Budapesti Hírlap, 1926. július (46. évfolyam, 145–171. szám)

1926-07-01 / 145. szám

Buíiran Rirup 1B T926 Jtflvní T. THS. ír;T TESTEDZÉS. * A Péter Pál-napi labdarúgás. Az FTC németországi túrájának a befejezéséül teg­nap játszotta utolsó mérkőzését Pozsony­ban. Ellenfele egy kombinált csapat volt, amelyet szép és lelkes játék után 2:0 (1:0) arányban legyőzött. Az MTK vasárnapi bécsi szereplése után Sopronba utazott és Ott a SFAC-al mérte össze erejét. A vidéki csapat természetesen nem tudott komoly ellentállást kifejteni a nagyszerűen játszó kék-fehérek ellen, igy a vendég-csapat 5:2 (3:1) arányban fölényés' győzelmet aratott. A Vasasok kitűnő együttese tegnap Székes- fehérvár vendége volt, ahol az SZTC ellen szenzációs csatárjáték után 6:1 (l:l) arány­ban szaporította a vidéken eddig szerzett győzelmeinek a számát. Az LITE Győrben szívós és kemény ellenfélre akadt a DAC csapatában. 1:1 félidő után csak a legerő­teljesebb -játék után tudta 2:1 arányban a győzelmet megszerezni. A Föv. T. Kör, mint az ezévi második osztályú bajnokság győztese, Békéscsabán az Előre-val játszott és nagy meglepetésre attól 3:2 (2:1) arány­ban vereséget szenvedett. A Szegedi Atléti­kai Club Temesvárod a temesvári Kinizsi vendége volt. A SZAK rendkívül élénk és élvezetes mérkőzést vívott Erdély legjobb csapatával, amely végül is 3:2 (2:1) arány­ban maga alá gyűrte a vidék egyik jobb csapatát. Az NSC Pápán mérkőzött a PFC ellen. Az NSC amellett, hogy 8:1 (4:0) arányban megnyerte a mérkőzést, szép is­kolajátékot mutatott be a pápai közön, ségnek. * Budapest válogatott csapata Temesvá­ron. A válogatott csapatnak junius 20-án elmaradt temesvári mérkőzését vasárnap, július 4-én tartják meg. A román hatósá­gok nagy előzékenységgel intézték el a be­utazás engedelmezcsének a formaságait s most már semmi sem áll többé Budapest— Temesvár mérkőzésének az útjában. A Labdarugó Szövetség ma este összeállítót la Budapest csapatát, amely szombaton dél­előtt-utazik le Temesvárra. A jó játékerőt képviselő csapat összeállítása a következő: Fischer (VÁC)—Grosz II. (VÁC), Fogl III. (UTE)—Rebró (MTK), Miillcr dr. (FTC), Borsányi (UTE)—Braun (MTK), Takács (Vasas), P. Szabó (UTE), Opata (MTK), Kölnit „(FTC)- Tartalék: Gallovich (NSC), Müller (ÜÍE), Ilaar .(VÁC), * Schlosser Imre búcsúja a bécsi WAC- tól. A tegnap lezajlott Simmering—WAC mérkőzésen Vett búcsút Schlosser Imre bécsi klubjától és a bécsi közönségtől. Schlosser az egyesületétől és jóbarátaitól különböző ajándékokat kapott és a közön­ség az egész mérkőzés alatt melegen ünne­pelte és rengeteg virággal halmozta el. * Az MTK uszóversenye. Jó rendezés­ben bonyolította le az MTK tegnap idei első úszó versenyét. Az elért eredmények azonban igen gyengéknek mondhatók és nem sok reményt nyújtanak ahhoz, hogy a közelgő európai uszóbajnokságokban a ma­gyar úszók szerepet fognak játszani. A 100 méteres mellúszásban első lett Sípos Már­ton (MTK) 1 perc 24.4 mp. alatt, a 100 méteres hátuszásban győzött Bitskey Ala­dár (LASE) 1 perc 19.2 mp. alatt, a 100 méteres gyorsuszásban első lett Turnovszky Endre (MAC) 1 perc 07 mp. idővel. A vizi- póló mérkőzésen az FTC 10:0 arányban győzte le az MTK csapatát. * Befejezés előtt a boxolóbajnokságok. A több nap óta tartó boxolóbajnoki küzdel­mek közelednek a befejezéshez. Az elő- és középmérkőzések lezajlottak és csütörtökön már az elődöntő küzdelmekre kerül a sor. Csütörtökön este nyolc órai kezdettel a Nemzeti Tornacsarnokban a következő mérkőzésekre kerül a sor: /. Bantamsuly elődöntő: Leiner (BTK)— Korpás (BTC). II. Pehelysúly elődöntő: Hochmann (FTC)—Fischmann (Spárta); Gelb (NSC) —Trifonovits (BTK). III. Könnyüsuly elődöntő: Balázs (TTC) —Fekete (Spárta); Königstein (NSC)—Bor- nasevitz (TTC). /V. Weltcrsuly elődöntő: Ebrenwald (MTK)—VVeiner (BTK); Csiszár (BTK) — Schreiber (Spárta). V. Középsuly elődöntő: Kelemen (MÁV) —Silliga (Spárta); Bokody (KAC)—Micsi- csák (MTK). Végül a légsulyu Krausz (TTC)—Schmick (FTC) mérkőzést ismétlik meg. * Budapest uj tenniszbajuokai. Tegnap fejezték be a több napon át tartó tennisz- küzdekneket Budapest egyéni bajnoksá­gáért. Az utolsó napon a vegyespáros baj­nokságban a Göncz—Baittrock-pár nem jelent meg, igy a győzelem a Jacobi dr.— Déryné-párnak jutott. Meglepetéssel végző­dött a női egyes bajnokság, ahol Baumgar- ten Magda legyőzte a verseny legkomolyabb jelöltjét, Dérynét. A bajnoki küzdelmek végső eredménye a következő: Budapest 1026. évi férfi egyes bajnoka: Göncz Lajos, (MAC), 2. Műnk (Bécs), 3. Ar- tens (Bécs) és Takáts (MAC). Budapest 1926. évi női egyes bajnoka: Baumgarten M. (FTC), 2. Déryné (BBTE), 3. Krencsey Médy (MAC) és Schréderné (BLKE). Budapest 1926. évi férfi páros bajnoka: Artens—Műnk (Bécs), 2. Göncz—Kirch­mayer ('MAC), 3. Leiner—Aschner (UTE) és Hegvessy—Silbersdorf (BLKE). Budapest 1926. évi vegyespáros bajnoka: Jacobi dr.—Déryné (BBTE), 2. Göncz— Baittrock I. (MAC), 3. Révay gr.—Ka- rátsonné (MAC) és Arató—Rimóczyné (BBTE). * Uszodaavatás Gyöngyösön. Gyöngyö­sön az áldozatkész lakosság segítségével uj sportuszodát építettek, amelynek felavatása nagyszámú közönség előtt tegnap zajlott le. Ez alkalommal országos uszóversenyt ren­deztek. amelyen a fővárosi úszók több ki­válósága vett részt. A nap főversenye a 100 méteres gvorsuszós volt, amelyet Bárány István nyert meg 1 perc 03.4 mp. kitűnő idő alatt. Részletes eredmények: 100 m. mellúszás 1. oszt.: 1. Farkas Jó­zsef (JÖSSzE) 1 p. 28.8 mp., 2. Szigeti Ernő (ETE). 66 és kétharmad méteres ifjúsági mell­úszás. 1. Kertész István (Egri TE) 1 p. 00.8 mp.. 2. Varjú Béla (ETE). 100 m. háluszás I. o. 1. Szegő Imre (ETE) 1 p. 27.6 mp., 2. Tóth K. Barna (JÖSSzE). 3 X 3,1 egy harmad m. ifj. vegyes staféta. 1. MESE (Varjú, Bitskey III.) 1 p. 17 mp. 3X33 m. vegyes staféta. 1. Jászapáti rg., 2. Egri TE. 200 méteres gyorsuszás 1. oszt. 1. Bitskey Zoltán (MESE) 2 p. 34.8 mp. 2. Szigrics Géza (MESE), 3. Fehér II. István (JÖSSzE). 66 és kétharmad ifj. hátaszás. 1. Bitskey III. (MESE) 57.8 mp., 2. Fehér II. István (JÖSSzE). 100 m. gyorsuszás 1. oszt. 1. Bárány Ist­ván 1 p. Ó3.4 mp. 2. Sesztay István (MESE), 3. Bóka György (MESE). 100 m. hölgygyorsuszás I. oszt. 1. Sipos Manci (NSC), 2. Vermes Rózsi (NSC). * Labdarúgás a külföldön. Becsben teg­nap játszották az elsőosztályu bajnokság három utolsó mérkőzését. A Simmering a WAC ellen, annak saját pályáján tízezer főnyi közönség előtt győzött 2:1 arányban. Az Amatőrök saját pályájukon a Rudolfs- hiigel ellen arattak 3:1 arányú győzelmet, míg a Hakoah 2:2 döntetlent ért el az Ad- mira ellen. -— Zágrábban Zágráb és kai­ba eh városok válogatottjai játszottak. A horvátok 8:0 arányú fölényes győzelmet aratlak a kezdetlegesen játszó szlovének ellen. — Ugyancsak Zágrábban Csehország és Jugoszlávia válogatottjai mérték össze erejüket alig nyolcezer főnyi közönség előtt. A győzelmet 6:2 (5:2) arányban Csehország szerezte meg. Kiadótulajdonos: Rákosi Jenő Budapesti Hírlap lljságvállaiaia R. T. Felelői kiadó: riiihm Alajos vezérigazgató. * Vlda László nyerte Magyarország hosszutávu kerékpáros bajnokságát. Hét­főn zajlott le a Debrecen—Miskolc három­napos kerékpáros körverseny második szakasza, amelyben ismét Vida László (BTC) győzött 4 óra 52 perc 32 mp. alatt Vcívart Nándor (MTK) előtt. Tegnap volt a körverseny harmadik és utolsó napja Miskolctól Budapestig, amelyet a kerékpá­rosok kissé fáradtan, de azért rendkívül hevés küzdelmet, folytatva tettek meg. Ezen az útvonalon is Vida László a Buda­pesti Torna Club kiváló fiatal kerékpárosa futott be elsőnek a célba 6 óra 12 perc 15 mp. alatt Velvart Nándor (MTK) előtt. A háromnapos körverseny végső eredmé­nye tehát a következő: Magyarország 1926. évi hosszutávu kerékpáros bajnoka Vida László (BTC) lett 80 ponttal. 2. Bohuska I. (JKK) 59 ponttal. 3. Bouska II. (.IKK) 48 ponttal. Vida László a Magyar Kerék, páros Szövetség kiküldetésében résztvesz a Milánóban lebonyolításra kerülő kerék­páros világbajnoki küzdelemben is és figye­lembe véve a háromnapos körversenyen mutatott kiváló teljesítményét, minden bi­zonnyal ott is sikeresen állja meg majd a helyét. * Elutaztak a magyar atléták az angol bajnokságokra. Vasárnap este és hétfőn reggel utaztak el két csoportban azok a magyar atléták, akik a Magyar Atlétikai Szövetség hivatalos kiküldetésében részt vesznek az angol atléta bajnokságokban. Vasárnap Szerelemhegyi Ervin dr. és Mi­sán;?!!// Ottó kíséretében Darányi József, Karlovits János. Püspöki Tibor, Orbán Fe­renc és Hajdú Sándor indultak el, akiket az elutazás előtt Vonsre/Gyula dr. búcsúztatott el. Hétfőn Szepes Béla és Egry Kálmán ül­tek vonatra, hogy Angliában remélhetően sikeresen képviseljék a magyar színeket. Wkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk MOST JEL KNT MEG! BÁLLÁ ZOLTÁN n legkiválóbb fiatal magyar mester könyve A MODERN SAKK Kérdéseitől, az elemektől kezdve a legújabb mesterfogásokig. Ára 35.000 korona. Kapható és megrendelhető a BUDAPESTI HÍRLAP könyvkereskedésében, VIII., Józscf-körut 6. szám vmnmvfTTmvmyyyfvnmyTTTnffTTyyyi A budapesti Államadóssági kötvények: Népsz. kölce. ... 7L5 53C-r„ hk. I—V. . la VI—VII. Zl 6HX-oe II.. VII. 74.6 IV. H.S V. 74.5 Vili. D.o 514%-Oi ptj. 1917 tf2.5 1918—19Z3 . ­1918—1925 Kényszerkölcsön • 55 Záloglevelek és kölcsönköt vények: Belvárosi Tak. . . — Egyesült fór. . » * 19 Kisbirtokosok . . » 16.V5 Magyar Ált. Tak. . Ngrárbank ••••«. — Földhitelintézet . . » — Lpsriimltolóbank • . “* Moktár *1 Tp. Kö2í Jelzb. . . —■ Pesti Haza! . » . t . £ Pepii Hazai Köze. 1° Kereskedelmi Bank Főváros! kölcsönkötvények: 1897. évi ...... 1903. 1016. évi •«•••• 1918. évi 1920. évi ...... 1914. ÓVi • a a 4 • 1 Vasúti kötvények: Helyiérdekű vasat . ^ Hazai B. vasút • — Vasút forgalmi ... — Bankok Angol-Magyar Bank 3b Atlantic* ...»•» 5 Fa bank •••«»«• f*r Föidhltelbank • . . • Hazai »••••«••. Ilernits •••»«»»« Általános .nini ^ Magyar Hitei • * . . *67 Ingatlan Magyar-Cseh Forgalmi , . • Jelzálog . . . . Kereskedelmi Leszámítoló » . Magyar-Német • — Olasz Bank . . • * Központi Jelzálog L° Városi Bank • Merkúr Nemzeti Bank ... RJf J Osztrák Hitel . . . i*;? Kereskedői. Bank . Wiener Bank véréin0*4® .............*54 I parb. kjg •*! ‘ vs Hitnil*»o .... 60 értéHlőzsűe hivatalos jegyzései ezer horonákban. Legutóbbi záró árfolyamok. Takarékpénztárak: Belvárosi . . . Lipótvárosi . Egyesült Fóv. Általános . . . Moktár . • ♦ • Hazai . . i i *i Fővárosi * . . Tak 8‘ 4.75 *1 107 Isó 151* Biztosilók: I. M. B......................810 F onciére ....... — Pannónia blzt. » . . rtö Pátria .................... . 80 M almok: Baok-maioto .m Borsod-Mlakolcl • . Concordi. ...... Budapesti gdz . .. Gizella ........ Hungária ..... Pásti Viktérta . . Transdanubía . . . • 4U 118 Í.5 94 42 26JJ Bányák és téglagyárak: ?••••«* rtauzlt tr. .... Beucslnl . ■ • • . ■ /entiőrlnej . • . Cement Kohé Kőbányai göztégla Drascbe ....... vtavnezlt . ■ .... Aszfalt ....... t» r> I n t> kőszén NagTbátonyi .... Sajgó ........ UJIakj ........ Urlkányl ...... 36' 1085 c6 215 216 . 1-55 , H , 6 0 *8540 2t6 . <2/ , 196 1H­Nyomdák: Athenaeum ..... 62 Franklin .................­R évai i » « « » • • i ^ Síephaneum % ■. • . ° Wodlaner ..... 4 Láng ......... Ltptak ........ Mag. .... ..... Magyar acél , , , , ltelsa fém ...... Lámpa ........ Cbaudoir ...... Győri vagon .... Bftnr ... • • . i » RothmüHer ..... ScLllck ........ TeudJoB ....... Vulkán ........ Wörner 71 29 IC 62 ats 125 18 118 2 67 26 2C Faipart vállalatok: Merkurta Fournlr Gutmann üt 10 266 Hazat fa ...... K Brösbányal . ., . . Kronberger • . . .. Llgnum ...... Llchtlg < • • Ófa .......... Itézbányal ...... Szlavónia « - . - - Union Kaslel . < . Zabolni t. i . i .. . 1.2 6 0.25 <9­97 96 13Si 23 Közlekedési vállalatok: Aur’a 6öC Közút. Várost ........ Búr f'6 Déilvasot ...... I®; MFTR ........ 116 Levants •>»«««• 1*8 Miskolci villamos *H45 Nova . t . v i ■ i . 2ÖL6 Allamvasnt • « . »« Tröszt , v Cakorgyárak: Délcukor ..•,»• ”* Magyar cukor , t é1*1 ^ Georgia Mezőhegyes! cukor. Stummer « « « t t Vasmövek ég gépgyárak: Csáky ....................... B ródi vagon . » . . Gazdasági Gép é « Fegyver .............. • . Franki ’A.. H. . • . Ganz-DanubJus . . . Gan2«V!l!amosságl . Klstarrsai • » . • • Hoffherr • » « • • « Kaszab Klssllng nni" Kühne •mii** 6 <:8 17b 84b 17 lbcö 775 ŐS 10b lő 15 Élelmiszervállalatok: Haltenyésztő tata Óceán 4 . •* t «« » J Püspök! 9 Gáz* ég illamosság! vállalatok Egyesült Auer Phöbua Izzó v • B S * t « , b8C I2y Olajmüvek: out ., ...... 15.76 Sörgyárak és szesz­ipari vállalatok: Részvénysör ..... t66 Temesi szesz .... — Fővárosi sör .... b2 Uscbwlndt fclo Királysör . . . . , t* Polgári 'ör ..... *f6 fCrausz-szesz .... -- Pannónia sör . • ■ 91 Temesi .ör . • - » . Szállodák éa gyógyfürdők: Égisz ......... 116 Textilipari vállalatok: Gyapjutnoaö ■ • . • • 2’ Szóvű-Kótö ..... 9' Soldberger 81 Juta ......... 8.0 Karton áMnm fx Kender « « « . ■ . « % 1C4 Pamut . t « ; « « « , ^ .szegedi kender « « 340 Vegyipari vállalatok: Cbinoln ^ « • • « • > H Danlca « 4 4 . t « « « 90 Diana mnnH ^ Spódium muhi 48 Flóra . t ? 111111 Mfltrájrra mm1!3 Kéfetl-Murányi • • Klotlld ..«m« 1® Szikra 44 Különféle vállalatok Bóni ■ • « 4 * • . b « Győri bőr % % % % • Brassói . .«*%»» Corvln-fllm . t t • * Dorogi gumml ««• Hun, sertéshlzlalő a 18 41 346 I 16 1160 ‘ 2ÍÖ min* a ■ 4 4 • m i .c mezőgazda*. ^ • ' • * ’ # ül rmelő • » • • • • mi « * • i t•* b itl forg, • t v -i rrexlm nm • film » • n * » 1?5 ^66 öó ...'Ml* ^ .színház ntt £- vapálfalvl s • » SZÉPSÉGÁPOLÁS HAJSZALAKAT hölgyek arcáról, karjáról végleg kiirtja felelősséggel Pollák Sarolta, Andráasy-ut harmincnyolc. , ,M lrscle" hajeltávolltészer azét- kflldése utasítással. Szépségápolás. SzemölcSfrtás. Szep’Ökezelések. fProspektus.J ___________________8071 L AKÁSBÉRLET FFRENCZY lakásiroda. Muzeum-körut tíz. Jós zsef 154—33. SZŐNYEG VESZEK szőnyegeket, régiségeket és műtárgyakat, ANTI KART r.-t. (Igazgató Sternberg) Dob-utca 31. sz. Telefon: József 103—68. 80^8 VESZEK perzsa-; szmirna-szónyegeketi hibásat la. Eladók cserélek minimális haszonnal. Stőppel. Dob-utcta 3. József 121—87. 8100 ÖRÖKLAKÁS ..ÖRÖKLAKÁS44 Pesten. Budán, meglévő és épülő bérházakban HOSSZÚ TÖRLESZTÉSRE csak ..Öröklakás** Részvénytársaságnál V„ Bálvány­utca huszonkettő. BETEGÁPOLÁS OKLEVELES SZÜLÉSZNŐ hölgyeknek ajánlkozik Dr. Horváth Lászlón*. Bethlen-utca 8. II. emelet főlépcsöház. 6CG6 KÖNYV SZERETETLÁNGOK, katolikus ima- és ének­könyv, gyönyörű imákkal, énekekkel 536 lapon, harminckétezer koronáért kapható Bors József kántortanitónál Pakson. _____ TELE K HAJTSÁR-uton kitűnő fekvésű, 300 négyzetöles ts- lek 120 millió. Dlósy. Thököly-ut 162- József 84—-57^ GYARMAT-utcábao 160 négyzetöles szépfekvésü telek 52 millió. Diósy. RUHÁZKODÁS VISELT KUKAT. FEHÉRNEMÜEKET. azőnyege- ket. dls*-. használati tárgyakat, műtárgyakat, régi. eégeket stb. legmagasabban veezönk. „Unió". Rókk Szilárd-utca 43, József 78— 60.___________________6077 VESZEK viselt FÉRFIRUHÁT, mindenféle fehér­neműt legmagasabb árban. Ruhaflzlet. Baross- utca 91. Telefon József 142—08. Levélbivásra bár­mikor Jövök. 8087 VÉTEL, ELADAS AJTÓK, ablakok, yasredónyök. használtak újak4 minden nagyságban kaphatók Stelner asztalosnál Tisza Kálmán-tér 15. 8096 RITKA ALKALOMKÉNT ajánlunk nagyobb, to­vábbá kötött talajú birtokok szántásához legtöké­letesebben megfelelő két használt, azonban az új­tól alig különböző Neumayer 40 HP. ezenkívül egy Harrt Parr 24 IIP. egy Simmering 12 HP. egy Ruhrtall 25 IIP. traktorokat szavatossággal, ezen*, kívül egy Welger-féle újtól alig különböző szalma- prést 12 darab uj gazdasági szekeret. 20 darab Kalmár-rendszerű gabonatisztitó rostát. Ajánlat­tal felszólításra készségesen szolgál: Mezőgazda­sági. és Ipari Gépkereskedelmi r.-t. Budapest. V.j Balaton-utca 12. IRODABERENDEZÉS IRODaBERENDBZÉSEK amerikai redőnyös. lapos Íróasztalok, lrodazekrények. székek, fotelek, gar­nitúrák. hajlított székek, újak és használtak Stábé. ..Bcclesia". Ma gyár-utca l. &z. Kossuth Lajos-utcs sarok. 8073 BÚTOR BUTORHITEL) BOGMIL Kereskedelmi R.-T.. as* előtt BALAZS és TARSA bútoráruháza. Vllmoa csásíár-ut 43. Butorbitelosztálya működését Ismét megkezdte. Hálószobák, ebédlők, urlezobák olcsón, kedvező fizetési feltételekkel kaphatók. SZENZÁCIÓS olcsó árak! Tömör ée teli hálókj ebédlők minden elfogadható árért kaphatók Szvo- boda asztalosnál. Dessewffy-utca 8—10. 8075 CSODASZÉP bálók ebédlők, urlstobák éa bőrfar- Diturák minden elfogadható áron. VI.. Aradi-utca 12. szám. 8065 RENDELÉSSZERÜEN készült hálót, ebédlőt 30 *zá- za ékkai olcsóbban vehet a készítőnél. Nagy aszte- losnál, Újpest, Ny&r-utca 75.____________________8106 V ESZEK, eladok, becserélek uj és használt búto­rokat szenzációs áron kedvezményes feltételek mel- Iett. Hádl, Csengerl-utca 29. 8103 BŐRGARNITÚRÁK, sezlongarniturák. ebédlőazékek, sezloo. matrac legolceóbban. részletre ia Károlyt körút öt. Kárpitosnál, S0” BIDERME1ER és modern bútorokat vásárol és elad a legjutányosabb áron Nagy Rezső. Dob-utca 65. Erzsébet-körut sarokbés._____________________8103 H ÁLÓK, ebédlők, urlszobák, bergere-garnlturák e hónap végéig 20 százalék naptáron alul, Andrássy- ut 52. Bejárat Eötvös utcában. 8065 SEZLONOK. sezlontakaróval, olcsón kíáruslttát* bak. szalongarnlturák egymilliótól, sodronyok, pap­lanok, matracok kettőszázezertől. Rökk Szilárd-utca 37. Kárpitosmühelyben. 8078 VAS- ÉS RÉZBUTOR. sodronyágybetét, matrac és paplan legolcsóbban kapható Balázsnál. Budapest. Vili.. Muzeum-kÖrut 18. SOol RÉSZLETFIZETÉSRE is hitelképeseknek sezlonok, sezlontakarók. matracok, szalongarnlturák. árban és minőségben legjobban Horánszky-utca 7. kárpi- tosplncében. _________ 8028 H ALÓK ebédlők olcsóbban mint bárhol. részletre. Bútorcsarnok. Ó-utca három. 8084 HANGSZER MEGLEPŐEN KEDVEZŐ FIZETÉSI FELTÉTE­LEKKEL JUTHAT ZONGORÁHOZ. TIANINÓHOZ* EGYÉB HANGSZEREKHEZ STERNBERG HANG­SZERGYÁRBAN. BUDAPEST. RÁKÓCZI-UT TIAT- VAN. 8079 ZONGORÁT. Dlanlnót legmagasabb árban veszek iskolák részére. Igazgatói Kvn-utca 7. II. 1». Telefon 201-29.___________________________________8080 G YŐZŐDJÖN MEG! Zongorák, pianluok részletre is, minden reklámIrozott árnál olcsóbbak. Tisza Kálmán-tér 29. GAL-nál. (A VÁROSI SZINHAZ- ZAL SZEMBEN.)_________________________________8076 ÁTMENT A KÖZTUDATBA. hogy ZONGORÁT. PtANINÓT. HARMÓNIUMOT legolcsóbban REMÉ­NYI elsőrangú zongoraterén fizetési kedvez­ménnyel vehet Király-utca 58. Csere, vétel, iavitis, hangolás. 8ol6 KULTÚRA hangszer és zongoraterem. Kálvln-tér 7. szám. Zongorák, harmónlumok. vonőshangsze- rek# gramofonok, gramofonlemezek és mindenféle legfinomabb húrok nagy raktára. 8088 HOSSZÚ fekete zongora eladó szabad kézből. Meg­tekinthető reggel 8-tól 12-ig. délután 3-tói 6-ig. Jrányi-u. 21. félemelet, étkezde. ZONGORÁK művészi javítása, átalakítása, bőrö- zése ui zongorák eladása teljes garanciával. Le- velezölaphivápra vidéken jaMtásokat. helyszínén eszközlünk. I., Attila-körut 14. Zongoramüteremf sossr

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék