Pásztor Mihály: A százötven éves Lipótváros (Budapesti Statisztikai Közlemények 93/4, 1940)

Parkok és terek

196 A tűz tudvalévőén elpusztította 1847-ben a Redoute-nak a Vörösmarty- térre néző testvérépületét, a hajdani német színházat. Helyére 1873-ban a Haas-palota néven ismert hatalmas, mutatós bérházat1) építette Linzbauer Imre építész. Abban az időben még Színház-tér volt a neve a Vörösmarty- térnek. Meglehetősen szabálytalan alakú volt ez a tér, melynek természetes folytatása a József-tér lett volna, ha a két tér összekapcsolódásának útját nem állja a harmincadhivatal háza. József császár idejében épült, rozzant, egyemeletes ház volt ez, mely háromszögletű kertjével belekönyökölt a Har- mincad-utcába. Már József nádor tervezete szerint le kellett volna bontani, de nem bontották le. Helyére Széchenyi István előbb egyemeletes áruházat, majd a Nemzeti Casinot szerette volna felépíteni; Pest város tanácsa pedig a nagy árvíz után ide szánta az új városházát. De egyik tervből sem lett valóság. Az ötvenes években már olyan állapotban volt a Harmincad-ház, hogy mégis le kellett bontani, ha nem akarták megvárni, mikor magától dűl össze. Tehát 1859-ben lebontották. Most már itt lett volna az alkalom a József- tér és a Színház-tér egyesítésére. A város azonban nem élt az alkalommal. Pénzre volt szükség, hogy felépíthesse a Vigadót. Ennélfogva a Harmincad- ház megnagyobbított telkét négy részre osztván, elárverezte és a bevételt, közel 341 ezer forintot, csakugyan a Vigadó építésére költötte. A telekárverés eredménye különben ez : Terület Egységár írt. írt. kr. Átírással együtt frt. kr. Eisele Antal szabóm. Színház-tér 5. .. Lyka Anasztáz Demeter bőrkereskedő 239Q-ÖI 5'1(T á 250 59.993-06 62.706-26 Dorottya-utca 3 .................................. Pe sti Magyar Kereskedelmi Bank 319D-Ö1 2' 6" á 260 83.048-30 86.048-33 Dorottya-utca 2.............................. Ko vács Sebestyén Endre sebésztanár 336Q-Ö1 5' 0' á 305 102.734 17 109.864-37 József-tér 5........................................... Összesen........... 26 7Q-Ö1 4' 3" á 301 80.580-21 82.222-37 340.841-3J A három első telken Hild József tervei alapján egységes renaissance stílusú palota épült, Kovács Sebestyén Endre professzor házát pedig Máltás Hugó építette. Ezt a négy telken épült háztömböt a hetvenes-nyolcvanas évek németül beszélő humora »Schneider-Viereck«-nek nevezte, mert négy szabó a tulajdonosa : Eisele Antal szabómester, aki ruhát szabott; Lyka Anasztáz bőrkereskedő, aki bőrt; Kovács-Sebestyén Endre sebészorvos, aki embert és a Kereskedelmi Bank, mely részvényszelvényt szabdalt és vágott. A Lyka- házat később a Pesti Hazai Első Takarékpénztár vette meg. Ma Kovács- Sebestyén egykori háza a Schell-kőolaj részvénytársaságé, a többi három a Gerbeaud-családé. A két tér egyesítésének dolgát a Schneider-Viereck felépítésével mind­örökre elintézték. Fessl Frigyes ebbe nem tudott belenyugodni és még az J) Haas Fülöp és fia szőnyegkereskedők házát.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék