BUKSZ - Budapesti Könyvszemle 13. (2001)

2001 / 1. szám

______________BAZSÁNYI SÁNDOR -______________________________________ A XVII. SZÁZADI MAGYAR IRODALMI GONDOLKODÁSRÓL__________________________ KELEMEN JÁNOS - MICHEL FOUCAULT-RÓL_____________________________ H AJDÚ TIBOR - FRANCOIS FURET-RŐL________________________________ ________SCHEIN GÁBOR - PÓR PÉTERRŐL____________________________________ ________FONYÓ ATTILA - LÁNYI ANDRÁSRÓL__________________________________ B ACSÓ BÉLA - A HERMENEUTIKÁRÓL________________________________ M OLNÁR PÉTER - JOHN OF SALISBURYRŐL______________________________ K OVÁCS KRISTÓF - LÉLEKTAN KEZDŐKNEK? Ml A PÁLYA? - EGY KEYNES-ÉLETRAJZRÓL • SZEMLE • FONTOS KÖNYVEK M E G J E LENIK 2001. TAVASZ NEGYEDÉVENTE

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék