Budapest, 1981. (19. évfolyam)

9. szám szeptember - Czagány István: A „királyi vízmű" története

Fehér István reprodukciói és felvételei A Várkert-épületek a múlt században. A Vasárnapi Újság 1879. 51. számából DR. CZAGÁNY ISTVÁN Meglehetősen kevesen tudnak az egykori budai vízműről, és még keve­sebben ismerik annak műszaki-törté­neti jelentőségét, pedig fontos szere­pet játszott hazánk múltjában évszá­zadokon keresztül, és nem kell szé­gyenkeznünk az európai közműtörté­netben elfoglalt helye miatt sem. A budavári királyi palota első víz­művét Luxemburgi Zsigmond német­római császár és magyar király épít­tette 1414—1416 között Hartmann nürnbergi csőkováccsal. Szivattyúval működött, és a vizet ólomcsövekben vezették a palota belső trapézudvará­nak csatornáskútjába. Óriási újítás­nak számított ez annak idején a pécs­váradi bencés kolostor kórházának 1015-ből ismert, első magyaror­szági vízvezetékéhez viszonyítva, ahol még csak facsövekben áramlott a víz. A budavári vezeték a déli cortinafal vízszállító folyosójában volt elhe­lyezve. Hozzátartozott egy — a mai Ybl Miklós téren állott — rondella vagy torony, amely 1414 előtt épült (Szejjid Ali Achmed pasa később csak átépíttette). Feltehetően ennek a vízműnek a karbantartási munkálatait végezte cl Csatornás Orbán mester II. Lajos király megbízásából, amikor 1525­ben negyvenhat forintot vett fel ólom­1 a, vasra, deszkára és az ácsok munka­díjára. Ebből az összegből ugyanis a fagy által megrongált malomszerke­Ybl Miklós 34

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék