Budapesti Hírlap, 1898. december (18. évfolyam, 332-360. szám)

1898-12-22 / 353. szám

1898. december 22. BUDAPESTI HÍRLAP. (360. sz.) 16 Tej és tejtermék. Tej 8—9, lefölözött tej 6—7, tejföl 20—SO kr literje. Tehén vaj (tea) 1.00— 1.30 frt, tehénvaj I. rendű 0.85—0.95,11. rendű 50—70, olvasztott 6Ó—60, tehéntúró 06—16 kr, jnhturó 45—48, liptói túró 48—60, trappista 90 — 1.00, ementáli sajt 1.10—1.10 frt, gróji 45—65 kr, juhsajt 0.48—0.60 frt kilója. Kenyérncmü. Monori fehér kenyér 14 0—14 0, monori barna kenyér 1T0—1T0, monori rozskenyér 110—11-0, soroksári fehérkenyér 14—15, soroksári barna kenyér 12—13 kr, helybeli fehér pékkenyér 13—18, barna 11—14 kr kilója. Tojás. Friss Löszt. (1440 darab) 380—4T0 frt ládája, II. oszt. 28’0—34'0 frt ládája, teatojás 3.80 — 3,90, apró tojás 26.0—28.0 forint 100 darabja. Hüvelyes, Lencse magyar 7—9, stocke­raui 24—85, borsó héjas magyar 0.7—0.15, koptat., magy. 13—15, külföldi 17—22 kr kilója, bab fehér apró 7—8, nagy 7—9, színes 7—10, sárga kása 10 kr kilója. Zöldség. Sárgarépa 2.00—4.50, petrezselyem 2.40—4.00, 100 drb zeller 0.50—1.50, kalarábó 1.00— 1.50, vöröshagyma 3.00—5.50, foghagyma 12.0— 18.0 frt, vörösrépa 40—1.20, fejeskáposzta I. 50—4.00, kelkáposzta 1.00—1.20 forint, Bur­gonya rózsa 1.60—1.80, sárga 1.70—2.00, kifli 3.00—6.00, fehér 1.20—1.35 forint 100 kilója. Fekete retek 60.0—1.40 forint 100 darab, tök sütő 8.00—15.0 írt, gomba champion 1.80— 2.50, karfiol idei magyar 2.50—8.50 kr 100 drbja, torma nürnbergi 10—16 kr. magyar 1 mm. 8.00 —16.0 frt. Gyümölcs. Fajalma I. rendű 12—30, II. rendit 6—12, közönséges alma 6—7, fajkörte 20—50, közönséges körte 8—15, szőlő I. rendű 50—60 II. rendű 25— 30 kilogramja, dió (faj, papirhéju) 16—24, közönséges 13.5—17 frt múzsánkint, citrom 1.00— 1.20, narancs 1.20—1.60 frt százankint, füge koszorús 20—22, datolya 38—40, mazsolaszőlő 48—70, gesztenye olasz 16,0—24.0 forint méter- mázsánkint. Fűszer és bor. Paprika I. rendű 30—60, II. rendű 20—30, szegedi különleges 80—100, mák 25—30 frt mmázsája, méz osurgatott 30—50, szappan szin20—25 forint métermázsája. Fehér bor, asztali palackban 40—50, vörös 10—50 krajcár literje. — Ferencvárosi aertéavásár, dec. 20. (Hiva­talos jelentés.) A ferencvárosi petróleumraktárnál levő fővárosi konzum-sertésvásár árjegyzése akövet­kező: Készlet 711 darab. Uj fölhajtás 821 darab. Összes tölhajtás 1532 darab. Elszállittatott budapesti fogyasztásra 1053 darab. Eladatlanul visszamaradt 479 darab. Napi árak : Malacok 50—100 kilogram súlyban 24—44 forint. Páronkint 120—180 kilós 43-45 frt, 220—280 kilós 43VS—47 frt, 320-380 kilós 45—47 frt, 400—500 kilós 43—46 frt. A vásár hangulata élénk volt. — A bműapeet-köbáayal sertáakereske- delml csarnok árjegyzése dec. 21-én. Magyar elsőrendű: Öreg nehéz (páronkint 400 klgron felül) 471/;,—48krig. Öreg közép (páronkint300—400kgr.) 46—47 krig. Fiatal nehéz (páronkint 320 kgron felül 48Va—49‘/s krig. Fiatal közép (páronkint 251 — 320 klgr. súlyban) 49—50 krig. Fiatal könnyű páronkint 250 klgrig) 50 — 50x/2 krig. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 kilogron felül) 47V2—48 krig. Közép (páronkint 240—260 klgrig) 47 — 47y2 krajcárig. Könnyű (páronkint 240 klgrig) 45—46 krajcárig. Sertéslétszám: december 19 én volt készlet 37955, december 20-ik napján fölhajtatott 460, december 21-én elszállittatott 460. dec. 21-ón maradt készletben 37495. A hízott scrlésüzlct irányzata: Változatlan. Budapesti börzék — Budapesti gabonatőzsde, december 21. A forgalom ma igen korlátolt volt, alig kelt el 5 — 6000 mm. búza, ez is felerészben idegenáru volt. Finom búza tartotta árát, alárendelt minőségűt olcsóbban kínáltak. Rozsban csekély üzlet volt. Az árak inkább névlegesek. 8 forint 15 krajcárt fizettek helybeli paritáson. Árpa, takarmányára szilárd, el­kelt szerb áru 6 forint 20 krajcárral elvámolva. Sörárpa teljesen iizlettelen. Tengeriben helyben nagyobb volt a kínálat, prima áruért 4 forint 40 krajcárért fizettek, nedvesebbet 4 forint 20 krért adtak el helyben. Helybeli paritáson elkelt 4 frt 27 és fél krtól 4 forint 30 krajcárig. Török-Szent- Miklóson 4 forint 15 krajcárért, Kábán 4 frt 20 krért. Román ó-árut vasúti szállításra 4 forint 10 krajcárért kínálnak vám nélkül Verziorovan. Határidöüzlet. Uj spekulációba alig bocsát­kozott valaki, különös impulzus hiányában árhul­lámzás nem igen volt. Októberi búza 9.46—9.90 frt. — Kötések. Az üzlet folyamán a követ­kező kötések történtek: Búza márciusra 9.64— 9.65—9.64. Búza áprilisra 9.45—9.44—9.45. Rozs márciusra 8.24—8.22—8.28. Tengeri májusra 4.87 — 4.89—4.83, Zab márciusra 5.90—5.89 írton. Hivatalos jegyzések délután 1 órakor: Az ári oly am jegyző-bizott­ság a következő hivatalos záró árfolyamokat állapította meg: Búza (1899.) márciusra 9.64 pénz, 9.65 áru. Búza áprilisra 9.45 pénz, 9.46 áru. Rozs márciusra 8.23 pénz, 8.24 áru. Tengeri (1899.) májusra 4.88 pénz, 4.89 áru. Zab (1899.) márciusra 5.89 pénz, 5.90 áru. Repce augusztusra 12.20 pénz, 1 államvasut 364.38. Elbavölgyi vasút 259.75. Alpe«! 12.30 áru. 200.—, 20 frankos 9.55. Londoni váltóár 120.50. A délutáni tössdón a határidöüzlet iránya csöndes. Délután 4 és fél órakor a következők voltak a záróárfolyamok: Búza márciusra 9.64— 9.66. Rozs márciusra 8.22—824. Zab márciusra 5.90 — 5.92. Tengeri májusra 4.88 — 4.90 forinton. — Budapesti terménytőzsde, dec. 21. Zsiradék kedvezőbb. A szalonna ára is emelkedett. Szilva és szilvaiz változatlan. Nyers szesz jegyzése 17.50 pénz, 17.75 forint áru. — Budapesti értéktőzsde, dec. 21. Az előtözsde változatlan külföldi jegyzésekre nyugodt hangulattal folyt le, a vezető értékek árfolyamai alig változtak, az általános irányzat szilárdnak mond­ható. A délitözsdén berlini jegyzésekre csekély üzlet mellett az irányzat tartott maradt. A valuta- és ércárak változatlanok. Az előtözsde nyugodt. Megnyitáskor je­gyeztek: Osztrák hitelrészvóny 359.60. Magyar hitel- részvény 391. Osztrák-magyar államvasuti részvények 364 forinton. 10 óra 30 perckor volt: Osztrák hitel­részvény 359.75. Magyar hitelrószvény 391.40. Osztrák-magyar államvasuti részvények 364.20 forintön. 11 órakor maradt: Osztrák hitelrész­vény 359.70. Magyar hitelrészvény 391.25. 4 szá­zalékos magyar aranyjáradék 120.10. 4 száza­lékos magyar koronajáradék 97.75. Leszámitoló bankrészvény 258. iTelzáloghitelbank részvények 244. Osztrák-magyar államvasuti részvények 364.—. Déli vasúti részvény 64.50. Német birodalmi márka 59.—. Közúti vasutrészvóny 370.25. Városi villá- mos vasúti részvény 231 forinton. A déli tőzsde nyugodt. Megnyitáskor jegyeztek: Osztrák hitel­részvény 359.60. Magyar hitelrészv. 391.25. Osztrák­magyar államvasut 363 80 forinton. 12 óra 30 perc­kor volt: Osztrák hitelrészvóny 360. Magyar hitelrészvény 391.50. Magyar aranyjáradék 120.10. Leszámitoló baukrészvónyek 258. Osztrák-magyar államvasuti részvények 364. Déli vasúti rész­vény 64.25 forinton. 1. órakor maradt: Osztrák hitelrészvóny 359.70. Magyar hitelrészvény 391.50. 4 százalékos magyar koronajáradék 97.75. Osz­trák-magyar államvasul i részvény 363.80. Leszámítoló bankrészvény 258. Jelzálog-hitelbank 244 forin­ton. 1 óra 30 perckor zárulnak: 4 százalékos magyar aranyjáradék 120.10. 4 százalékos ma­gyar koronajáradék 97.75. Magyar hitelrészvény 391.25. Osztrák hitelrészvóny 359.70. Osztrák-magyar államvasuti részvény 363.80. Déli vasút 64.50. Le­számitoló bankrészvény 258. Közúti vaspálya részvény 370—369.75. Városi villámos vasut-részvény 231—229.75. Ipar- és kereskedelmi bankrészvény 101.75 forinton. A helyi értékek piacán az üzlet menete és általános irányzata nyugodt volt. Kötések a következő árfolyamok mellett történtek: Pesti magyar kereskedelmi bankrészvény 1436. Salgó­tarjáni kőszónbánya 607—608 forinton. KäjMztositäsok : Osztrák hitelrészvóny hol- i napra 2—2.50 forint; nyolc napra 4,50—5.50 forint december hónap végére 8 — 9 forinton. Az ntótőzsde irányzata szilárd volt. Köt­tetett: Osztrák hitelrészvény 35970—360.35. Magyar j hitelrészvény 391.25—391.90. Osztrák-magyar állam­vasuti részvények 364—3634.60 forinton. — Délután 4 órakor zárulnak: Osztrák hitelrószvény 360.30—360.40 forinton. Bécsi börzék. 8óos, dec. 21. (Saját tudósítónk távirata.) Gabonatőzsde. Az irány újra gyön­gült. Zab és tengeri szilárdabb. Jegyzések: Búza tavaszra 9.52. Zab tavaszra 6.14. Tengeri május— júniusra 5.18. Rozs tavaszra 8.35 — 8.37 forinton. Szesz 18.10 pénz, 18.30 ára. Végül jegyeztek: BUza tavaszra 9.56. Rozs tavaszra 8.39. Zab tavaszra 6.13 — 6.14. Tengeri május—júniusra 5.22 forinton. Becs, dec. 21. (Saját tudósítónk táv­irata.) Értéktőzsde. Az ultimo prolongáció és a holnapi ellátás tartózkodóvá tette az előtözsdét, a tendencia mind az által szilárd maradt. A déli tőzsdén egyes bányaórtékeket kerestek. A zárlat szilárdabb volt, mivel Berlinből a pénzpiac javulá­sát jelentették. Berlinben a privátdiszkont 53/8°'0 j esett. t ISttgyas értétek zárlata: 4*/, aranyjáradék 119.95. Tiszai és szeg. kölcsön sorsjegy 137.75. Magy. vasúti kölcsön ezüstben 100.20. Magy. kel. vas. áll. kötvény 120.60. Magyar leszámítoló- és pénzváltó-bank 256,—. Magy. keresk. bank 1430. Magyar korouajáradók 97.70. 4% magyar föld- tekerm. kötvény 95.40. Magyar hitelbank 390.—. Magyar nyeremóny-kölesön-sorsjegy 157.75. Kassa* oderbergi vasút 187.50. Rimamurányi vasmű 289.25. — Osztrák értékek . zárlata. 4-2“/0-os papirjávadék 101,15. 4°/0 osztrák aranyjáradék 120.05. 1860. sorsjegy 140.50. Osztr. hitelsorsj. 203.—. Angol-osztrák: bank 155.50. Bécsi bankegye­sület 264.50 Osztr.-magyar bank 918.—. Déli vasút 64.—. Dunagőzhajós-részvénytárs. 440.—. Dohány­részvény 123 85. Cs. kir. arany (vert) 5.71. Német baakváltók 59.—. 4‘2*/a ezüstjáradék 101.10. Osztrák koronajáradók 101.50. 1864. sorsjegy 193.50. Osztrák hitelintézet 359 57. Union-bank 293.50. Osztrák Länderbank 232 50. Osztrák-magyar Tramway 547.—. Szilárd. Utótözsdo, Jegyzések: Osztrák hitelrész­vények 360.—. Magyar hitelrészvóny 391.50. Anglo bank 155.50. Bankverein 263.50. Unió-bank 293.—. Länderbank 233.—. Osztrák államvasut 364.75. Déli vasút 64.—. Elbavölgyi vasút 260.—. Északnyugati vasút 244,—. Dohányrészvény 124.50 Rimamurányi 291.50. Alpesi bányarészvény 201.—. Májusi járadék 101.15. Magyar koronajáradék 97.75. Török sorsjegy 58.—. Márka készpénzért 58.98. Ultiméra 58.97. Napoleon 9.55. Külföldi börzék, Pária, december 21. (C. T. B.) Megnyitás. Búza lanyha; decemberre 20.55 (+ 0.05), jan. 20.55 (-j- 0.10), január—áprilisra 20.85 (+ 0.05), március—júniusra 21.15 (-f- 0.10). Liszt tartott; decemberre 45.35 (változatlan), januárra 44.60 (vál­tozatlan), január—áprilisra 44.75 (változatlan), márc.—júniusra 45.10 (változatlan). Repceolaj nyu­godt ; decemberre 50.25 (változatlan), januárra 50.25 (változatlan), január—áprilisra 50.75 (válto­zatlan), május—augusztusra 51.25 (változatlan). Szesz tartott; decemberre 44.50 (változatlan, januárra 44.25 (változatlan), január—áprilisra 44.50 (változatlan), május—augusztusra 44.50 (-f- 0.25). Cukor állandó ; decemberre 29.75, januárra 3Ó, március—januárra 38.87%, május—augusztusra 3142 frank. Idő: Hideg. Boriin, dpc. 21. (Zárlat.) Osztrák hitelrósz­vény 225.25. Államvasuti részvény 154,50. Déli vasút 28.—. Magyar aranyjáradék 101.40. Osztrák aranyjáradék 101.60. Károly Lajos vasút 105.50. Bécsi váltóárfolyam 169.25. Ezüst járadék 100.60. Orosz bankjegyek 216.10. Olasz járadék 93.50. Pária, dec. 21. (Zárlat.) 3"/, francia járadék 101.85. 31/3%-os francia járadék 104.35. Olasz járadék 94.75. Ottomáu-bank 553. London, dec. 21. (Zárlat). Konzolok 112.25. Frankfurt, dec. 21. (Esti tőzsde.) Osztrák hitelrészvény' 301. Államvasut 306,60. Déli vasút 57.87. KÜLÖNFÉLE. X Arany János szinészkedése. A debre­ceni színészet száz éves fordulója alkalmából Géresi Kálmán megírta A debreceni színészet vázlatos tör­ténetét 1798-tól 1898-ig. Ebben Arany János szinész- kedéséről ezt olvassuk: Az 1836-ik óv legérdekesebb följegyezni valója Debrecen szini történetében az Arany János színészi pályája. A nagy költő, mint tudva van, 1836 februárban — bár kitűnő tanuló volt — ott hagyva a kollégiumot, színésznek állott Erdélyi professzornak jóakaró buzdítása, sőt ajánlatával. Első föllépte 1836 március 3-án, csütörtökön volt Ördög Róbert-ben. Március 28-án lépett föl Babocsay István Vígkedvű Mihály cimü darabjában, mint Biró István debreceni tanácsnok. Arany összesen huszonkét ízben lépett föl Debrecenben és a Szatmánnegyébe induló társulat-töredékkel elindulva, mint vándorszínész nyomorgott. M.-Szigeten oda­hagyta kevés idő múlva a szini pályát. Utolsó föl­lépte Debrecenben április 30-án volt, A sirhölyy, vagy Gusztáv Adolf Münchenben cimü darabban, melyben a Tierhaupteni klastrom kapuőre szerepét játszotta. Az érdekes füzet fakszimilében közli a Víg­kedvű Mihály 1836 március 26-iki szinlapját. A darab debreceni tárgyú és Debrecenben készült. Teljes cime: VÍGKEDVŰ MIHÁLY vagy oszlop a haza és vallás' melletti álhatalos szeretet emlékéül. Szomorújától: 4 felvonásban. Eredetileg irta: Babocsás István. A szereplők közt van Fáncey, Éder, Baranyi, Szákfi, Udvarhelyiné, László, s végül szerényen meghúzódik ez : Dobozy István) Biczó István ) debreceni tanácsnokok Cbiabay Arany. X Regénybál. Az örökké találékony társa* dalmi divat legfrissebb hajtása a regényből: Ez egy olyan jelmezes mulatság, a melyen a vendégek kedves házigazdájuk, „N. N. nagynevű regényírónk11 tiszteletére az ő regényei alakjainak a jelmezében jelennek meg. A házigazdának természetesen a leg- kaloványabb fogalma sincs arról, milyen elmés meglepetés vár rá, noha a felesége a regény leg­jelentéktelenebb alakjának a helyes kosztümje dol­gában is vagy huszonötször konzultálja. De mivel az ember nem lehet mindig valamely

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék