Budapest épület- és lakásviszonyai az 1935. évben. 1. rész (Budapesti Statisztikai Közlemények 92/3, 1940)

A) Épületek

92 20. A legnépesebb épületek kimutatása. — Ausweis der am stärksten bevölkerten Gebäude. Az épületek megnevezése Benennung der Gebäude Fekvése (kerület, utca és házszám) Lage (Bezirk, Gasse u. Hausnummer) Magassága (emelet) Höhe (Stockwerke) Bérlemények száma An zahl d. Mieteinh. Lakások száma An zahl d. Wohnungen La kásul szolgáló helyiségek száma Anzahl der Wohnräumlichkeiten Lakók száma Anzahl der Bewohner | o J=S n 0J :3 « a C •*- > n H O O O E .3 £ C/DN x< .11 N | u KJ C Ä «1 C3 p goL •g C 8 £ 2 c o c -a Iliin uj> pop:* 5 £ 1.1 to N •H-S :3 « X Cű c <L> m s 2 E £ « s 3 = Se £ Uw fi e 11 p o c« Kfcö c g <2 5 N 53 O N Mária Valéria állami lakótelep : IX., Üllői-út 9634/4 hrsz. földsz. 861 845 600 1 9 — 471 1 342 2 1.426 3.481 IX., Üllői-út 9634/4 » « 683 672 750 — 2. ii 473 — 459 — 1.685 2.508 összesen .......... 1.544 1.517 1.350 1 11 i 944 1 80! — 2 3.111 5.989 Auguszta állami lakótelep : 1. csoport................................................. X., Pongrác-út 7. ... földsz. 341 339 202' — — — 188 — 185 — — 57c; 1.319 2. « ................................................. X. , Pongrác-út 1... . « 250 249 256j — 1 — , 93 — 238 — — 588 833 3. « ................................................. X. , Pongrác-út 7. . .. « 907 890 652| — 1 — 397 — 266 — — 1.316 3.473 Összesen .......... 1.498 1.178 1.110 ­2; — 678 — 6S9 — 2.479 5.625 Lakótelep (Budapest székesfőváros) .... VI., Babér-u ................ I. 4 86 477 481 — 2­164­2 2­651 2.126 IX., Üllői-út 127. . . . földsz. 575 569 401 — 3] — 1 279 1 269 — 953 2.051 Új Szent János-kórház ............................. I., Hieronymi-út 1. . 11. 87 86 2151 3 64! 4 69 13 123 241 — 732 2.031 Állami lakótelep......................................... X., Pongrác-út 17. . . III. 637 619 1.194 — 624 — 623 61 600 36 3.138 1.833 Szent István-kórház................................... IX., Gyáíi-út 1 ........... II . 51 48 122 — 6 — 5 6 1 — — 140 1.821 Elmegyógyintézet ..................................... I., Hidegkúti-út 72. II. 87 85 315 1 2Í\ 6 55 60 29 5 — 495 1.605 Lakótelep (Budapest székesfőváros) .... XIII., Palotai-út .......... fö ldsz. 438 426 4391 — 3 1 429 9 378 1 — 1.260 1.497 Lakóház (Budapest székesfőváros) .... X., Ceglédi-út 5—7. I. 316 315 313 — — : — 1 4 — 1 — — 318 1.406 Gróf Andrássy-laktanya ........................... X., Hungária-k.-krt 9. I. 22 19 35| — 17 3 21 8 3 — — 87 1.254 Károly király-laktanya ............................ XL , Budaörsi-út 51. . II. 23 — 123 — 14 1 13 5 6 16 — 178 1.246 Lakóház (Budapest székesfőváros)........ X., Ceglédi-út 5—7. . II. 240 238 238! — — — 3 — — — — 241 1.190 Szfőv. »Erzsébet« Szeretetotthon................... VI I., Alsó erdősor 7. .. II. 26 16 126; — 12 1 15 7 8 8 — 177 1.057 271 270 148 — — — I 161 — — — — 309 1.053 Lakóház (Buda*pest székesfőváros) ............. X. , Bihari-út 8............... II . 214 214 2141 — — ! — i 2 — 154 — — 370 1.030 Vilmos-laktanya ......................................... XIII., Hungária f.-krt53. II. 33 32 63 — 22| 5! 30 14 18 64 216 995 Lakóház (Budapest székesfőváros)......... X., Ceglédi-út 24. .. . I. 277 269 272] — 3j — 271 — — 4 — 550 971 Lakóház (Budapest székesfőváros) ........ X. , K. Jászberényi-út földsz. 211 208 210: — 89; — ] 208 2 208 — — 717 962 Szent László-kórház................................... IX., Gyáli-út 7.................. I. 24 17 295; — 37! — 34 49 16 2 — 433 948 Állami Elme- és Ideggyógyintézet........ VI. , Hungária-körút 82—84 .................. I 61 5 9 153 — 16 12 30 23 21 — 255 944 Lakótelep (MÁV északi főműhely) ........ X., Kőbányai-út 30. I. 253 245 272 1 9j 1 243 3 243 — — 772 858 Lakóház (Budapest székesfőváros)........ XI ., Lenke-út 93—95. III. 264 255 332 — 257] — 254 4 254 — 1.101 833 M. kir. orsz. Gyüjtőfogház ..................... X., Kozma-u. 13 ... III. 12 4 131 — 3' 1 6 9 3 640 1 676 826 Lakóház (Kőszénbánya és Téglagyár) .. X., K. Jászberényi-út 41007. hrsz. . . földsz. 232 232 262; — 141 2 167 6 56 2 — 509 808 Menhelv (Budapest székesfőváros) ........ X. , Kerepesi-út 29,'a . I. 3 2 3 — 1 — 2 2 1 16 — 25 802 Lakóház (özv. Puder Árminné) ............ VI II., Örömvölgy-u. 20. III. 110 107 120 13 — — 104 — 27 — — 264 791 M. kir. Honvéd Ludovika Akadémia . . VIII., Üllői-út 80........... II. 21 20 93 ­6: 2 18 2 9 — — 130 766 Ferenc József lovassági laktanya .......... X., Kerepesi-út 49. . III. 77 73 1631 — 63| 16 64 56 46 — — 408 759 Lakóház (Fejér és Dános) ...................... VI ., Petneházv-u.l 1-15. I. 168 166 109 — — i 108 — 109 — — 326 755 Pesti Izr. Hitközség kórháza................... XIII., Aréna-út 47 ........ II I. 12 10 89Í — 1 — 30 46 5 141 — 312 (40 Székesfővárosi Horthy Miklós-közkórház . X., Maglódi-út 89-91. IV. 32 31 144 — 10] 32 20 7 — — 213 690 Gróf Radeczky-laktanya ........................ II ., Pálffy-tér 3......... II I. 14 9 451 — 4 — 1 13 1 1 — — 64 654 Lakótelep (Budapest székesfőváros) .... IX., Kén-u. 3.............. II . 186 184 189 — — i — j 184 — 189 — — 562 649 Lakóház (Budapest székesfőváros) ........ X., Üllői-út 120—122. III. 248 224 308 1 228 — 221 5 221 1 — 985 647 M. kir. Honvéd helyőrségi II. sz. kórház . . XIII., Hungári f.-körút 42—48 ................ II . 7 4 188 — 6; — I 6 19 3 167 — 389 637 Lakótelep (Budapest székesfőváros) .... IX., Vágóhíd-u. 15. .. földsz. 139 134 135 — 1 — ; 1 — 1 4 — 142 623 Lakótélén (Budapest székesfőváros) .... IX., Gyáli-út 21—23. II. 193 192 268: — 64 — 191 i 192 — — 716 620 Állami lakótelep ....................................... VI., Madarász-telep 1. földsz. 165 162 283; — 2--- ! 16 3 — 162 — — 610 603 Orsz. Társadalombizt. Int. kórháza........... XIV., Uzsoki-u. 29. ... II. 41 40 110 — 2 — ! 16 44 7 — — 179 572 Lakóház (Budapest székesfőváros)........ X., K. Jászberényi-út 7728/2. hrsz ........ II . 117 116 117 — — | — , 2 — — — — 119 571 Nádasdy-laktanya....................................... IX., Gróf Haller-u. 7-9. II. 23 22 42 ­21 3 25 11 10 43 — 155 560 Lakóház (dr. Szendrői Lajosné és társa) . . XIV., Hajtsár-út 14/a... IV. 104 99 108 12! 1 — 81 5 12 — 2 221 556 « (özv. Strausz Adolfné és Strausz F.) XIV., Cserei-út 3........... II I. 131 128 132 1 1 — 110 — 1 — — 245 551 « (M. kir. Belügyminisztérium) . . . IX., Ecseri-út 2.......... fö ldsz. 76 64 78 — 6! 2 66 2 2 — — 156 545 M. kir. áll. gyermekmenhely................... X., Üllői-út 86................ II. 26 18 28 2 9 1 22 28 6 117 — 213 539 Szent Rókus-kórház................................... VIII., Gyulai Pál-u. 2. II. 37 36 152 2 58Í 1 4 10 — — 15 242 539 Pestvidéki kir. törvényszék (Fogház) . . II., Fő-utca 70—78. . VI. 1 403 — 403 539 Lakóház (Blau Béláné) ............................. VI., Szinnyei Merse-u. 22—24................. II. 96 85 118 — 1 — 83 — 23 3 1 229 522 « (Valentin Endre) ...................... V., Párkány-u.l429.hrsz III. 95 93 91 7 1 — 80 — 18 — 2 199 519 « (Első Budapesti Gőzmalom Rt.). XIII., Fóthi-u. 23. ... I. 134] 132 137 — — — 132 — 1 — 1 271 516 Lakóház (Budapest székesfőváros)........ II I., Bécsi-út 257, . . . földsz. 115 115 123Í — — ! 109 — 109 — 3 344 512 Budapest székesfőváros Gázmüvei ........ II I., Homokos-dűlő 19333/1. hrsz. . . I. 138 131 275 5 121 16 126 61 128 1 — 733 511 MÁV kórház ............................................... VI ., Bulyovszky-u. 39. IV. 10 9 55! — 3' 1 7 4 7 — 77 498 Lakóház (Budapest székesfőváros) ........ II ., Fő-u. 68...................... I. 9 6 85 131, 1 19 4 59 7 13 — 234 496 Lakóház (Budapest székesfőváros) ........ II I., Bécsi-út 88—92. III. 137 137 312 — 137 75 137 75 137 — — 873 494 Lakóház (Budapest székesfőváros) ........ II I., Bécsi-út 88-92. I. é. IV. 176 157 298! ­157 82 159 82 158 — — 936 488 « (dr. Ofner Oszkár).................... VI II., Kálvária-tér 18. IV. 70 64 142 — 56 30 62 35 56 4 — 385 486 « (Czédly Pál és társai).............. XI V., Törökőr, Várna-u. 9. III. 94 89 85 15 12 8 77 — 46 — 1 244 481 « (özv Feiner Béláné).................. XI II., Levente-u. 12. . . III. 89 85 112 —-- 1 87 — 6 — — 205 478 « (Budapest székesfőváros .......... VI. , Aréna-út 138—142. IV. 166 149 216 — 70 1 149 53 151 1 1 642 478 Lakóház (Bohn Testvérek Téglagyár) .. III., Bécsi-út 162. ... földsz. 112 111 128 — 1 1 54 4 6 — — 194 471 < (Gazdaságfejlesztő és Építő Rt.) VIII., Teleki-tér 3......... VI . 112 108 186 — 75| 17 107 75 103 — — 563 467 « (Kanitz Vilmosné) .................... VI II., Dob-u. 10............ II . 92 76 112 ­— — 70 — 1 — — 183 466 Népszálló (Budapest székesfőváros) .... VI., Aréna-út 150. ... III. 6 5 11 2 2 4 5 5 2 439 — 470 453 Lakóház (Budapest székesfőváros)........ IX. , Üllői-út 121......... V. 1 65 134 3391 — 1141 110 131 118 120 — — 932 444 Lakóház (Lobi Sándor) ............................. V., Dagálv-u. 7......... II . 64 63 69| ­— I — 62 — 3 — — 134 444 « (Bérház Rt.) ............................... XI., Bercsényi-u. 50. . IV. S3 77 109 ­57 8 73 19 72 — — 338 441 Horthy Miklós-laktanya ........................... III., Laktanya-u. 33. . II. 1 — 55Í — 16 — 4 5 6 — — 86 441 Lakóház (Budapest székesfőváros) ........ IX. , Ecseri-út 4/b . .. földsz. 136 300 134 — 6! 1 53 1 102 — — 297 440 « (Residentia Faipari és Faker. Rt.) VIII., Örömvölgy-u. 18. III. 112 109 120 10 2! — 101 1 24 — — 258 439

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék