BUKSZ - Budapesti Könyvszemle 11. (1999)

1999 / 1. szám

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL LÁNYI GUSZTÁV, LITVÁN GYÖRGY, VIRÁG TERÉZ, GERŐ ZSUZSA, CSEPELI GYÖRGY, LÁSZLÓ JANOS, PLÉH CSABA TISZTELETKOR MEREI FERENCRŐL ________________VITA AZ „EMBERARCÚ” KOZMOSZRÓL_________________ ______________TÁRNOK ÉVA - A BRILL’S CONTENTRŐL_______________ ____________BEZECZKY GÁBOR - EGY NYELVFILOZÓFIÁRÓL_____________ ________KOVALOVSZKY MÁRTA - AZ '56-OS EMLÉKMŰVEKRŐL_________ T ÍMÁR ÁRPÁD - EGY RÉGI-ÚJ CSONTVÁRY KÖNYVRŐL KUBINYI ANDRÁS - ENGEL PÁL KÖZÉPKORI ARÖHONTOLÓGIÁJÁRÓL ANSON RABINBACH - A KOMMUNISTA BŰNÖKRŐL ÉS A FRANCIA ÉRTELMISÉGRŐL TAKÁTS JÓZSEF - AZ ANTROPOLÓGIÁRÓL AZ IRODALOMTÖRTÉNET-ÍRÁSBAN MARTIN WARNKE - A MŰVÉSZETTUDOMÁNY POLITIKAI FELADATAIRÓL SZEMLE - Ml A PÁLYA? - FONTOS KÖNYVEK - 1998. IV. NEGYEDÉV MEGJELENIK 1999. TAVASZ NEGYEDEVENTE

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék