Állami főreáliskola, Brassó, 1893

A BRASSÓI MAGYAR KIR. ÁLLAMI FOREÁLISKOLÁNAK KILENCZEDIK ÉVI ÉRTESÍTŐJE. AZ 1893-94. TANÉV. SZERKESZTETTE ROM BAUER EMIR, KIR. IGAZGATÓ. B lóASSÓ, NYOMATOTT ALEXI KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1894.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék