BUKSZ - Budapesti Könyvszemle 6. (1994)

1994 / 1. szám

________________________________________________________________________iÜCL, —v> - t _________% KRITIKAI ÍRÁSOK--­v ar T. nrr»íATÍYOS AKAXA A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK A7-. V ■ ■ hóm i::.. fc KÖRÉBŐL __ ^ .komorógzvq^ TOTH ISTVÁN GYÖRGY, BENDA KALMAN - „A JEZSUITÁK MECSETJE” CSÁKY MARIANNE - (BUKSZ BESZÉLGETÉS) • HOFER TAMÁS FORRAI GÁBOR - ALTRICHTER FERENC FILOZÓFIÁJA SZÉCSÉNYI ENDRE - PERNECZKY ÉS A FRAKTÁLOK_________ F OKASZ NIKOSZ - A FRAKTÁLOK ÉS PERNECZKY MAJOR IVÁN ■ PRIVATIZÁCIÓ KELET-EURÓPÁBÁN MISKOLCZY AMBRUS - DRACULA II. FONTOS KÖNYVEK, 1993 BÍRÁLATOK, VITACIKKEK, LEVELEK MEGJELENIK 1994. TAVASZ NEGYEDEVENTE

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék