Budapesti Hírlap, 1901. szeptember (21. évfolyam, 240-269. szám)

1901-09-30 / 269. szám

6 BUDAPESTI HÍRLAP. (269. sz.) 1901. szeptember 30. öl1/; (Bulford S.), Helena 60 (Adams), Gyopíír öS (Hixxtable R.), Kranaeh 58 (Tarai), Pántlika 57V; (C'leminson), Babatiindér 561/; (Morgan), Cold cream 56V; (Black), Getrost 54V; (Jones), Kitchener öS1/; (Gilchrist), Amras 53 (Southey), Dr ági na 51 (Segrott), Chatterbox 50'/... (Prudames), Álad Girl -IS'/., (Slack). Eey hoszszal biztosan nyerve, kit. hoszszal harmadik, idd 1:02‘/s. — Tot,: 10 : 93. — 2 kor. helyen 10 : 100. — 60 fill, helyen 10 : 98. — Helyre: 50 : 142, 240, 308. A többi lő kvótája győzelem esetén: 10 : 50 Helena, 10 : 55 Chatterbox. 10 : 57, Pántlika. 10 : 80 Annas és Getrost., 10 : 110 Tubiczüm, 10 : 165 Mad Girl, 10 : 200, Gyo­pár, 10 : 288 Kitchener és Muslicza, 10 : 3S5 Paillard, 10 : 4S4 Babatiindér, 14 : 543 Kranaeh, 10 : 016 Dragina. 10 : 2310 Cold cream. Könyv-fogadás: 4 Chat­terbox és Pántlika, 4'/.. Helena, 8 Babám, 10 Kranaeh, Paillard és Tubieára, 12 Amras, Dragina, Getrost és Muslica, 14 Kitchener, 10 Babatündér, Gyopár és Mad Girl, 20 Cold cream. //. Nyeretlen kétévesek- versenye. 3000 korona. 1000 méter. Péehy A. pm. Macdonald 56 (Tarai) első, Geist G. sra. Picador 56 (Ross) második, Wenckheim D. gr. sm. Apollo 56 (Adams) harmadik. Futott még: Vezér 56 (Black), Hajdú 56 (Cleminson), Rumbold 56 (Mor­gan), Pázmán 56 (Bulford S.), Siastai 54V; (Wil­ton), Ladybird 54V; (Prudames), Campilli 56 (Slack), Taikun 56 (Southey), Tscherkessin 51 (Maino), Ga­lette 54V; (Gray), Juniperus 56 (Barker). Hat hosz- szal igen könnyen nyerve, négy hoszszal harmadik. Idő 1:02'/6. — Tot.: 10 : 18. — 2 kor. helyen 10 : 24. — 60 fill, helyen 10 : 39. — Helyre: 50 : 86, 288, 102. A többi ló kvótája győzelem esetén: 10 : 00 Vezér, 10 : 106 Siastai, 10 : 111 Apollo. 10 : 184 Ha.idu, 10 : 228 Juniperus. 10 : 242 Rumbold. 10 : 316 Páz- mán, 10 : 444 Picador, 10 : 514 Galatte, 10 : 633 Campilli, 10 : 748 Ladybird, 10 : 968 Tscherkessin, 10 ; 1176 Taikun. Könyvfogadás: Pari Macdonald, 5 Siastai, 6 Vezér, 7 Apollo, 10 Hajdú, Juniperus, Ladybirid, Pázmán, Picador és Rumbold, 14 Galette és Tscherkessin, 20 Campilli. III. St. Leger. 60.000 korona. 2800 méter. Degen- feld I. gróf pm. Frangepan 56 k. (Black) első, Szemere M. pk. Mágnes 54V; (Cleminson) második, Degenfeld I. gróf pm. High Leicestershire 56 (Wilton) harmadik. Fu­tott még: Periasz 56 (Barker), Carrasco 56 (Adams), Pile ou Face 56 (Huxtable R.), Ignatieff 56 (Tarai). Három hoszszal biztosan nyerve, fejhoszszal harmadik. Idő 3.06V.. — Tot.: 10 : 70. — 2 kor. helyen 10 : 73. — <Í0 fill, helyen 10 : 73. Helyre: 50 : 332, 82, 118. A többi lő kvótája győzelem esetén: 10 : 18 Ignatieff, 10 : 33 Mágnes és Periasz, 10 : 59 Carrasco. Könyvfogadás: l‘/< Ignatieff, 21/, Mágnes, 3 High Leicestershire, 7 Carrasco és Periasz, 8 Frangepan. 100 Pile ou Face. IV. II-od oszt. eladóverseny. 3000 korona. 1600 mé­ter. Szemere M. pm. Eurnyi 50. k. (Bonta) első, Michl- stetter F. száz. sk. Delilány 52 (Southey) második, Lov. Lederer S. sm. Sajó 531/; (Bulford S.) harmadik. Futott még: Valois 45 (Maino). No-good 53'/, (Ross), Sparra- fucile 48V, (Wilton), Tandaradei 43’/; (Ryehnowski). Xyakboszszal biztosan nyerve, ötnegved hoszszal harmadik. Idő 1.46Vj. — Tot.: 10 : 134. — 2 kor. helyen 10 : 191. 60 üli. helyen 10 : 143. — Helyre: 50 : 204, 66, 78. A többi ló kvótája győzelem esetén: 10 : 20 Delilány, 10 :48 Sajó, 10 : 56 No-good, 10 : 97 Sparrafucile, 10 : 184 Va­lois, 10 : 435 Tandaradei. Könyvíogadás: IV, reá Deli- leány, 5 Durnyi és Sajő, 7 Sparrafucile, 12 a többi. A győztes" 10.700 koronáért visszavásároltatott. V. Eladók Handikapja. 2000 korona. 1600 méter. Mautner V. 4é. pm. Waterloo 58 k. (Adams) első, Har­kányi A. 3é. pm. Várnagy 47V; (Wilton) második, Peja- osevich J. gróf 3é. pher. Hastrman 48V> (Ross) harmadik. Futott még: Fair-Trick 531/; (Cleminson), Gingerbread 43 (Southey), Maida 49 (Bulford S.). Küzdelem után nyaklioszszal nyerve, két hoszszal harmadik. Idő 1.44:/B. — Tot.: 10 : 40. — 2 kor. helyen 10 : 41. — 60 fill, helyen 10 : 43. Helyre: 50 : 114, 136. A többi ló kvótája győze­lem esetén: 10 : 38 Maida, 10 : 45 Várnagy, 10 : 69 Hastrman, 10 : 72 Fair-Trick, 10 : 82 Gingerbread. Könyvfogadás: IV; Várnagy, 2 Waterloo, 3 Maida, 8 Fair-Trick, 10 Hastrman, 16 Gingerbread. A győztest meg­vette Ferenc József braganzai lig. 600 koronáért. VI. Pásztor dij. 3000 korona. 2000 méter. Péehy A. 3é. pk. Pompadour 591/; k. (Tarai) első, Lov. Lederer S. 3é. sk. Akárhogy 591/; (Bulford S.) második, Springer G. báró 3é. pk. Vérit a 54V2 (Adams) harmadik. Három- hoszszal föltartva nyerve, fejhoszszal harmadik. Idő 2.19’A. — Tot. 10 : 13. — 2 kor. helyen 10 : 13. 60 fill, helyen 10 : 15. A többi lő kvótája győzelem esetén: 10:37 iVerita, 10 : 78 Akárhogy. Könyvfogadás: 2V; reá Pompa­dour, 3 Vcrita, 5 Akárhogy. * A lágymányosi sporttelep megnyitása. A Budapesti Egyetemi Atlétikai Klub pályamegnyitó országos atlétikai viadalát ma délután tartotta meg lágymányosi versenyterén, a melyet nagy közönség je­lenlétében ezúttal avatott föl. A pálya kissé messze /.fáik, tribünje sincs még, de maga a verseny igen jól ' 'sikerült. Pontban fél három órakor a pálya ünnepi ^átadása után megkezdődtek az egyes versenyek, a me­lyeknek eredménye a következő: I. Száz jardos síkfutás. Első: Schubert Ernő (M. Ü. E.), második Koppón Pál (M. A. K.), harmadik Ullc- rich Ferenc (B. E. A. K.). Idő: 10V5 mp. II. Diszkoszvetés. Első Strausz Gyula (B. E. A. K.) 35 m. 26 cm. (országos rekord), második Vargha Pál (B. E. A. K.) 30 m. 58 cm., harmadik Hrivnák János (B. E. A. K.) 28 m. 60 cm. III. Távolugrús. Első Oajzágó Tibor (B. E. A. K.) 633 cm., második Gabrovitz Emil (F. T. K.) 613 cm., har­madik Schubert Ernő (M. U. E.) 612 cm. IV. Eél angol mérföldes junior síkfutás. Első Bruger Géza (E. T. és V. E.), második Karafiath Jenő (B. E. A. K.), harmadik Zemplén Győző dr. (B. E. A. K.), negye­dik Roller Oszkár (M. A. K.). Idő: 2. p. lő2/; mp. V. Egynegyed angol mérföldes síkfutás. Magyar- ország bajnokságáért. Első Speidl Zoltán (B. E. A. K.), második Niessner Aladár (M. A. K.), harmadik Böts Sándor (B. T. K.). Erős küzdelem után 10 méterrel első, gyönge harmadik. Idő: 54:/c mp. VI. 220 jardos síkfutás kandikap. Első Vagner Rezső (B. T. E.), második (torka Ágoston (B. S. K.), harmadik Bodrossy Dénes (B, T. E.), negyedik , Hajós Dezső (B. A. K.). Idő: 24V; mp. 17/. Százhúsz jardos gátfutás. Magyarország baj­nokságáért. (A M. A. Sz. megbízásából.) Első Vargha Pál (B. E. A. K.), második Kovács Nándor (Budai A. K.), harmadik Cíajzágó Tibor (B. E. A. K.). Idő: 18’/s mp. VIII. Három angol mérföldes síkfutás. Első Brcdl Pál (M. A. K.), második Nagy József (O. T. E.), harma­dik Bodor Ödön (M. tT. E.). idő: 17 p. 7V., mp. IA. Magas ugrás. Első Gönozy Lajos (B. E. A. K.) 170 cm., második Ruszinko Miklós (B. É. A. K.) 165 cm., harmadik Ugró László (M. LT. E.) 160 cm. X. Sulydobás. Első Coray Artnr (B. T. K.) 11 m. 35 cm., második Strausz Gyula (B. E. A. K.) 11 m. 34 cm., harmadik Kerekes Zoltán (B. E. A. K.) 10 m. 64 cm. Az atlétikai viadal után football-mérkőzés volt a Miiegye­temi F. K. és a B. E. A. K. első csapatai között, melynek eredménye 2: 1, a M. F. K. javára. Biró: Yolland Artur (M. A. K.) volt. * Nemzetközi football-mérkőzés. Nagy kö­zönség nézte ma délután a berlini válogatott csapat második mérkőzését. Ezúttal az ellenfél a Budapesti Torna Klub I. csapata volt, mely derekasan megállta helyét. Mindjárt az első félidő a magyar fiuk gyönyörű támadásával kezdődött, melynek mégis volt az ered­ménye, az első goal. Szép játék után a berlinieknek egy sikerült lerohanása megszerzi a kiegyenlitő goalt. A második félidőben a magyarok folyton ostromol­ják a berliniek kapuját, Hajós végre belövi a labdát a kapuba. Majd ispiét a magyarok támadnak és Mannó viszi a labdát az ellenfél kapujába. De ekkor a berliniek is összeszedik erejüket és nemsokára meg­szerzik a második, majd pedig a félidő vége felé a harmadik kiegyenlitő goalt. így a végeredmény 8:8 goal. Wagner, a hires kriketter ezúttal először sze­repelt, mint a Budapesti Torna Klub tagja, és játé­kával többször tapsra ragadta a közönséget. Verseny- biró Herczogh volt. nyiyjT-ték.*) készít divatos férfiöltönyt mérték- után finom szövetekből Liclitmann szabómester Budapest, Rottenbíller-utca 12. szám. Vidékre minták bérmentve. 65175 new-yorki óletbiztositó-társaaág. A világ legnapolil) ésleggazMti biztosító-társasága Yagyon 1900 december 31-én 1,687,840,168-45 frank Biztosítási állomány 1900 december 81-én 5,914,49©3B29-12 frank. Magyarországi vezérig-a.zg’s.tösá.g': Budapest, IV., Károly-körut 26. szám. 61703 *) Ezen rovatban foglaltakért nem vállal felo* lősséget a szerkesztőség. KÖZGAZDASÁG. Statisztikasok kongresszusa. — Saját tudósítónktól. — A Nemzetközi Statisztikai Intézet nyolcadik kongresszusának ünnepies megnyitása ma délelőtt volt a főrendiház üléstermében. A kongresszusnak vagy kétszáz tagja van, köztük világhírű tudósok: Bertillon dr., Bodio Luigi, Inama-Sternegg, Levas- seur, Mayr; a magyar statisztikai tudományt Láng Lajos, Körósy József, Vargha Gyula, Földes Béla, Ráth Zoltán, Vízaknai Antal képviseli. A mai meg­nyitó gyűlésen, mint diszelnök Hegedűs Sándor keres­kedelemügyi miniszter elnökölt, jobb oldalán Inama- Sternegg, a nemzetközi statisztikai intézet elnöke, baloldalán Láng Lajos, a magyar rendezőbizottság elnöke foglalt helyet. Az ülést Inama-Sternegg osztályfőnök nyitotta meg. Az intézet Vili. ülésszaka, úgymond, a magyar kormány szives meghívására Magyarország fényes fő­városában gyűlt össze. Hegedűs kereskedelemügyi miniszter ur azzal tisztelt meg bennünket, hogy a mai ünnepi ülésre a diszelnöki tisztet elvállalta. Üdvö­zölvén a megjelent vendégeket, átadja a szót a mi­niszternek. Hegedűs Sándor miniszter a kormány nevében francia beszéddel üdvözölte a kongresszus tagjait. Ki­váló becset tulajdonítunk annak, úgymond, hogy az önök intézete, Magyarország meghívását elfogadva, fővárosunkba gyűlt össze, az az intézet, a mely tudo­mányos tekintélye révén meg tudta nyerni az államok közreműködését s melynek összejövetelei ma már ugyanegy jelentőségűek a nemzetközi statisztikai kon­gresszusokéival. Szerencséseknek érezzük magunkat, hogy e kongresszus tárgyalásainak tanúi lehetünk, melynek úttörő, világitő és erömérö működése az államok gyakorlati politikájának van hivatva nagy szolgálatokat tenni. A statisztika tudománya kinyo­mozza és megvilágítja a nemzeti sajátosságokat, s a nemzetközi vonatkozásokat: föltárja a kielégítésre váró szükségeket, a gyógyítandó sebeket és ugyan­akkor megadja a haladás biztosítására vezető utat, s- módot. Önök a múltnak és jelennek terheit mérik, ismertetik a társadalmi tagolás elemeit és vonatko­zásait. föltárják a népek erőit és jellegzetes tulajdon­ságait, miáltal biztos alapot nyújtanak a javításra és haladásra egyaránt, mert hiszen törvényhozás és kor­mányzat a statisztikából meríti a legbecsesebb tájé­kozást. Annak az óhajomnak adva kifejezést, hogy munkáik a lehető legnagyobb sikerrel járjanak, a magyar kormány nevében ismétlem üdvözletemet és jó kívánságaimat; bízvást remélem, hogy fáradozásaikat siker fogja koronázni, s még csak azt kívánom, hogy itteni tartózkodásuknak kellemes emlékét vigyék magukkal. A miniszter lelkesedéssel fogadott megnyitó sza­vai után Inama-Sternegg dr. a statisztika tudományá­nak mai állását fejtegette hosszabb essayszerü beszéd­ben. A statisztikának a legutóbbi két évtized alatt elért haladása az egész müveit világot meggyőzte ar­ról, hogy a statisztika nélkülözhetetlen szolgálatokat teljesít úgy a törvények előkészítésében, mint a köz- igazgatásban és a politikában. Abban a mértékben, ahogy az összes társadalmi problémák mindinkább bo­nyolultakká és finomabbakká válnak, szükségessé válik a megkülönböztetéseket kiélezni, a tömegjelenségeket elemezni, az eszméket részletesen meghatározni : mindez a statisztika különleges funkciója. És valóban, a statisztika bizonyságot szolgáltatott arról, hogy el tud bánni e nehéz föladattal. Becses szolgálatokat tel­jesített a politikai választások rendszereinek reform­jánál, mely az államférfiakat foglalkoztatja; előkészí­tette a nemzetközi kereskedelmi szerződések anyagát; aprólékos részletezéssel adta képét a munkásosztály"1 gazdasági és társadalmi helyzetének, a mi nélkülöz1 len előkészülete a szociális törvényhozásnak és az ej népösszesség gazdasági helyzetét megjavító köz iga. -így.? tási intézkedéseknek. A statisztika segítségével é.ISfQ el a különböző államok hitelszervezetük, biztosi» B ügyük és adórendszerük haladását. Az igazságügyi köegészségi, sőt haderő-statisztika kimeríthetetlen for­rásai a közszolgálat összes ágainak javára váló jelen­tős megfigyeléseknek. Mind ennek és még sokkal több­nek a statisztika mindenek előtt kutató módszerének finomságánál és mélységénél fogva tehetett eleget. Az elnök fölsorolja ezután az intézet legutóbbi ülésszaka óta elhunyt tagokat, kiemelve tudományos érdemei­ket. Különös melegséggel emlékezik meg hivatali elő­déről: Sir Rawson TE. Rawsonról, a ki az intézetnek alapításától fogva volt elnöke, továbbá Jekelfalussy J ózsefról. Végül még Láng Lajos beszélt a magyar előké- szitö bizottság nevében, lelkes szavakkal biztosítva az egybegyűlteket a magyarok szives vendéglátásáról. Ezzel az ünnepies megnyitó ülés véget ért. ■k' A nemzetközi statisztikai intézet Budapesten ülésező kongresszusa alkalmából október elsején, este fogadás lesz az udvarnál, a mely alkalomra már a múlt hét folyamán szétküldötték a meghívókat. A királyt ez alkalommal József Ágost királyi herceg fogja képviselni. Hegedűs Sándorné, a kereskedelemügyi minisz­ter neje ma délután öt órakor a városligeti Gerbeaud- pavillonban teára látta magánál a nemzetközi sta­tisztikai kongresszus hölgytagjait a magyar előkelő társaság számos hölgy tagjával együtt. Ott voltak a külföldi vendégek közül: Brunerye Jeanue, elswehri Demel Haroldné, Jovanovics Bogoljubné, Jovanovics Milica, Inglar Klemenszné, Kovanko Auguszta, Lange Gusztávné, Laurent Károlyné, Mataja Viktomé, Mayr Alice, Mayr Borbála, Millaud Edéné, Mohr Agostné, Olanesco Gergelyné, Schnapper Gottliebné, Schullern Hermanné, Silbergleit Henrikné, Tisseraud Jenöné, Troinitsky Borbála, Turquan Viktorné, Turquan k. a., Würzburger Emilné, Nikolai Ödönné, Strauss Jánosné. A magyar hölgyek közül: Berzeviczy Albertné, Berzeviczy Edit, Berzeviczy Lili, Fáik Miksáné, Feszty Arpádné, Hegedűs Lórántné, Láng Lajosné, Plósz Sándorné, Szalay Péterné, Széli Kálmánné, Vargha Gyuláné, Wlassies Gyuláné, Körósy Józsefnél Eötvös Lórántné báróné, Hieronymi Károlyné, Lers

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék