Budapesti Hírlap, 1912. május (32. évfolyam, 104-128. szám)

1912-05-10 / 111. szám

191 í. tná i ni, lö. BUDAPESTI HÍRLAP (11L sz.) 29 'U Fratelii Branca különlegessége, Milano randkivUl dletétlkus és kiváló gyomorerősltö tulajdonságáért Ismeretes mint airilágr legjobb gyomorkeserűje Főképviselet: VI7INTER Z»SXCr3,10WI5, Wien III. XJ«£y£*,r»£5E>,S3S© 20. r-r m kaSapforwiák FRIEDMANN ü kalapgyáriiian legolcsóbbak <i VII., KIRÁLY.UTCA 8. SZ. (Az udvarban.) Női BAYARD antomato szétszedhet ő íaméfiA íie?.* toly 1910 es modell, 7.Ö5 kaliberű. Kis alakjánál fogva mel­lény-zsebben is hordható* Aa-sa kor Havi részlet 4 kor. Fegjverjegjzóket Ingyen küldünk. SZÉüáSI és KARDOS R..T. Budapest, Váci.korút 22., félemelet. ■ Itt levágandó MEGRENDELÉSI IV. Ezennel megrendelem az alanti árut 80 kor. értékben, fizetendő 4 kor. havi részletekben Budapesten Szénás! és Kardos r.-t.-nál. Három havi részlet elmulass'asa az egész számla összegét azonnal esedékessé teszi. Teljes ki­fizetésig a tulajdonjog ientartva. Jogomban all az árut 3 napon belől aéitetlen állapot­ban visszaküldeni. Fizetendő Budapesten Kor. 611. Lakhely l. Keleti ... Név ée foglalkozás i . M | gyógymód IVVAPtl J — lilrnovej Intézetében Buda. í I * “WJtiSl Őr. p6Bt, VI., Andrássy-ut 51. i sz., I. em. Egyedüli intézet, hol a legelhanyagoltabb S fértt- és női betegségek, vér, bőr, gyengeségl álla­I KATAPIiORESE ésodás trf gyógyrbóddal lelkiismerotos alapossággal és tökéletes blaton8ággal gyógykezel totnek. A tisztoletdii teljes gyógyulás után iá fizethet . — Levelekre díjtalanul válaszok Wildbad Tuffer, ■Steier ország. Hlcuerország legforróbb forrása, Gasteinnal egyenlő hatású, magas rádium tartalom, nagy gyógyhatás. Szezon április 1-töl októberig. — Előszezonban mérsékelt árak. — Prospektus ingyen. nA vb aa jg&§n flHSft részletre valamint készpénzért I Sjjjy pj 9 jJOs fciailél* kamatot nem számítunk. | Üli S ÜSmEhrentreu és Fuchs Testv. *— *— “ bntor-nagykoreskedök Telelőn 88—59. Bpeet, VI., Teréz-körut 8. Képes árjegyzék Ingyen és bérmentve. Magyarnak Pécs! Németnek Becs! Kockázat kisírva, mert nem tetsző tárgyakért a pénzt í::: visszaküldöm vagy más tárgyra átcserélem. :::: Modern, bőség szerint szabályozható óra-karkötő valódi ezüstből 24 K, ugyanez valódi aranyból, legjobb óra­művel és gyönyörűen kidolgozva 80 K, erősebb 100 K. Tessék ezen lapra és hirdetésemre hivatkozni s megkapja tőlem legújabb képes árjegyzékemet ingyen s bérmentve. Schönwald Imre Hazánk első és legnagyobb óra-, ékszer*, nz látszer- és iparművészeti cikkek telepe “Adö* mmr 1912. augusztus hóban Budapesten a IV., Deák Ferenc-utcában nyílik meg orszá gos központi óra- és ékszer-tlzletem. 125658 M Nincs tészta, sem kuglóf, sem sütemény Oetker dr. sütőpora nélkü', a mely szép külsőt ad neki, könnyen emészthetővé teszi, nagyobbá és toszlóssá teszi. Ha Oetker dr. sütőporával készítik a tésztát, I gyermekeknek sokkal jobb a hasnál s az össze- | tett ételeknél, mert tej, liszt, zsír, tojás és cukor I van benne, tehát a szervezetnek legszüksége­sebb táplálékok, Ízletes és a mi gyermekeknél különösen fontos, könnyen emészthető formá- | bán. Készítsen tehát süteményt a gyermekének j Oetker dr. sütőporával, á 12 fill. I a mely milliószor bevált receptekkel mindé-1 nütt kapható. Vezérképviselő Budapesten : i Kellner Pál, Vili. kér., Rákócxkut I. Telefon 73. Telefon 73. Világhírű eredeti angol The Champion és Premier kerékpárokat dupla harang csapággyal es szabadon- Jutóval 3 évi jótállással,min­den árfelemelés nélkül, szigorúan az eredeti gyári árakon havi 12 és 15 K.-ás részletre adjuk és kerékpáralkatrészeket, egész világon létező összes kerékpárokhoz külső és belsögammi- kat, csengők, lámpáit, pedalotr, láncok, Ionosok és csészékét óriási forgalmunk következtében mólyen leszállítóit nagybani eredeti gyári árban szállítunk vidékre is bárhová LÁNG JAKAB és FIA nagykereskedők Ausztria-Magyarország legnagyobb, legré­gibb és legmegbizhatobb kerokpárraktára Budapesti Vili., József-körut 41. szám. Fióküzlet: Baross-tér 4. és Budin Ik, Margit-körut 8.—- Dlszárjegy- zékünklbOOkeppel, kerékpár és alkatrészekről ingyen és bementre. MINDEN JOBB EMBER VALÓD! ANGOL O’ SULLIVAN 6UMMISARK0N JÁRJON! 4203 Kapható minden cipész, bőr- és cipészkelléküzletben. 30. magyar kir. szab. osztátysorsjáték 110.000 sorsjegy. — 55.000 nyeremény. Főnyeremény legszerencsésebb esetben egy milltú Korona. A BUDAPESTI HIRIiAP t. olva­sói részére a következő számo­kat félretettük. — A számok mellett álló nevek megkönnyítik a választást. Abrahám 4233 y. Adél 71678 ff Adolf S079 Anna 71698 ff András S895 Jf Aranka 71923 ff Antal 10918 9 Berta 71995 ff Ármin 27038 ff Boris 85163 ff Árpád 34430 ff Dóra 85405 ff Bálint 41522 ff Ella 85446 ff Béla 50030 ff Etel 85597 ff Dávid 50068 ff Frida 85750 ff Dezső 55451 j* Helén 85932 <)) Edéi; 63120 D Hermin S5945 ff Elemér 64876 ff Ida 85985 *» Ferenc 65733 ff Ilona 86438 ff Frigyes 66448 ff Janka 86754 n György 66975 ff Jolán 86768 n Gyula 6S316 ff Józsa 87281 ff Henrik 68753 9 Juliska 87294 ff Imre 69090 ff Katica 87427 ff János] 74542 ff Laura 87439 ff Jenő 75323 ff Lenke S7462 ff Kálmán 78202 ff Lujza 88402 ff Károly 78816 ff Magda 8,8418 ff Lajos 79008 ff Malvin 88435 f» László 7949S ff Margit 88448 w Lipót 03551 ff Mariska 88460 n Mihály 94079 ff Netti 88492 Miksa 95245 ff Olga 88705 Miklós 100714 á Paula 4233 % Oszkár 100778 Piroska 8079 Ottó 100800 ff Regina S8D5 ff Tál 101314 Róza 19918 ff Péter 59737 V* Stefánia 2703S ff Salamon 59883 Teréz 34430 ff Tivadar 70415 ff Vilma 41522 ff Vilmos 71557 JJ Zsófi 50030 fi Zsigmond 71588 ff Zsuzsi 5006S ff Csak rögtöni megrendelés ese­tén biztosíthatjuk Önnek a vá­lasztott számot, mert tudvalevő dolog, hogy unnál n rendkívül sok nyereménynél, melyeket év- röl-évre kifizetünk, állandó ve­tőink közül mindenki okvetle­nül sorrakerül és czértszercncse sorsjegyeink nagyon keresettek. Az I. osztály búzása már 191Z május 22. és 24-én. A sorsjegyei! árai: Egész Fél Negyed Nyolcad 12 Mór. ö Kor. 3 Kor. 1.50 Kor. kéretik kivágni. Megrendelő-jegy. B-H M.Dörge Frigy EsMháza Kossuth Lajosa. 4. BUDAPEST Szíveskedjék a..............számú l/i, 1/iy lJt .............sorsjegyet a 30-ik sorsjáték I-ső osztályához utánvéttel beküldeni. Név:..........................................................-...... P ontos cím:.................................................... t

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék