A székesfőváros közigazgatása az 1935. ében (Budapesti Statisztikai Közlemények 88/2, 1938)

Szociális ügyek

565 megakadályozni, a Ferencvárosi kiserdő területén létesült bódételepet pedig a polgár­mesteri IX. ügyosztály fokozatosan bontatja le. 1931-ben a Kiserdő-telepen még több mint 700 bódé állt. Ezeknek számát 1935. év végéig 407-re sikerült csökkenteni. 1935. évben a főváros a lebontott bódékban lakók közül mintegy 100 családot helyezett el szükséglakásokban. A Kiserdő-telepen 1935. év végén 1249 személy lakott (ezek közül 497 volt a 16 éven aluli gyermek). Számolni kellett azonban azzal, hogy a kiserdei bódék lebontása rövid időn belül nem vihető keresztül és ezért a főváros 1934. év júniustól a bódékat szükség- lakás-jellegűeknek nyilvánította és az elfoglalt terület után heti 50 fillér használati díjat állapított meg. A bódélakások után előirt használati díjaknak kb. 40%-a folyik be. 1935. évben a főváros folytatta a barakklakások lebontását is. Ez évben bon­totta le a főváros a III. kér., Császárfürdő melletti állami barakktelepet, ahol mintegy 50 család lakott. Az elköltözött családok egy részét 23 szükséglakásban helyezte el. Ugyancsak ez évben bontotta le a XI. kér., Lenke-úti állami lakótelep I. csoport­ját, ahol 199 család lakott. A keresetnélküli családokat az elköltöztetett családok segélyezésére rendelkezésre bocsátott összegből pénzsegély útján és szükséglakás kiutalásával juttatta a főváros elhelyezkedéshez. 1935. év végén a főváros szükséglakás-telepein 1550 szükséglakás, a bérelt lakásoknál 1235, a Kjserdő-telepen 407, összesen 3192 szükséglakás volt és ezekben 7969 felnőtt, 6948 (16 éven aluli) gyermek, összesen tehát 14.917 személy lakott. Városszéli telep. A X., Külső Jászberényi-úti városszéli telep első részét a főváros 1933. év nyarán létesítette. 1935. év nyarán a városszéli telepítés folytatása céljára 1935. évben felvett egy millió pengős MABI-kölcsönből még rendelkezésre álló 101.000 pengő keretében a főváros további 24 ikerházat, azaz 48 szoba-konyhás lakást létesített. Az építkezés szeptember hó elején befejezést nyert és az új tele­pesek szeptember hó folyamán elfoglalták lakásaikat. A városszéli telepen 1935. év végén 102 ikerházban 204 lakás volt s ezekben 964 lélek lakott. Ebből a 16 éven aluli gyermekek száma 428. A telep ez évben felépített részének lakóházai a korábbi építkezések tapasztalatai alapján a legjobban bevált két típusban készültek és a lakáshoz tartozó kertek nagysága 300 négyszögöl. Lakásbérleti szabályrendelet. A székesfővárosnak a m. kir. belügy- és igazság­ügyminiszter által módosított új lakásbérleti szabályrendelet-tervezetét a közjóté­konysági és szociálpolitikai szakbizottság 1935. év október hó folyamán letárgyalta. A módosított új lakásbérleti szabályrendelet-tervezetet a székesfőváros törvényható­sági bizottságának 1935. évi november hó 29-én tartott közgyűlése napirendjére tűzte, de tárgyalásra nem került sor, mert a tárgyat a napirendről levették. Családi kertbérletek. A családi kertbérletek az 1912. évben létesültek. A székes- főváros a szegénysorsú lakosságnak alkalmat óhajtott adni arra, hogy szabad idejében egészséges módon foglalkozzék és magát konyhakerti terményekkel elláthassa. Az akció az utóbbi évek során bizonyos visszafejlődéssel járt, mert a mezőgazdasági termények árai alacsonyabbak voltak. Az 1935. évi áremelkedés következtében azonban a termelvények értéke az előző évvel szemben 77%-kal volt magasabb.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék