Budapesti Hírlap, 1912. június(32. évfolyam, 129-153. szám)

1912-06-11 / 137. szám

20 E 'DAPESTI HÍRLAP (137. sz.) 1912. junius 11. )( Ügretőverseny. A kellemetlen emlékezetű nyári miting vasárnap véget ért és a Budapesti Ügetőversenyégyesület, a mely szorgos munkával a fejlődés útjára vitte az ügetősportot, most lezajlott szezonját nem könyvelheti el a sikeresebbek közé. Egy kis zökkenés állott be, a mely megakasztotta a szép sport továbbhaladását és az egyesületnek tel­jes energiával kell hozzálátnia, hogy visszaszerezze a közönség bizalmát és érdeklődését. Az utolsó nap nagyon szomorú búcsúzó volt. A zuhogó eső még a legrendületleneb híveket is otthon tartotta és a ta­padó mély talajban olyan kevés lóval kockáztatták meg a versenyzés.!, hogy megesett egy ritka eset és a program egyik számát teljesen, el kellett hagyni, mert egyáltalában nem akadt résztvevője. Budapest fő és székváros tanácsa ne vegye nagyon szivére, hogy éppen az ő 3000 koronás dijával esett meg ez a szégyen. A többi futásban is nagyon kevés ló vál­lalkozott az úszásra, de legalább papírforma szerint úsztak és csak Hm lim kvótája lesz kedves emlüékük azoknak, a kik a dombrádi dij után a totó fizető ol­dalára eveztek. Az utolsó nap részletes eredménye a következő: I. Vigasz-verseny. 1200 korona. Bauer F. Fledcr­maus (Fejser) első, Grille (Novák) második, Hilda 31. (Kieser) harmadik. Indult még: Patronesse, Clara F., Varázskeririgő, Hajrá, mely mint 2-dik diszkvalifikdl- tatott. Tót.: 10:19. Helyre: 20:20, 20 és 20. Könyvfo­gadás: 1 Vi reá Fledermaus, 3 Hajrá, Hilda M., 10 Grille, 20 a .többi. II. Sashegyi dij. 2000 korona. Kohlért J. és Wöss M. Páva. S. (Wöss) első, Erzsiké (Schwitzer) második, Hilda (Feiser) harmadik. Indult még: Ernstl. Tót.: 10:15. Helyre: 20:33 és 119. Könyvfogadás: 2(4- reá Páva S., 3 Hilda, 4 Erzsiké, 8 Ernstl. III. Véncsellői dij. 1500 korona. Brunner J. és társaUart (Stockbauer) első, Manón (Dieffenbacher) má­sodik. Indult még: Betyár, mely* mint 3-dik diszkvali- fikáltatott. Tót.: 10:29. Könyvfogadás: 1% Betyár, 1% Hart, 2 Manön. IV. Budapest fö- és székváros dija. 3000 korona. A verseny elegendő résztvevő hijján elmaradt. V. Vombrúdi dij. 1500 korona. Marsehall J. Hm-Hm (Feiser) első, Heorina (Dieffenbacher) második, Imitator (Capovilla) harmadik. Indult még: Mon ami, Vanda. Tót. t 10:141. Helyre: 20:65 és 28. Könyvfogadás: reá Heroina, 3 Imitator, 4 Vanda, 8 Mon ami, 16 Hm-Hm. VI. Budai dij. 2600 korona. Kohner W. Fantazya (Schwitzer) első, Sir Todd (Capovilla) második, Gon- zurrent (Brunati) harmadik. Tót.: 10:15. Könyvfogadás: 2(4. reá Fantazya, 2% Cóncurrent, 3% Sir Todd. VH. Kettesfogatu urkocsisverseny. 1500 korona. Mádi Kovács J. dr. Lármás—Fesztina (Tulajdonos) első, Baronet—-Rákóci (Lipcsey) második, Küzdő P.—Rívó (Orosz) harmadik. Indult még: Gambetta—Gambri, Véderemö—Joung Tonquin, Álnok—Mindegy. Tót.: 10:22. Helyre: 20:26 és 27. Könyvfogadás: 1(4 reá Lármás—Fesztino, \y% Baronet—Rákóci, 4 a többi. Vili. Kettesfogatu bérkocsisverseny. 300 korona. Richter E. Vendég—Perrier első, Regény-—Miekei War- wick második, Snsi P.—Prospekt harmadik. Indult még: Gyömbér—Zarrts es vüra, Unverhofft—Artagnan. Tót.: 10:50. Helyre: 20:46 és 35. )( A bécsi futtatás. A holnapi program bi­zonysága szerint a bécsi zsoké-klubnak ugyancsak nehéz munkája lett volna, ha véletlenül sikerül a derby-miting meghosszabbítása, mert már holnapra is alig nyújt valami érdemeset. Említésre méltóbb sporteseménnyé csak a schönbrunni-dij válhatnék, a melyért Bankár, Ferke, Salrap, Ma fői és Livtsu indulhat. Bapkár-nak 66V2 kiló terhet kell nyer­gébe vennie, olyan föladat, a melyet különösen Fer­kével szemben alig oldhatna meg sikeresen. A há­romévesek eladóversenyében Minca és Szabad, a nyeretlen kétévesek versenyében Missive és Falevél, a kétévesek éladóversenyében Virradó és Diaman- tine, a Styriap-hendikepben Marat és Falsetto, a gátversenyben Majmoló és Coupefile, az eladók hendikepjében Forrás és Calville a jelöltünk. 1. Dampfschiff-verseny. 5000 korona. 1800 méter, Badescu Gy. pk. Seagull 47 (Baluska) első, Merán J. gróf 3é. pk. Au 47 (Guttman) második, Springer G. báró 3é. pk. Bathilde 49(4 (Kozuch) harmadik. Futott még: Lekvár, Sunnyside, Giddy Girl, Győr, Libuska. Könnyen ötnegyedhosszal nyerve, másfélhosszal har* IfIZOYÓCYINTÉZET PÜSTYÉN-FÜRDÓN az nj Thermla-szanatórimnban, a le gr- tökéletesebb berendezésekkel. — kap­csolatban velő minden fizikai gyógy­mód, többek közt gyógygimnasztlka, villanyos-, szénsavas-, nap-, tény- és lég- fürdők, továbbá dietetikus konyha, hiz­laló és fogyóknrakra, gyomor-, bél-, cukor- es vesebaj stb. ellen. Prospektust küld a fürdőigazgatósag vagy az Inté­zeti orvos: Dr. B2ICHART ALáSAK. madik. Tót.: 10:37. Helyre: 20:34, 53 és 86. Könyvfo­gadás : 2(4 Libuska, 2(4 Seagull, 4 Győr, 4(4 Giddy Girl, 5 Au, 8 a többi. II. Nyeretlen kétévesek versenye. 5000 korona. 1200 méter. Springer G. báró pm. Elektor 56 (Carslake) első, Areo Zinneberg M. gróf pm. Spleen 56 (Janck) második, Landau H. lovag sm. Licblos 56 (Fries) har­madik. Futott még: Pathenise. Könnyen egyhosszal nyerve, hathosszal harmadik. Tót.: 10:17. Helyre: 20:22 és 23. Könyvfogadás: 2(4 reá Elektor, 2(4 Spleen, 6 Lieblos, 12 Pathenise. III. Rotunde-hendikep. 8000 korona. 1300 méter. Negropontes Gy. sk. Livtsu 60(4: (Winkfield) első, Geist G. 4é. sm. Re-C'ontra 56(4 (Shaw) második, Jankovich B. Gy. 5é. stpm. Winnetou 56(4 (Janek) harmadik. Fu­tott még: Menkő, Robinette, Pell-mell, Margate, Tábor­nok, Szaracén, Katapila. Biztosan fejhosszal nyerve, egyhosszal harmadik. Tót.: 10 :35. Helyre: 20:34, 59 és 50. Könyvfogadás: 3 Livtsu, 4 Robinette, 5 Katapila, 6 Re-contra, Winnetou, Szaracén, 8 a többi. IV. Osztrák-derby. 100.000 korona. 2400 méter. Üchtritz Zs. br. 3é. sm. Kokoro 57 (Gulyás) első, Lübo- mirszki Gy. hg. 3é. pm. Bartek 57 (Pretzner) második, Lamberg H. gróf 3é. sm. Lord Firebrand 57 (D. Malier) harmadik, Marascsti 57 (Miles) negyedik. Futott még: Semmering, Wermuth, Mókán, Acté, Azután, Jacque- rnart, Oiseau, Bony, Heros, Lan, Lom. Könnyen egyhosz- szal nyerve, fejhosszal harmadik, ötnegyedhosszal ne­gyedik. Tót.: 10:80. Helyre: 20:66, 202 és 50. Könyv­fogadás : 4 Mókán, Acté, 5 Azután, 6 Kokoro, Lord Fi­rebrand, 10 Wermuth, Oiseau, 12 Semmering, Jacque- mart, Lom, 14 Bony, 20 Heros, 25 Bartek, 33 Lan, 40 Marasesti. V. Nyeretlen kétévesek hendikepje. 3000 korona. 900 méter. Lubomirszki Gy. hg. sk. Tuba 47(4 (Ba­luska) első, Bamberger I. pm. Nagykörű 53(4 (Wink­field) második, Szemere M. pk. Fiile de Ciel 51(4 (L'ngsorg) harmadik. Futott még: Bythan, Kerréna, Furfangos, llekawinkel, Thea, Williamina. Könnyep kéthosszal nyerve, háromhosszal harmadik. Tót.: 10:66. Helyre: 20:44, 49 és 42. Könyvfogadás: 3 Furfangos, Fiile de Ciel, 3(4 Tuba, 4 Thea, Nagykörű, 6 Rekawin- kel, 8 a többi. VI. Troinpeter-akadályverseny. S000 korona. 4000 méter. Meran J. gróf Hubertus II. 65 (Krouzil) első, Baicli P. báró 4é. pm. Hámon 66 (Kisziváth) második, Lubomirszki Gy. hg. id. sm. Floridsdorf 71 (Slinn) har­madik. Futott még: Böske, Xyatagan, Orgazda, Elgin, Teméraire, Nena Sahib, Daliás, Gurly, Beggar. Erős kzdelem után fejhosszal nyerve, nyolchosszal harmadik. Tót.: 10:130. Helyre: 20:86, 82 és 60. Könyvfogadás: 4 Hubertus II., Floridsdorf, Nena Sahib, 5 Böske, Xyata­gan, Elgin, 6 Diimon, Daliás, 5 Curly, 10 á többi. VII. Hendikep. 3000 korona. 1600 méter. Sprin­ger G. báró 3é. sm. Zergebak 48 (Bauer) első, Jan- kovich B. Gy. pk. Visz 48(4. (Guttman) második, Ba­descu Gy. 5é. stpher. Putokrat 48(4 (Smejda) harmadik. Futott még: Terenee, A conto, Gnat, Repeles, Veinard, Wilburne, Álca, Lawica, Orom. Igen könnyen kéthosz- szal nyerve, kéthosszal harmadik. Tót.: 10:83. Helyre: 20:45, 44 és 31. Könyvfogadás: 1(4 Plutokrat, 4 Vei­nard, 5 Zergebak, Álca, 6 A conto, Visz, Wilburne, La­wica, 10 a többi. )( Alagu A derbyt még csak respektálta vala­hogyan, az urlovas szövetkezet, de holnap már meg­kezdi ötnapos nyári mitingjét és a nagy sportesemé­nyek után az urlovasok és a belföldi lovászgyerekek kisded játékában fog gyönyörködhetni a közönség. Az igaz, hogy mindenképpen szerény igényekkel kell az alagi urta indulnia. A mi kényelmet az ál- lamvasut nyújthat, nem a sportsmenek részére tar­togatja, az utazás fáradalmaiért pedig ugyancsak kevés kárpótlás terem Alagon. De hát lóversenyről, vagy jobban mondva totalizatőrről lévén szó, mégis csak lesz közönség a holnapi program lebonyolítá­sánál is. a mely különben semmivel sem áll az alagi nivó alatt. A hat futásra 83 telivért neveztek, a me­lyek négy dijáért urlovasok, kettőben pedig lovász­fiuk vezetése alatt fognak küzdeni. A megnyitó hen­dikepet Róna vagy Mén Marót, az eladók versenyét Palikám vagy Gesztenye, az újpesti akadályversenyt Gabi vagy Mókus, a Marquis-gátversenyt Ever ready .vagy Samuela, a kétévesek eladóversenyét Georyette vagy Derű, a váci dijat Poltronne vagy Nordstcra nyerheti meg. )( A bécsi derbyröl. A Freudenauba vasár­nap 2157 automobil és kocsi szállította a közönsé­geit, A totalizatör forgalma az egész napon 913.940 korona volt, ebből magára a derbyre 200.970 ko­rona jut és pedig 108.330 korona tétre, 92.640 ko­rona helyre. )( Az Union. A hamburgi gyepen tegnap fu­tották le a 30.000 márkával díjazott 2000 méteres Union-1. A versenyt a graditzi ménes lova, Matter- horn (Lane) nyerte meg Septimus és Octopus előtt. Negyedik, nevéhez méltón Quartus lett. Tót. 10:65. Helyre: 10:16 és 19 . )( A francia kancadij. Az 50.000 frankos Prix de Diana eredménye, mint nekünk Párisból táviratozzák, a következő: Első lett Belmont A, Quelle est béllé II. 57 (Bellhouse), Porté Maillot má­sodik, Siyhtlu harmadik: Futott még: Hardie, La Plata II., Kyrieile II.. Allia II.. Magpie, Bize, Lidi® III., Reveuse, Tita, Dolce, Pyrrha, Revel'ation Wa- gram II.. La Faisanderie, Gaillarde II., Mongoli®, Fourviére. Rövid fejhosszal nyerve, másfél hosszai harmadik. Tót. 10:47. Helyre: 10:18, 70 és 27. EGYESÜLETEK. Az Országos Gyermekvédő Liga vasárnap dél­előtt tartotta meg közgyűlését Pest vármegye szék­házában Edelsheim Gyulay Lipót gróf elnöklésével. Az elnöki asztalnál mellette Vay Gáborné grófné és Prohászka Ottokár dr. püspök foglaltak helyet. Jelen voltak a gyűlésen a belügyminisztérium képviseleté­ben Kőszeyhy Sándor miniszteri tanácsos, az igazság­ügyminisztérium képviseletében Rickl Gyula dr. és Kun Béla miniszteri tanácsosok, a székesfőváros ne­vében Szaszovszky József tanácsjegyző, Almássy Györgyné grófné és leánya, Zay Miklósné grófné, Her. ezoy Mórné báróné és leánya, Káldy Gyuláné, Grosz Emil dr. és neje, Ruffy Pál, Kammerer Ernőné, Zem­pléni P. Gyuláné, Weisz Bertoldné, Holitser Szig- fridné, Radisich Jenőné és még számosán. Az elnöki megnyitó után Rottenbiller Fülöp- titkár terjesztette elő az évi jelentést. E szerint az 1811. évi gyermek­nap 49.252 korona 42 fillérrel jövedelmezett keveseb­bet, mint az előző évi. Széchenyi Lászlóné grófné százezer koronás alapítványát a gyermekvédő-épület céljaira fogják fordítani. A tömegnyomor enyhítésére 19.526 korona 53 fillért oszlottak ki készpénzben és más adomány formájában. A jelentés hálás köszöne­tét mond Almássy Györgyné grófnénak adományai­ért. A zárószámadások jóváhagyása után a választásra került a sor. Az igazgató-választmány tagjai lettek újra Vay Gáborné grófné, Pekáry Ferenc dr., Radisich István, Szilágyi Artúr Károly dr. és Vásárhelyi Gyula; a számvizsgáló bizottság tagjai Dános Árpád dr., Dingha Dénes dr. és Gorove Árpád. A gyűlést ezután Prohászka Ottokár dr. püspök fejezte be igen érdekes beszéddel, a melyben a Liga jelentőségét, rendelteté­sét és működését fejtegette. A mikor, úgymond, egy nemzet megszűnik szeretni a gyermeket, önmaga kezd haldokolni. A gyermekvédő ligának gyermeknevelő ligának is kell lennie s a gyermeket a haza szereteté- vel kell telíteni. Főleg azoknál kell ezt tenni, a kik a támogatás nélkül elzüllenek és a haza és társadalom ellenségeivé válnak. A társadalom proletárjaiban is felburjánzik az ellenséges ösztön, a javitó intézetek és a börtönök lakóiban. Rontani akarják azt, a miből ne­kik semmi sem jutott. Ki kell őket emelni az elsenyvé­dés és az elfajulás miliőjéből. E mellett a Ligának a gyermekvédelem szellemét, a mentésben tevékeny széretetet bele kell oltani a magyar társadalomba. Á püspök beszéde nagy hatást tett a jelenlévőkre, .* . A Magyar Védőegyesület vasárnap délelőtt tartotta rendes évi közgyűlését a Magyar Mérnök- és Épitészegyesület helyiségében Dániel Gábor báró elnöklésévél. A rövid elnöki megnyitó után Do- bieczky Sándor ügyvivő alelnök teljesztette elő évi jelentését. Kiemelte jelentésében, hogy az egyesület tizéves múltja alatt került ugyan minden dobve- rést. de zajtalan és megalkuvást nem ismerő mű­ködése beigazolta, hogy helyes utón járt. Áthatva attól a gondolattól, hogy a haza jövőjét csakis a kultúra fejlesztésével lehet biztositani, célul tűzte ki az egyesület, hogy az értékeket termelő csendes, de szívós munkásságot kedveltesse meg a honfitár­sakkal. Statisztikailag kimutatja, hogy az 1910. év­ben 135 millióval fizettünk többet a külföldnek, mint a mennyit mi onnan kaptunk. Az ipari cikkek fogyasztásának nagy mértéhben való fokozását so­kan a kultúra fejlődésének tulajdonítják. Alapjában ez igaz, de ha mélyebben kutatunk, látjuk, hogy igényeinknek túlzott megnövelésével a kultúrának csak külső mázát szereztük meg. Beteges tünet ez. mely fertőzésével előmozdítja a családok va­gyoni pusztulását. Éppen azért, mikor ifjúságunk­ban az alkotó és értékeket termelő ipari és keres­kedelmi munkásság iránt való fogékonyságot és vá­gyat fölébresztjük, arra is kell őket szoktatnunk, hogy elégedjenek meg azzal, a mit hazánk ipara nyújt.A közgyűlés a nagy tetszéssel fogadott jelen­tést egyhangúlag tudomásul vette. Azután Hajno.1 Sándor pénztáros terjesztette elő a zárszámadá­sokat és a költségvetést, a melyet szintén tudomá­sul vettek. Végül a választásokat ejtették meg. A választmány tagjai lettek többek között Apponyt Alberlné grófné, Somssich Tihamérné grófné, Edel- shcim-Gyulai Lpótné grófné, Sztáray Sándorné grófné, Teleky Endréné grófné. Zipernovszky Ká- rolyné. Balázs Istvánná dr.-né. Megyeri Megyerit Izidorné, Molnár Viktorné. Varga Lajos, teplai Hertzka Imréné, Nagysárosi Szirmay Oszkárné. Az igazgatóság uj tanácstagjai lettek Varga Lajos és Vita Emil dr. ¥ A József kir. herceg Szanatórium-Egyesület va­sárnap délelőtt Lukács György elnöklésével a Margit­szigeten tartotta meg ezévi közgyűlését. Az elnök BRISTOL SZÁLLÓ Előkelő éfkező-íerrasz Dunapart, Nagy feded kávé- és sorházi ferrasz Pctőfi-tér, 4

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék