Budapest, 1973. (11. évfolyam)

9. szám szeptember - Dr. Halasi László és Hoch István: Margitsziget

perzsa konzulról, az akkoriban még dúsgazdag ember hírében álló világ­firól. őt odaadó lelkületű hölgy he­lyett szolgálatkész titkár kísérte, két lépés tisztes távolságot tartva, amint elhagyta az éjfekete paripák vontatta zárt batárt, és a fedett sétány melletti térségen átvonulva (sohasem a fedett rész alatt!) a Sziget ember alig járta közepe felé vette útját. A part mellett levő kávéház törzs­vendége volt a malackodó írásairól hírhedtté vált Újhelyi Nándor: hatal­mas pocakját kidüllesztve, fejét hátra­vetve, monokliján átható tekintettel méregette az eléje kerülő csinosabb nőszemélyeket. Újhelyi jelenéseinek valamelyik írásműve vetett véget; ugyanis erkölcstelenség címén bíró­sági eljárást indítottak ellene, ami elől Bécsbe menekült. Gyermekeiket „rossz társaságtól" féltő szülők maguk kísérgették, vagy nevelőnők felügyeletében küldték a Szigetre gyermekeiket, a belépődíjjal váltva meg a zártkörűséget. A Margit­sziget vidám ifjúsága a közelében levő iskolák növendékeiből szerveződött. Két-három jobbmódú és jólelkű isko­latárs bérletével egész sereg lopózott be, vagy a kezelt jegyek kosarából kimarkolt féljegyeket ragasztották eggyé és nyomták a mit sem sejtő jegyszedők kezébe. Az iskolai nyári szünidők szokásává vált az estébe nyúló délutáni szigetlátogatás, udvar­lással és magasröptű szellemi vitákkal töltve az időt. Karinthy Frigyes szelle­me kísértett az ifjúság körében, mert egy részük abba az iskolába járt, ahon­nan ő első irodalmi sikereit megalapo­zó témáit merítette: sőt a pellengérre állított tanárok egyike-másika még ott oktatott. Ezek a viták nem egy ké­sőbb beérett tehetséget bátorítottak. Éveken át naponta találkozhattunk a sétány alatt a mindig barátságosan mosolygó, de szavát alig hallató Bálint Györggyel, akinek már tizenhat éves korában szép újságírói jövőt jósoltak. Kamasztréfák állandó kezdeményezője és a társaság tréfacsinálója volt Gál György, tréfás rejtvények ötletes szerzője és rejtvényújságok aránylag fiatalon elhunyt szerkesztője. A már fiatalon is zseniális zenész, Rózsa Miklós, aki filmzene-szerzőként világ­sikereket ért el, valamint a brazíliai egyetemi tanárrá lett Rónai György irodalomtudós szintén az állandó szi­getjáró fiatalok közé tartoztak. Valószínűleg kevesen tudják, hogy a mártírhalált halt dr. Földes Ferenc gyermek- és ifjúkorában szüleivel a Margitszigeten lakott: Krúdy Gyuláék­kal voltak szomszédok abban az idő­közben lebontott lakóépületben, ame­lyik egy kolostor romjaira épült, és valaha József nádor családjának nyara­lója volt. Ez az egyszerű klasszicista stílusban tartott épület elég csendes

Next

Regisztráció   
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék