Budapest, 1980. (18. évfolyam)

5. szám május - Dr. Radnai Lóránt: 04... 04... 04...

építésmóddal építettünk fel. A Dózsa György út mellett ötszintes, alagútzsalus sávházak koszorúja húzódik. Ez a megoldás a városképi szempontok mellett messze­menően figyelembe veszi az épületek tájo­lását és a környezetvédelmi szempontokat is. A főútvonalakon közlekedve a több­szintes házakon túl magasodnak a közép­magas épületek. Ezáltal a belső udvarok a gyermekintézmények kedvező elhelyezé­sét is biztosítják. A déli és északi oldalon 11 szintes alagútzsalus pontházak teszik változatossá a városképet. A telep belső területén is épültek panelos tízszintes há­zak. A lakóépületekkel párhuzamosan 28 iskolai tanterem, 350 férőhelyes óvoda, 240 férőhelyes bölcsőde, 3000 négyzet­méteres egészségügyi létesítmény, össze­sen 13 000 m2 alapterületen kereskedelmi létesítmények, 1500 négyzetméter szol­gáltatóépület és 1200 négyzetméter te­rületen közösségi létesítmény valósul meg. Az épületeket korszerű vasbeton és könnyűszerkezetes építésmóddal építettük. A budapesti vállalatok tevékenységét a Bács megyei Állami Építőipari Vállalat is segíti magasépítési vonatkozásban. Ezen a területen valósítottuk meg a legkorsze­rűbb hazai közműalagutat. A lll/A ütem építési munkáit 1978-ban kezdtük meg a Pesti út—Határ út—Török Flóris utca és Ságvári utca által határolt területen. Ebben az övezetben 1500 lakás készült részben alagútzsalus, főként pedig panelos építésmóddal. A házgyári panelo­kat a 43. sz. Állami Építőipari Vállalat budapesti és a Bács megyei Állami Építő­ipari Vállalat kecskeméti házgyárából szál­lítják. Az építési ütem területén 16 tan­termes iskola, 150 férőhelyes óvoda, 80 férőhelyes bölcsőde és összesen 2400 négy­zetméter kereskedelmi és szolgáltató léte­sítmény is épül. A központi törekvések céltudatosságát is mutatja, hogy a kerületi tanács megkezdte a Kossuth Lajos utcától délre eső területen a lll/B ütem bontási munkáit. A munká­kat a Fővárosi Építőipari Beruházó Válla­lat irányításával a Budapesti Városépítési Tervező Vállalat tervezi. A terület generál kivitelezője a Budapesti Lakásépítő Válla­lat. (x)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék