Budapesti Hírlap, 1901. július (21. évfolyam, 178-208. szám)

1901-07-28 / 205. szám

10 BUDAPESTI HÍRLAP. (205. sz.) 1901. julius 28. — A mester-utcai uj iskola. A közgyűlés 4S0.000 koronát szavazott meg arra a célra, hogy a IX. keriiletbeli Mester- és Ipar-utcák sarkán uj elemi iskolát és kisdedóvót építsenek. A belügymi­niszter ehhez a határozathoz hozzájárult. SPORT. * A kottingbrunni futtatás. Koltingbrumből táviratozzak: Ma folyt le a kottingbrunni lóverse­nyek negyedik napja. Mintha a teli vérek is a hol­napi nagy napra készülnének, a sportban némi ha­nyatlás mutatkozott. A nap egyik főszámában, az államdijban csak két ló indult, a favorit Miss Duncan és Semper idem. A Königswarter-istálló kezd formába jönni és igy Semper idem is fölfutott jó formájához és könnyen végzett a fáradt Miss Duncan-nal. A kottingbrunni nagy nyári handikap- akadályversenyben Parolin aratta első diadalát aka­dályokon, mig a favorit Schneefink helyezetlenül futott, istállótársa Suada pedig csak a harmadik helyet tudta megmenteni. Szép verseny volt a két­. évesek versenye, hol Mayor volt nagy favorit. De a nagyon megjavult Blockade biztos győzelmet aratott fölötte és Boa harmadik lett. Nagy meglepetés volt még a német ló, Däumling győzelme az eladóverseny- ben, hol könnyen verte a favoritot, Cinquevallo-t. A nap hőse Adams volt, a ki három futásban vitte diadalra a reá bízott lovat. A részletes ered­mény a következő: I. Háromévesek qátversenye. 1800 korona. 2400 méter. Taxis M. hg. fk. Corelli II. 68>/3 k. (William­son) első, Trauttmansdorff L. gróf sm. Socius 65 (Lawton) második, Dreher A. pm. Brom 64 (Wheeler) és Mautner V. pm. Versuch 55 (Hesp) holtversenyben harmadik. Futott még: Mr. C. Wood sm. Kosmopolit 60 (Brown), Geist G. sm. Mr. John 64 (Machan), Herzog M. slier. Betyár 60 (Shejbal), Siemienski gróf stpm. Darkmaun 59 (Salter), Morpurgo báró fhd. pher. Mystery 57*/, (Huxtable). Biztosan másfélhoszszal nyerve, ötkoszszal holtversenyben harmadik. Tot.: 10 : 35. Helyre: 50 : 85, 150, 104, 141. II. Eladóverseny. 8000 korona. 2000 méter. Capt Joe 5é. sm. Däumling 54 k. (Adams) első, Szemere M. 4é. pm. Cinquevallo 49V2 (Mándi) második, Egyedi A. 4é. pm. Glen d’or 53 (Morgan) harmadik. Könnyen két hoszszal nyerve, egy hoszszal harmadik. Tot. 10:18. III. Kétévesek handikapja. 2000 korona. 1000 méter. Blaskovics E. pk. Lagzi 51 k. (Segrott), első, Siemienski pk. Elle se gobe 52 (Ross) második, Egyedi L. pk. Fata Morgana 42 (Slack) harmadik. Futott még: Dreher A. pm. Aiax 56 (Cleminson), Springer G. báró sm. Paillard 56 (Adams), Krausz L. pm. Ikabey 51 (Bulford), Henckel A. gróf sm. Médiateur 49 (Huxtable), Mautner V. sm. Ratking 49 (Southey), Trauttmansdorff L. gróf Frascati 46‘/2 (Richnovszky), Chernél Gy. sm. Sarkas 40 V2 (Sands). Igen könnyen öt hoszszal első, nyakkoszszal harmadik. Tot.: 10 : 60 Helyre: 50 ,: 111, 74, 522. IV. Államáig. 5000 korona. 3200 méter. Königs- warter H. báró 4é. pm. Semper idem 58'/o k. (Adams) első, Ercsi ménes 4e. pk. Miss Duncan 58‘/2 (Barker) második. Könnyen két hoszszal első. Tot. 10 : 18. V. Eladók handikapja. 2000 korona. 1400 méter. Péchy A. 4é. pm. Savoyard 56y2 k. (Tarai) első, Egyedi L. 3é. pk. Strohfeuer 44 (Slack) második, Ferdinándy B. 4ó. stpk. Ártatlan II. 48'|3 (Prudames) harmadik. Futott még: Krausz L. 4é. pk. Hardly 591/«, (Bulford), Trauttmansdorff L. gr. 3é. pm. Praterstern 53 (Barker), Ercsi ménes 3é. pm. Bég’ pardon 44 (Ross). Igen könnyen két hoszszal első, háromnegyed hoszszal har­madik. Tot. : 10 : 39. Helyre : 50 : 115, 107. VI. Kétévesek versenye. 3000 korona. 1200 méter. Capt George pk. Blockade 54’/2 k. (Adams) első, Springer G. br. pm. Mayor 56 (Gray) második, Üchtritz Zs. br. sk. Boa 56V2 (Tarai) harmadik. Futott még : Szemere M. pm. Luxardo 56 (Cleminson), Wiener- W elten R. lovag sm. Lodicnor 56 (Ross). Biztosan fél- hoszszal első, háromnegyed hoszszal harmadik. Tot.: 10 : 39. Helyre : 50 : 115, 107. VII. Kottingbrunni nagy nyári handikap akadály- verseny. 9000 korona. 4000 méter. Mr. White 6é. sm. Pavolin 72'/o k. (Slinn) első, Ferenc József braganzai hg. 4é. pher. St. Patrick 68'/3 (Huxtable) második, Auersperg hg. 4é. pk. Suada 69 (Buckenham) harma­dik. Futott még : Capt Joe id. pk. Rosemallow 72l/3 (Hesp), Geist G. 4é. pm. Bohémé 68 V2 (Máchán), Auersperg hg 4é. sm. Schneefink 66'/3 (Williamson), Capt. Joe 6ó. stpk. White Lie 66 (Wisckek), Schindler • L. 4é. pk. Gayette 61 */2 (Rosack). Könnyen három hoszszal első, tiz hoszszal harmadik. Tot. 10:34. Helyre: 50:87, 115, 287. * Országos lan-tenniszverseny. A balaton- földvári sportünnep keretében a Magyar Atlétikai- Klub augusztus 15—20-ig országos lan-tennisz- versenyt rendez. A verseny főszáma a Széchényi- vándordijért való küzdelem. Széchényi Imre gróf, a Magyar Atlétikai-Klub alelnöke, a klub tavalyi jubileuma alkalmából értékes vándordíját alapított a földvári tennisz-versenyekre. A dij háromszor ígymásután, vagy ötször egyáltalában védendő, ügyes versenyre van kitűzve. Azonkívül . II. oszt. igyes, hölgy egyes, férfi kettős és vegyes kettős asz a balaton-földvári tennisz-programon, melyekre .rany, ezüst és bronzérmeket, valamint tisztelet­dijakat ajánlott föl a klub s a balaton-földvári fürdőközönség. A részletes föltételeket a Magyar Atlétikai-Klub titkársága közli (VIII. Szentkirályi­utca 17.) * Atlétikai és kerékpáros-verseny. A Budapesti Sport-Klub ma délután tartotta meg nagy közönség előtt a millenáris versenypályán atlétikai és kerékpáros versenyét. A verseny eredménye a következő: I. Megnyitó kerékpár-verseny. 1000 méter. 1. Schimmel Samu (U. U. E.), 2. Szilágyi Hugó (B. A. K.) 3. Mohay József (B. S. K.) II. 60 méteres síkfutás. 1. Pártos Géza (B. A. K). 2. Lescheditzky Kálmán (B. S. K.) 3. Vajda Károly (B. A. K.) III. Sulydobás handikap. 1. Gabrovitz Emil (F. T. K.) 2. Smidt Antal (B. S. K.) 3. Lescheditzky Kálmán (B. S. K.) IV. 804*14 ,méteres síkfutás a B. S. K. bajnok­ságáért. 1. Gorka Ágost (B. S. K.). 2. Gaál Gyula (B. S. K.). 3. Seres Lajos (B. S. K.). V. Kerékpárverseny. 5000 méter. 1. Schimmel Samu (M. U. E.). 2. Mohay József (B. S. K.). VI. Magasugrás juniorok részére. 1. Kéméndy Ernő 162 m. (M. T. E). 2. Kovács Nándor l-59. (B. A. K.). VII. 220 jardos síkfutás handikap. 1. Hajós Dezső (B. A. K.). 2. Lucius (B. T. K.) és Schubert Ernő (M. U. E.) holtverseny. 3. Fitzere István (B. T. K.) Vili. 2000 méteres kerékpárverseny handikap. 1. Mohay József (B. S. K.). 2. Schimmel Samu (M. U. E.) IX. Távolugrás handikap. 1. Kovács Nándor (B. A. K.). 2. Lescheditzky K. (B. S. K.) és Gabrovitz (F. T. K.) holtverseny. 3. Raskay Ferenc (B. S. K.). X. Két angol mérfoldes síkfutás. 1. Brédl Pál (M. A. K.). 2. Nagy József (O. T. E.). 3. Manglicz Ferenc (M. TJ. E.). * Liverpool Cup. Az angol nyári verseny- szezónnak egyik legérdekesebb versenye, a liver­pooli Summer Cup tegnap dőlt el. A versenynek Presbyterian volt nagy favoritja és a fogadók oly nagyon biztak benne, akárcsak walkover lenne részére. Presbyterian azonban cserben hagyta híveit és még helyre sem futott. Győztes lett — mint egy táviratunk jelenti, — Mount Prospect. Második volt Semper Vigilaus, Light Comédie előtt. A győz­test D. Maher ülte. A részletes eredmény a kö­vetkező : Liverpool Summer Cup. 1200 font. 2200 méter. I. Mount Prospekt 55V3 k. (D. Maher). II. Semper Vigilaus 473/4 (Thorpe). III. Light Comédie 45*/«. Indultak még: Osbech (F. Rickaby), Australian Star (W. Halsey), Cesarus (I. Thompson), Refractor (0. Madden), Presbyterian (I. Childs), Rohota Ranga (T. Heppél), Black Sand (Loates), Mooulit (Fr. Hardy). Fogadások: 7:1, 100:6, 100:7. Helyre: 6:4, 4:1, 7:2. * Nemzetközi kerékpár- és motorverseny. A Budapesti Tréning-Iskola holnapi versenye az idei kerékpárszezón érdekes eseménye lesz. A legjele­sebb magyar kerékpárosok, mint a magyar derby- gyöztes Bihary József, a budapesti nagy dij győz­tese Herceg Béla, a lembergi nagy dij második helyezettje és a többszörös bajnok Baumler Ede és Magyarország egy kilométeres bajnoka Frisch Márton találkozik Perkovícs-csal, ahorvátbajnokkal, az osztrák Máder-rel és a kiváló prágai versenyzőkkel, Vondrics-csal és Jehlicská-v&l. Azonkívül ez a verseny lesz hivatva eldönteni, hogy a magyar derbygyőz- tes Bihary és a derby startjától távol maradt Baumler közül ki a jobb. A versenyprogram többi száma méltó kerete lesz a főszámnak. * Postagalamb-verseny. A Kolumbia julius 28-án, déli 12 órától délután 6 óráig Przemysl— Budapest között postagalamb-versenyt rendez. A versenyben nyolc tenyésztő 200 galambbal vesz részt. A versenybizottság elnöke: Jandaurek Vince, tagjai: Parthay Géza és Zirkelbach Vilmos. A ver­senyre 12 dij van kitűzve. Érdeklődőket szívesen lát a bizottság, Zerge-utca 26. szám alatt. TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK. — Megvádolt ügyvéd. Pozsonyi levelezőnk irja: A pozsonyi ügyvédi kamara elnöke, Rochlitz Tódor ellen két ügy miatt fegyelmi vizsgálat folyik a kamaránál és valószínű, hogy a dolognak a tör­vényszék előtt folytatása lesz. Egy idevaló lap azzal vádolta Rochlitzot, a ki sok évi védőügyvédi műkö­dése alatt köztisztelet tárgya volt, hogy a nagyszom­bati takarékpénztár ellen egyik kliense képviseleté­ben folytatott pőrében tanuk előtt azzal kérkedett, hogy ezt a port, ha a törvényszék előtt el is vesztené, a királyi táblánál vagy a királyi kúriánál biztosan megnyeri, mert neki ott hathatós összeköttetései vannak. E miatt a vád miatt Rochlitz ellen fegyelmi vizsgalatot indítottak az ügyvédi kamaránál. Az emlitett pozsonyi lap két nappal később ráduplázott a vádra. Azt irta, hogy Rochlitz a pozsonyi királyi Ítélőtábla egyik birájával szemben elkövetett veszte­getési kísérletben bűnrészes. Az eset, melyről egy idő óta városszerte beszélnek, a következő: A pozsonyi törvényszék néhány hónappal ezelőtt több évi bör­tönre Ítélte Wosner Jakab dunaszerdahelyi gazdag kereskedőt, a ki több csallóközi paraszt család ká­rára váltókat hamisitottt. Wosner ügye akkor már régóta húzódott. Egy Ízben már fölebbezték a királyi táblához. A vádlott családja akkor mindenáron ki akarta vinni, hogy a vádlottat a bünpör befejezéséig szabadlábra helyezzék. E végett Wosnerék minden követ megmozgattak, és Kormos Adolf kúriai birő, — mint nemrégen megírtuk, — személyesen is Po­zsonyban járt, hogy a királyi táblának illető biráit Wosner érdekében informálja. Miután mindez nem sikerült, Wosner Jakab felesége elment Rochlitz ügyvéd kíséretében egy nagyobbrangu királyi táblai biró hivatalába és megkérte, hogy ereszszék szabadon Wosnert. Kérése nagyobb nyomatékéül először egy ezres bankjegyet tett le a biró asztalára, és midőn ez e miatt fölháborodva kiutasította, az asszony még hét darab ezressel kinálta meg. A táblai biró erre Wosnernénak és ügyvédjének ajtót mutatott. Az ese­tet nyomban elmondotta több birótársának, többféle okból azonban elsimították a dolgot. Rochlitz ké­sőbb fölkereste a bírót és azzal védekezett előtte, hogy Wosner né a nyolc ezresbankót óvadékul akarta letenni férje szabadlábrahelyezéseért. Ezt a védeke­zést azonban nem fogadta el, mert — úgy mondotta, — minden ügyvédnek tudnia kell, hogy az ilyen óva­dékot a királyi adóhivatalnál kell letenni. Pozsony város jogászköreiben feszült várakozással néznek az ügy további fejlődésének elébe. — Tarnóczy követelése. A Hunnia gépgyár volt igazgatója, Tarnóczy Gusztáv, egy 1884-ben kelt közjegyzői okirat alapján nyolcvanezer koronát kö­vetelt Fehér Miklós örököseitől s végrehajtassál biz- tositotta magának az összeget. Az örökösök gyanús­nak találták a dolgot, már csak azért is, mert Tar­nóczy éppen 15 évig várt a követelésének behajtásá­val, holott időközben maga is zilált viszonyok között élt. A Fehér-örökösök a közjegyzői végrehajtás^ ellen kifogásokkal éltek, de mivel a tényállást nem ismer­ték, a kúria elutasította őket s a törvény rendes út­jára terelte ügyüket. Időközben a Fehér-örökösök ügyvédje, Szörényi Lipőt dr. megtalálta Fehér Miklós irattárában Tarnóczy Gusztávnak azt a sa­ját kezűleg aláirt számlakivonatát, melyben az elis­merte, hogy az állítólagos 80.000 korona követelését az 1892. évben elhunyt Fehér Miklós még 1884. év­ben kifizette neki. Eme könyvkivonat alapjan a Fehér-örökösök jogi képviselője port indított a VT. kerületi járásbíróságnál Tarnóczy ellen. A bizonyí­tási eljárás után ma hirdette ki Kecskés Gábor dr. aljárásbiró az Ítéletet, a mely megállapítja,^ hogy Tarnóczy Gusztáv még 1884. évben kielégítést ka­pott s igy az időközben a Fehér-örökösök^ által birói letétbe helyezett 97.700 korona töke s járulékai a Fehér-örökösöket illeti meg. __ A spionkoppi csata. Az állatkert igazga­tósága és a Wulff-cirkusz közt komoly differencia tá­madt, mely immár a bíróságot foglalkoztatja. A hábo­rúság onnan eredt, hogy az állatkert igazgatósága eu- gedelmet adott a búr komédiásoknak, hogy az állatkert területén produkálják magukat. A cirkusz, melynek épülete tudvalevőleg szintén az állatkert területén áll, konkurrenseket lát a burokban, mert azok épp úgy, mint a cirkusz, a spionkoppi csatát mutatják be a közönségnek. Már pedig a szokásjog szerint ugyanaz a terület két hasonló vállalatnak nem adható bérbej valamiképpen két dudás nem foglalhat helyet egy csárdában. A cirkusz kártérítési pörrel akarja megtá­madni az állatkert igazgatóságát, egyelőre azonban csak előzetes birói szemlét kért arra nézve, hogy a burok mutatványa szakasztott olyan, mint a cirkuszé. A cirkusz a maga részéröl Strobl Alajos szobrászt val­lotta szakértőjének, az állatkert szakértője pedig Kaffka Antal. A VI. kerületi járásbiróság az előzetes birói szemlét elrendelte, s Oroszt Antalt nevezte ki a maga szakértőjének. Ezek hárman fogják eldönteni az uj spionkoppi csata sorsát. Jellemző, hogy a járás­biróság szolgája nem akarta az állatkert igazgatósá­gának a birósági végzést kézbesíteni, azzal a megoko- lással, hogy ő érdekelt fél. Az érdekeltsége pedig ab-, ban áll, hogy ő nappal szolga, éjjel pedig bur. A Schőberl-szolga leleplezése burbarát körökben nagy megütközést keltett. — Megzsarolt képviselőjelölt. A hírhedt Bánffy-féle képviselőválasztás egyik epizójával fog-' lalkozott ma a legfelső bíróság. Mérő János fővárosi ügyvéd, mint a fehérgyarmati kerület i országgyűlési képviselőjelöltje szerepelt a választáskor, de kisebb­ségben maradt. A képviselőválasztást követő napon elment Spitz Adolf fehérgyarmati kereskedő, volt vá­lasztási pénzkezelőjének a lakására, hogy ott a vá­lasztás céljára átadott pénznek az elszámolását kérje. Spitz lakásának az előszobájában ekkor már mintegy

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék