Budapesti Hírlap, 1926. május (46. évfolyam, 98–120. szám)

1926-05-13 / 107. szám

1926 május 13. (107. sz.) Budapesti Hírlap 13 — (Amerikai útlevelet hamisító olaszok.) Párisi távirat szerint a Journal azt jelenti, hogy a párás—lyoni pályaudvaron letar­tóztattak öt olasz embert, aki Amerikába szóló útlevelek hamisításával foglalkozott. — (A vásárcsarnokok árai.) Marhahús, rostélyos és felsál 22—40.000, Ieveshus 16—40.000, borjucomb 32—52.000, oör- költnek való 14—28.000, bárány hátulja 24—42.000, eleje 18—32.000, sertéskaraj 28—44.000, tarja, comb, lapocka 24 — 32.000, oldalas 20—28.000, szalonna zsír­nak való 23—26.000, háj 26—30.000, zsir 27- —30.000, élő csirke sütnivaló 30— 45.000. tyuk 35—60.000. lúd 30—35.000, teatojás 1100—1300, érő ponty 30—45.000, harcsa 50—70.000, tej 4409—5200, tejfel 20—26.000, teavaj 84—96.000, tehéntúró 14—16.000. fehér kenyér 7—8000, félbarna 5400—6800. barna 4400—5400, bab 4 — 7000. borsó 8—13.000, lencse 8—13.000, keveri zöldség 12—18.000. vöröshagyma 3500--5000, fejeskáposzta 9—14.000. kel­káposzta 9—-15.000. burgonya 700—2000, tisztított paraj 4—7000. narancs 9—-18.000. fdma 10—30(000. dió 10—15.000, mák 28— 32.000. saláta darabja 400—1500. zöldborsó 10—18.000, sóska 5—10.000, uj burgonya 9—18.000. A forgalom a piacu­kon és vásárcsarnokokban közepes. A '-a valyi keveri zöldségárak emelkedtek. Egyéb árak nem változtak. — Életunt uriass/.onyok.) Faragó János dr. ügyvéd harmincöt éves neje ma dél­előtt a Király-utca 76. szám alatti házban lévő lakásán öngyilkos szándékból nyitva hagyta a gázcsapot, mire ráakadtak, már súlyos állapotban volt. A mentők a- Liget Szanatóriumba szállították. — Ugyancsak gázzal mérgezte meg magát a Bimbó-utca 6. számú házban lévő lakásán özv. Winter Sándomé, egy mérnök 66 éves özvegye. Mire a házbeliek ráakadtak, már halott volt. Holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe szállították. — A Zita-telpen a 48-as számú pa vili ónban lévő lakásán lug- kőoldatot ivott Hatosi Sándor dr. felesége. A mentők súlyos állapotban a Rókus-kór­házba szállították. Egyesületi hírek­A Magyarországi Újságírók Egyesülete va­sárnap, május 16-án délután négy órakor az Otthon Körben folytatólagos rendkívüli köz­gyűlést tart, amely a megjelent tagok szá­mára való tekintet nélkül határozatképes lesz. Tárgy: Alajiszabálymódbsitás. A Budapesti Szegénysorsu Tüdőbetegek Szanatórium-Egyesületének igazgató-tanácsa május 8-án Korányi Sándor báró egyetemi tanár alelnök elnöklésével tartott ülésén el­határozta, hogy az Erzsébet királyné szana­tórium fennállásának 25 éves évfordulóját megünnepli és a hazai tuberkolózis ellen való küzdelem megindítójának, néhai Korányi Fri­gyes báró egyetemi tanárnak szobrát az Er­zsébet Királyné Szanatóriumban felállítja. A KISOSz Acsay menedékház vasárnapra tervezeti, de a kedvezőtlen idő miatt elha­lasztott fölavatása 13-án, áldozócsütörtökön lesz. Indulás a Pálffy-térről a 7 óra 50 perces villamossal. A Szarvasi öregdiákok Szövetsége « Deák- léri evangélikus iskola dísztermében (Sülő­utca 1., II. emelet) május 19-én, szerdán délután hat órakor tartja meg- első közgyűlé­sét. Az elnökség felkéri a szövetség tagjait, hogy a közgyűlésen mindannyian vegyenek részt. Kádté-müsnmk mindenfelől. Péntek, május J4. ­Budapest. Péntek. 9.30, 12, 3. Hirck, köz­gazdaság. — -4 Hans Güllling dr. német­nyelvű mesedélulánja. — 5. Szalonzenekar. 1. Nyitány: A. Leitncr: Fest-ouverlure. 2. Ábránd: Ci. Verdi, Traviata. 3. Egyveleg: E. Urbach, Musikalische Telegramme. 4. Keringő: P. Lincke, Te szép tavasz. 5. Gön­cért: Ch. Bach, A tavasz ébredése. G. Chn- rákt.: Rhode, Mitternachtsspuk. 7. Tánc: Neil Morét, L’amur Peking onestep. 8 Induló. J. Fucik, Florentiner. — 6.30. Az egészségügyi reformiroda előadássorozata. Lukács György dr. v. b. 1.1. előadása: Az embervédelmi kiállításról. — 7.30. Fábián Ernő humoros előadása: A kalap. — 8. Melha Armand dr. előadása: Az első ama- leur-iniivésznapról. — 8.30. Róbert Einmv, a bécsi Slaatsoper volt tagjának koloratur- estje. 1. a) Alieneff: A csalogány, b) Kern Aurél: Erdőn járunk. Énekli Róbert Emmy. 2. Hochstrasser Ferenc, a magyar királyi Operaház tagja: Szóló fuvolaszámok. 3. Donizetti: Lanimermoori Lucia cimii operá­ból az őriilési ária (ének, fuvola, zongora). 4. Scarlatti: Pastorale és Capriccio. Liszt:: Legenda. Előadja: Marik Irén zongoramű­vésznő. 5. Dávid: Ária a Brazília gyöngye cimii operából. Énekli: Róbert Emmy. 6. Hochstrasser Ferenc: Fuvolaszámok. 7. Strauss R.: Zcrbinetta nagy áriája az Ariadne Naxos szigetén című operából. Énekli: Róbert Emmy. Szombat. 0.30, 12, 3. Hírek, közgazdaság. — II. Berzeviczy Albert v. b. 1.1., a Magyar Tudományos Akadémia elnökének előadása: A magyar testnevelés fejlődése az utóbbi évtizedekben. — 4. P. Ábraliám Ernő hu­moros gyermek meséi. — 5. Kamarazene. 1. Mozart: Türkiscber Marsch. 2. Tschaikow- sky: Chanson Napolitaine. 3. d’Albon: Fleuraison Valse. 4. Puccini: Madame But- lerfly. 5. Massenet: Gavotle. 6. Moskowsky: Intermezzo. 7. Strauss: Walzer. — 6. Az Országos Testnevelési Tanács előadássoro­zata. Molnár Dezső altábornagy előadása: A véderő sportja. — 6.30. Abonyi István sakkmester előadása. (A hallgatók helyez­zenek maguk elé sakktáblát!) — 7. A ma­gyar királyi Operaház Álarcosbál előadása. Az első felvonás után lóversenyeredmények. — 10. Cigányzene. Becs (531). Péntek. A.15. Hngvcrscny. — 5.15. Bécsi mesék. — 6.10. Sport- és idegenfor­galmi heti jelentés. — 6.25. Rádiótechnikai előadás. — 7.' Operaelőadás. Szombat. A.15. Hangverseny. — 5.50. Elő­adás. — 6.20. Ausztria mai Urai költészete. — 7.30. A takarmánytermelés. — 8.15. Né­pies hangverseny. Utána vidám zene. Grác (402). Péntek. 3.30. Gráci vásárjelentés. — 4. Zenekari hangverseny. — 6. Sakk. — 6.45. Előadás. — 7.15. Hans Werner egyfel- vonásos színmüve: Auf dér Hausbank. — 8. Hirek. — 8.05. Előadás Homeros Iliasá- ból. — 8.45. Schubert-hangverseny. Szombat. A bécsi műsort adja le. Prága (3SR). Péntek. 11.30. Mezőgazdaság. — A.30. Hangverseny. — 6.15. Mezőgazdaság. — 6.45. A luxus és divat. — 7- Német le­adás. — 8.02. Lett zene. — 9.10. Hangver­seny. Szombat. 11.30. Mezőgazdaság. — A.30. Hangverseny. — 5.30. Gyermekelőadás. — 6. Német leadás. — 6.15. Mezőgazdaság. — 6.30. Marionettszinház. — 8.02. Vidám mű­sor. Berlin (504). Péntek. A.10. Előadás asszonyok­nak. — 5. Hangverseny. — 7.20. Előadás. — 7.50. Csillagászati előadás. — 8.30. Szó­rakoztató műsor. Szombat. 5. Előadás. — 5.30. Hangverseny. — 7.30. Operaelőadás: Dér férné Klang. — 10.30—12. Tánczene. Szombat, május Í5. Boroszló (418). Péntek. 11.30. Zene. — 3.30. Zene. — A.30 Hangverseny. — 6. A búcsú* járás. — 6.45. Házi tanácsok. — 7. Dél­Amerika, mint kivándorlási terület. — 7.30. Boroszló története. — 8.25. Népies hang­verseny. Szombat. II.30. Zene. — A.30. Hangver­seny. — 6. Sakk. — 6.45. Előadás. — 6.50. Birodalmi gyorsírás. — 8.25. Előadás. — 10.30— 12. Tánczene. Künigsherg (463). Péntek. 11.30—12.30. Zehe. — 4.30—6. Népies hangverseny. — 6.30. Előadás háziasszonyoknak. — 7. A lóte­nyésztés teljesítménypróbái. — 7.45. Szim- fónikus hangverseny. -— 9.30. Előadás: Mint j álorvos az orosz fogságban. — 10—11. Tánczene. Szombat. 11.30—12.30. Hangverseny. — 4.30— 6. Szórakoztató hangverseny. — 6.10. Cselló-hangverseny. — 7.45. Előadás. — .9.45—11. Hangverseny és ballet. Lipcse (452). Péntek. 12. Phonola. — 4.30- 6. Hangverseny. — 6.30. Könyvismertetés. — í 7. Utazás a drólvasuton a Zugspitzére. — | 7.30. Repülés az északi sarkra. — 8.15. Né- I pies műsor. Szombat. 12. Phonola. — A 30—6. Hang­verseny. — 6.30. Rádiótechnikai előadás. — 6.45. Hogy maradunk egészségesek? — 7. Angol próza. — 7.30. A fiatlság ínsége. — 8.15. Kamarazene. — 10. Rádiókabaré. Miinehen (487.5). Péntek. 4. Előadás asszo­nyoknak. — 4.20. Hangverseny. — 5.30. A szociális biztosítás. — 7.15. Hangverseny. — 8.20. Felolvasás. — 9.15. Eredeti ameri­kai hölgy-jazzband. Szombat. 3. Szárnyastenyésztési tanfo­lyam. — 4. Kamaranégyes. — 4.30. Felol­vasás. — 7. Olasz olvasógyakorlat. — 7.30. Bajor városok. — 8.10. Operaelőadás. — 9.20. Hangverseny. — 10.75—72. Tánczene. Miinster (410). Péntek. 1.15. Hangverseny. — 2.30. Könyvismertetés. — A.30. Brahms­hangverseny. — 7. Előadás az angol kultú­ráról. — 8. Utleirás. — 8.45. Haydn-hang- verseny. Szombaton nincs rádióleadás. Stuttgart (446). Péntek. 4,15. Hangverseny. — 6.15. Előadás a modcrnliáztartásról. — 6.45. Könyvismertetés. — 7.15. Előadás a vallá­sos költészetről. — 8. Szimfónikus hang­verseny. Szombat. 3. Mesék. — 4. Tánczene. — 6.15. Drainturgiai előadás. — 6.45. Morse­tanfolyam. — 7.15. Előadás a baromfi­tenyésztésről. — 8. Kamarazene. líiirich (513). Péntek. A. Jazz-band. — 5.30. Könyvismertetés. — 6.15. Mesék. — 8.15. Színpadi előadás. Szombat. 4. Hangverseny. — 6.15. Har­monika-hangverseny. — 6.50. Harangjáték. — 8.15. Előadás asszonyoknak. — 8.30. Operett-előadás. London (365). Péntek. 1. Zene. — 3.45. Hang­verseny. — 4,45. Énekhangverseny. — 5.15. Mesék. — 6. Tánczene. — 7. A walesi her­ceg beszéde. — 7.40. Tánczenc. — 8.15. Hangverseny. — 9.45. Operai előadás. — 11. Tánczenc. Szombat. 4.15. Mesék. — 5. Hangverseny. — 7. Harangjáték. — 7.25. Schumann-hang- verseny. — 10. Felolvasás. — 10.30. Tánc- zene. Kóma (425). Péntek. 2. Hangverseny. — 5. Mesék. — 5.A0. Jazz-band. — 8.40. Hang­verseny. Szombat. 2. Hangverseny. — 5. Mesék. — 5.40. Jazz-band. — 8.40. Hangvresenv. I — 10.30. Tánczene. Osló (382). Péntek. 6. Mesék. — 7.30. Angol nyelvtanfolyam. — 8. Filharmonikusok hangversenye. Szombat. 7.30. Előadás a fényképezésről — 8. Norvég hangverseny. — 7.55. Vígjátéki előadás. — 10.45. Versek. — 11. Tánczene. 1 FŐVÁROS. A főváros közgyűlése. — Starller Nándor a pornografikus színdarabok, filmek és plakátok szigorú ellen­őrzését követeli állandó derültség közben. — Napirend előtt Ripka Ferenc főpolgár­mester kegyeletes szavakkal emlékezett meg Bukovszkg Viktor tanácsos és Bródtj Jó­zsef volt bizottsági tag elhunyláról. Emlé­küket jegyzőkönyvben örökítik meg. Ki­fejezte továbbá a közgyűlés fölháborodását a Platthy György elleni merénylet fölött. Ezután elrendeli a titkos szavazást arról a tanácsi előterjesztésről, hogy Ács Ferenc főszámvevőt megtartsák-e a főváros szol­gálatában a legközelebbi tisztujitásig. Kö­vetkezett a napirend. Több egyesület alap szabályait, egynéhány kisebb költségfede­zetet. valamint több személyi ügyet a köz­gyűlés vita nélkül intézett el, majd elha­tározta, hogy a lakáskérdéssel összefüggő több napirendi pontot együtt fogja tár­gyalni. Csécsi Nagtj Miklós rámutat az építkezés megkezdésének fontosságára és kifejti, hogy méltatlanul támadták meg a régi Budapest régi háztulajdonosait. Ők építették föl Budapestet. A mellett foglal állást, hogy a lakásbéreket szabadítsák föl és a lakásépítéshez szükséges tőkét a hadi- kölcsönök valorizációja utján segítsen a kormány megszerezni. Indítványt nyújt be, hogy a külföldi kölcsönből adjon pénz! olyan háztulajdonosoknak kölcsön, akik földszintes, vagy egyemeletes házaikat há­rom, vagy többemeletesre akarják nagyob- bitani. Bródtj Ernő a lakók védelmére szó­lal föl. Dérg Ferenc örömmel veszi azt az indítványt, ami a Tabán beépítéséről szól. A főváros komolyan foglalkozzék ezzel a kérdéssel. Farkas Zoltán és Várkonyi Kál­mán dr. csatlakozott Bródy Ernő javasla­tához, majd beszámoltak annak a szava­zásnak az eredményéről, mely Ács főszám- vevő visszatartására vonatkozott. A fő- számvevőt 78 szavazattal 3 ellen visszatar­tották a tisztujitásig hivatalában. Az elrendelt szünet után Halász Alfréd indítványozta az aréna-uti villamos kiépí­tését a Dráva-utcáig. Joanovics Pál, miután a bejegyzett interpellációkat törölték, azt indítványozta, hogy az üzemgazdasági bi­zottság megalakítására vonatkozó tanácsi javaslatot tárgyalják. A közgyűlés elfogad!* Joanovics indítványát. Ilarror Ferenc ia- kásügvi bizottság megalakítását kérte. Úgy Bródv. mint Harrer indítványát megsza­vazták. Papp József az üzemgazdasági bi­zottság megalakítására vonatkozóan a pénz­ügyi bizottság tegnapi ülésen Kozma Jenő által előterjesztett indítványt tette magáévá, Harrer Ferenc. Lipthay Lajos. Kiss Jenő, Miiller Antal pedig a pénzügyi bizottság tegnapi határozatát fogadta el. melyet a Budapesti Hírlap ismertetett. Becsen Antal a demokratikus blokk és a Keresztény Köz­ségi Párt tagjainak állandó közbeszólásai­tól kísérve a Kozma-féle inditvánv elfoga­dását kérte. Az üzemellenőrzés megalakítása körüli vitának Éber Antal volt az első szónoka, aki a pénzügyi bizottság tegnapi határoza­tához hozzájárult. A szavazás következett ezután és a közgyűlés impozáns többséggel elfogadta a pénzügyi bizottság határozatát, amelyet a Budapesti Hírlap tegnapi szá­mában részletesen ismertettünk. A régebben elhangzott interpellációkra adandó válaszokra tértek át ezután. Egy bizottsági tag Schnitzler Körbe-körbe című darabjának megtiltását tette annakidején szóvá. Liber Ede tanácsos felvilágosító vá­lasza után Anka János szólalt fel. aki vé­delmébe velfe a tanács megtiltó végzését. Beszéde közben Rácz Vilmos egy közbeszó­lással kapcsolatosan gyávának titulálta Szabó József bizottsági tagot. Nagy bot­rány és zsivaj támadt a teremben. Anka János beszéde után az elnöklő Sipőcz Jenő Rácz Vilmost sértő kifeje­zéséért reuáreutasilotta. Ezután Elek Hugó a Körbe-körbe megtiltása ellen szólalt fel és a színházak szomorú anyagi helyzetét ecsetelte. A tárgysorozat többi pontjához igen so­kan iratkoztak fel és az elnöklő Ripka fő­polgármester látva, hogy az egész napi­rend ietárgyalása a késő éjszakai órákig tartana, azzal rekesztette be a köz­gyűlést, hogy a jövő szerdán folytatják. A KIS UNDERWOOD ir»dai-, utazási- és magánhasználatra 10 $ liavirészlet! 37, kg. OHDERWOOD STANDARD gyári bJ és ajjáépitev írógépek díjtalan be- matatása ort-zágszertu nmimis számológépek söerzasr Vezérképviselete; SEREBEN. BÉLA »:£*,'•; 38— 31. TELEFON : tizüst evőkészletek.. r asz&jándeitolc, brllltán* ékszeren, i?y öngvsorok olcsón vásárolhatók Schmelczer Benőméi árolv*korut 28 Központi városin ’ókanun i Ranaeies eqos? nao rtákóezl-m 32. t. nm. i fMkoml sitiin. ZSOLDOS magántanfolyam Budapest, Vll, Dohány u.84. íelefon József i24—47. Kíökoszit pogari ea aözep* iskolai maganvi?egákra, érettségire. ágyloli és oebely „EMBE“ ágytollgyár rt. Budapest, Károly-körut 7. Telefon József 115—42. Tatarozást és egyéb építési munkáit elsőrangú kivi­telben. olcsó árral, ked­vező feltételekkel vállalja „GÚLA" Építő Rt. VI., Teréz-körut 3. Telefon Lipót 902-45. 1 BUTOR-szalon 5 állandó nagy kiállítása 2 ÜSlöi-ut 14 és Baross-u. 11. Megtekintés vételkényszer nélkül! Eeszállltott árak! Szolid kiszolgálás! Vidékre csomagolunk. kihelyezzük pénzét. Bankház, Ullöi-ut öt hegelönyösebb “e‘r11'f. jf|ja m jík varrógép­“ Kk fjttP Cl a szükségletét Albrecht Testvárek-néi Budapest, Vili., Német-utca 45. szóm, hol legolcsóbban vásárolhatja a gumónkat és alkatrésze­ket is. Javítást, zománcozást, nikkelezést vállalunk. Angol zsebszótárak, a kiejtés megjelölesevel. INGÓ A zseb-zótárak: Angol 82' zsebalak — Magyar-angol rész, külön kötve K Ső'OOO — Angol-magyar rósz,külöu kötve 25.006 SUHENK : Angol kézi szótár, 16 zsebalak, mindkét rész egybe­kötve.............................IV 87.50C SUHIDEJI: Angol liliput zseb­szótá1 .'kél ész egvbekötve . K lö.OOG Kapható és megrendelhető a BUUAPKtíTI HIRLAP könyvkereskedésében, VIII.. Józseí-körut 5 szám

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék