezett hat tag : dr. Atzél Elemér miniszteri osztálytanácsos, Bársony Oszkár az IBUSz vezér- igazgatója, Marenchich Ottó, a Dunapalota és Hungária szállók vezérigaz­gatója, Porzsolt Béla a Szent Lukács-fürdő alelnök-vezérigazgatója, Saxlehner Kálmán kormányfőtanácsos, dr. Bogsch Aladár MÁV igazgató, kormány­főtanácsos. az Országos Forrás- és Fürdőügyi Bizottság kiküldötte : dr. Homonnay Tivadar, kormányfőtanácsos, országgyűlési képviselő, az Országos Közegészségügyi Tanács kiküldötte : dr. Vámossy Zoltán egyetemi tanár, az Országos Idegenforgalmi Tanács kiküldötte, a Fővárosi Közmunkák Tanácsa kiküldötte: dr. Czabalay Kálmán, a Fővárosi Közmunkák Tanácsának alelnöke, az Országos Orvosszövetség kiküldötte: dr. Sarbó Artur, egyetemi tanár, a Budapest-Fürdőváros Egyesület kiküldötte: dr. Lobmayer Jenő, kormányfőtanácsos, ny. székesfővárosi tanácsnok. az Országos Balneológiái Egyesület kiküldötte : dr. Frank Miklós, főorvos, az Országos Balneológiái Egyesület főtitkára ; a Magyar Idegenforgalmi Érdekeltségek Szövetségének kiküldötte : dr. Némethy Károly, v. b. t. t., ny. államtitkár. A székesfőváros területén működő valamennyi gyógyhelyi bizottság által együttesen, ugyancsak valamennyi üdülőhelyi bizottság által együttesen választandó egy-egy kiküldött ezideig még nincs megnevezve. * A Budapesti Központi Gyógy- és Üdülőhelyi Bizottság szervezetéről szóló és fent közölt kormányrendelet 1934. évi november hó 9-én lépett életbe (9900/1934. M. E.), míg a gyógyhelyi és üdülőhelyi díjakról szóló kormányrendelet (9800/1934. M. E.) csupán 1934. évi december hó 1-én. Ténylegesen a Központi Gyógy- és Üdülőhelyi Bizottság 1934. évi november hó 29-én, a m. kir. belügyminisztériumban megtartott első plenáris ülésen alakult meg, amelyen dr. Sipőcz Jenő főpolgármester elnökölt. A főpolgármester, mint a Bizottság elnöke, megnyitó beszédében különös örömének adott kifejezést, hogy a főváros fürdőproblémái végre a gyakorlati

Next

Regisztráció   
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék