Állami főreáliskola, Brassó, 1889

A BRASSÓI .AI AG YAK KIK. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLÁN AK ÖTÖDIK ÉVI ÉRTESÍTŐJE. AZ 1889 — 90. TANÉV. (2 fénynyomatú táblával.) SZERKESZTETTE ROMBAUER EMIL, KIR. IGAZGATÓ. BRASS 6. NYOMATOTT ALEXI KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 18ÍM).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék