Budapesti Hírlap, 1936. július (56. évfolyam, 148-174. szám)

1936-07-09 / 154. szám

B. H 193S JULIUS 8, SZERDA 12 APRÓHÍR PETÉI EK Egy szó 8 fillér, vasárnap, ünnepnap és vastagabb betűből 16 filléi LEVELEZÉS Nagyon, nagyon boldog vagyok, hogy hallottam. Amit megígér­tem holnapra elküldöm. Mulat­ságos lesz. Egészséget, kitartást kíván és sok-sok szeretettel gon­dol mindig Reád ,,Boku”. HÁZASSÁG Férjhezmennének: nagybirtokos leánya százezer pengőt meghala­dó vagyonnal; vidéki urileány harmincezer pengő készpénzhozo­mánnyal. Diszkrét ismerkedése­ket kieszközöl: Nagy Jenő, Rá- Hóczi-út hatvanegy. (Cégjelzéste- len levelezés.) MAGANNYOMOZO Birközy nyug. detektivfőnök- helyettes magánnyomozó Iro­dája. Murányi-utca 36. Nyomoz, megfigyel, informál. Telelőn: 1-410-23; NYÁRALAS Olcsó nyaralás a göcseji domb­vidéken régi kúria, bUkk-erdö, fürdőtó, . tennisz, úri ellátás. Érdeklődni távb. 50-8-43, vagy Zalaegerszeg 52. póstaflók. Lillafüreden Vargay családi pen- Fiójában. fenyöerdő, magaslati levegővel 4-szeri I. r; étkezéssel, villanyvilágítással napi 5 pengő. Gyermekek nyaraltatását válla­lom teljes ellátással olcsón. Nyugdíjas úrnak szoba kiadó tel­jes ellátással is. Kelenvölgy, Kard-u. 18. Balatonföldváron szép parkban két komplet lakás bérbeadó: két­szobás verandával, fürdőszobával, egyszobás verandával, teakony­hával. Telefon: 1-296-91. VEGYES Raktáron van mindenfajta bala­toni típusú csónak és vitorlás yacht, továbbá különféle nagy­ságú folyami regatták (dublók). Rendelésre csónakok építését, va­lamint javításokat jutányos ár­ban elfogad, kedvező fizetési fel­tételek mellett Fabits Lajos hajóépítő Keszthelyen, Nyers- féle csónakdában. SZABÁS, VARRAS Perfekt varrónő 3 pengő. Musza Práter-utca 33, III. em. 14. VÉTEL. ELADÁS Fajjérce ezer eladó. Négyhóna- posak. Rod és Leghorn. Legel- sőbbrendü anyag. Darabonként helyt 3 pengő. Beretzk gazdaság, Arpádhalom. Csongrád m. Harctéri levelezőlapot és boríté­kot, valamint általában használt képeslapot veszek. Ajánlatokat „Tábori posta” jeligére a ki­adóba. Kiadó márványom, tükrös, két­ajtós mahagóni mosdószekrény, hálódivány lószőrderékaljjal, konyhakredenc. VIII., Vas-utca 5, I. 6. > BÚTOR Bútort mindenki tíog-MU bútor­áruházában vásárol. Vilmos csá- szár-út 43 (Báthory-utcávai szemben). Kombinált szobák, hálók, ebédlők dús választékban . . . . , . - Hároinajtós diófaszekrény eladó. Ludoviceum-utra 10, I. 19. ­Gyönyörűszép háló, ebédlő, kom­binált szálén nagyon olcsón kőr­útnál. Józsika-utca. 2; I. 4. Gyönyörű dióháló eladó. Szív-u. nyolc, I. tizenegy. Ebédlőbútor, függöny eladó. Meg­tekinthető István-út 28, I. 13. ‘ Kiadó csontszínü hálószoba. VIII, Salétrom-utca 6, III. 4. Modern dióebédlő, dióháló, kom­binált berendezés eladó. József- utca kilenc, földszint kettő. Ebédlő, modern fényezett, azon­nal jutányosán eladó. József- körút 23, fszt. 4/a. Gyönyörű háló sürgősen eladó. *Thököly-út 5, földsz. 1. _________ G yönyörű ebédlő olcsón eladó. X„ Orczy-út 23._____________ R emek kombinált háló. uriszoba, rekamie, fotelok, konyha olcsón eladó. Rákóczi-út 61, második fő- lépcsö II. 2._____________________ F ehér szekrény, tükör, asztal. Mindszent-u. 12, Hermina-útnál. Privátnál Bidermeier és ülőgar­nitúra eladó. Budafoki-út. 17. C. épület. Érdeklődés házfelügyelő­nél. NAPIREND július 8, 193a szerda Római katolikus: Erzsébet királynő. — Protestáns: Teréz. — .Görög katolikus: Prokop vt. — ógörög: június 25. Febrónia és t. — Izraelita: Tham 18. — Középeurópai időszámítás szerint a nap kel 3 óra 55 perckor, nyugszik 19 óra 42 perckor, a hold kél 21 óra 29 perckor, nyugszik 8 óra 15 perckor. NYITVA LÉVŐ MÚZEUMOK: Magyar Nemzeti Múzeum ásvány-, állattár, gyógyszerésztörténeti gyűjtemény. — Liszt Ferenc emlék- kiállítás 9—-fél 2. — Szépművészeti Múzeum antik és modern szobor- gyűjtemény. gipszmásolatok és grafikai kiállítás 9—fél 2. — Ipar­művészeti Múzeum 9—fél 2. — Mezőgazdasági Múzeum gótikus épület 10—1. — Néprajzi Múzeum 9—fél 2. — Országgyűlési Múzeum 9—2. — Közlekedési Múzeum 9—1, fél 3—5. — Magyar Tudományos Akadémia Goethe-, Vörösmarty- és Széchenyi-szoba 10—12. — Buda­pest Székesfőváros Képtára fél 10—fél 2. — Erzsébet királynő emlék­múzeum . 9—4. — Hopp Ferenc Keletázsiai Müv. Múzeum 9—2. — Ráth György Múzeum 9—fél 2. — Uj Magyar Képtár 9—%2. «— Magyar Történelmi Arcképcsarnok 10—1. Országos Levéltár 9—2. — Királyi várpalota termei 9—4. — Országház termei 9—4. — Tudo­mányegyetemi Füvészkert 8—12, 2—6. NYITVALÉVŐ KÖNYVTARAK: Országos Széchenyi Könyvtár 9—fél 2. — Akadémiai Könyvtál- 3—7. — Fővárosi Pedagógiai Könyvtár 9—2. — Statisztikai Könyvtár 8—2, 3—6. — Mező­gazdasági Szakkönyvtár 10—1. — Technológiai Könyvtár 9—1, 5—8. — Vakok Könyvtára 8—12, 2—5. Budapesti Kereskedelmi és Ipar­kamara könyvtára 9—2. Egyetemi Könyvtár nagy olvasóterem 8—8, íolyóiratolvasó 9—2. NYITVALÉVŐ KIÁLLÍTÁSOK: Szépművészeti Múzeum német, osztrák, francia és angol festészeti és régi szobrászati gyűjtemények 9—:&2. — Országgyűlési Múzeum kiállítása: húsz év politikai tör­ténete, 1914—1934. Nyitva naponta 9—2. — Nemzeti Szalon magyar mesterművek kiállítása 9—5. — Nemzeti Múzeum drágakövek és jpesterséges ékkövek kiállítása 9—fél 2. — Szépművészeti kiállítások Aba Novák, Berény, Bernáth, Csók, Czőbel, Diener, Egry, Fényes, Iványi Grünwald, Szőnyi és Vass festőművészek kiállítása 9—6. Háztartásfeloszlatásból a beszer­zési ár harmadáért modern kézi- faragású ebédlő, hálószoba stb. eladó. Megtekinthető II., Trom- bitás-út 2, földszint 3. Teleháló, dió, masszív eladó. Re­tek-utca 23, lépcsőház 4. Gyönyörű dióháló eladó. Gellért­hegy, Orom-u. 4, földsz. 2. Eladó háló, ebédlő és konyha­bútor. Bezerédi-utca 9. Mahagoni uriszoba, szekrény, íróasztal, két bőrfotel eladó. XI., Magyarádi-út 74. Ebédlőberendezés és bőrgarnitúra eladó. Pozsonyi-út 14, III. 18. Bútorok, ingóságok sürgősen el­adók. Aradi-utca 41, I. 6. Gyönyörű rózsaebédlő eladó. Víg­színház-utca 5, I. 5. Chipendale garnitúra. Tölgyfa­utca 14, IV. 10, _________________ E gy töltőkályha, egy kis tölgyfa­ebédlő és régi konyhaberendezés jutányosán eladó. Lipót-körút 15, IV. 3. Gyönyörű függönyök, háló, ebédlő. Hajós-utca 12. Házfel­ügyelő. LAKÁSBÉRLET 2 szobás hallos és 3 szobás hallos összkomfortos lakás augusztus’ 1-re kiadó. II., Medve-utca 9. Elsőemeleti négyszobás összkom­fortos világos, erkélyes utcai lakás Keletinél augusztusra ki­adó. Murányi-u. kettő. Budán kettőszobás hallos hatal­mas méretű loggiás terraszos la­kások, központi fűtéssel szenzá­ciós olcsón augusztusra kiadók. Kanás-u. 29. Uj sarokbérpaíotában garszon, továbbá kétszobás lakás, mind­kettő összkomfortos utcai, főlép­csőházi bejárattal, központi fű­téssel és melegvízszolgáltatással kiadó. II.. Retek-utca 33/35. Dunára néző 1—2 szobás, hallos lakások augusztusra kiadók. Mar- git-rakpart 41. Margit-körútnál, Görgei Arthur- utca 4, most épülőben augusztus­ra egy-, kettőszobás hallosak, gar- szonlakások kiadók helyszínen. Rózsadomb alján, Zárda-u. 32, mérsékelt bérű vadonatúj kettő-, háromszobásak hallal, pompás garszonok augusztusra kiadók helyszínen. XI., Ábel Jenő-utca 23. számú villában négy szoba hallos, ter­raszos, etagefütéses lakás augusz­tus elsejére kiadó. Belvárosban kiadó elsöemeleti, fő- lépcsőházi ötszobás. negyedikeme­leti hárömszobás, központi fűtés, melegvízzel, valamint félemeleti üzlethelyiségek. IV., Váci-utca 11/b._______________ 2 , 3, 4 szobás, összkomfortos la­kások azonnal vagy augusztus 1-ére kiadók. V., Klotild-utca 10a. Olcsóhérü kettőszobás, három­szobás összkomfortos kiadó. Szi­get-utca 19-b. 1 és 2 szoba hallos, gyönyörű er­kélyes lakás, garszonlakás és üz­lethelyiség, új, modern bérház­ban augusztusra kiadó. Felvilá­gosítás helyszínén, VII., Kisdiófa utca 11. 1 és 2 szobás urilakás teljes kom­forttal augusztus 1-re bérbeadó. IX., Mester-utca 34. Háromszobás utcai, kettőszobás óriási udvari modern lakás ol­csón. Nemzetitől, Keletitől kis- szakasz. Baross-utca 125. Baross-utcánál, Futó-utca 3, két­szobás hallos és garszon komfor­tos lakások kiadók. Rákóczi-út 78, négyszobás össz­komfortos lakás olcsón kiadó. Stefánia-út 25, négyszobás kom­fortos szép lakás olcsó bérrel november 1-re kiadó. Négyszobás komfortos lakás ki­adó. József-utca 3. házfelügyelő. Buda előkelő villanegyedében, Ki­tűnő levegőjű helyen, nagy ker­tes villában 3 szoba, összkomfor­tos, bútorozott nyári lakás kert- és gyümölcshasználattal május 1-re kiadó. Fürj-u. 30. (59-es vil­lamos). SZOBA — ELLÁTÁS Idősebb özvegy urinőnél, keresz­tény magányos hölgy számára olcsó hónapos szoba kiadó. Ki­fogástalan tisztaság, előzékeny kiszolgálás. Cím: I., Országház- utca 16. I. em. Tel.: 2-602-07. Német anyanyelvű, angol—német tanárnő családja teljes ellátásra elfogad középiskolai vagy egye­temi hallgatónőt. Német és angol társalgás. (Cím a kiadóban.) Vidékiek figyelmébe! Úri család központban lévő kényelmes.kom­fortos lakásába fogad rövídebb v. hosszabb időre, olcsó árért úri hölgyet. Cím: Dohány-u. 92. II. 16 Egy, esetleg Két egymasbanyiló különbejáratú szépen berendezett utcai szoba úri helyen kiadó. Für­dőszoba. telefonhasználat. IV., Kossuth Laios-utc« 14 ív v. Különbejáratú, elegáns, tágas utcai szoba 1 v. 2 személynek, fürdőszoba használattal júl. 15, v. aug. 1-re kiadó. Teljesen külön- bejáratu csinos kis szoba júl. 15-re kiadó. Bezerédi-utca 5, I. em. 1. Különbejáratú tiszta udvari szoba olcsón. Damjanich-u. 49, IV. 3. Kétablalios utcai szoba, külön előszobával, bútorozva vagy üre­sen. Teréz-körút I/A, I. 2. Kertes villában erkélyes ' délke- leti. XI., Fürj-utca 7/a. _________ B útorozott szoba fürdőszobahasz­nálattal 1, vagy 2 úr részére ki­adó, esetleg teljes ellátással, vil­lában. XIV., Mirtusz-utca 26. Kapualatti szoba úrnak. Lázár­utca 9, földszint 1. Elegáns szoba úri helyen kiadó. Esetleg ellátással. Telefon. Víg- szinház-u. 5, III. 16. Dunára néző különbejáratú szép szoba, teljes ellátással kiadó. Pálffy-tér 1, földszint 3. Margithídnál, Újpesti-rakpart 7, I. 7. elegánsan bútorozott, erké­lyes szoba, fürdőszoba, telefon. Belvárosi Dunaparton 2—3 ele­gáns szoba, kitűnő ellátással. Fe­renc Józser-rskpart 6, I„ JUL— Elegáns különbejáratú fürdőbe- nyilós uriszoba kiadó. Lipót- körút 20. IV. 3. Elegáns tiszta 2 utcai szoba, für­dő, esetleg konyhahasználattal kiadó. Visegrádi-u. 17, házfel­ügyelőnél. Budai hegyekre néző balkonos szoba. Németvölgyi-út 16, III. 2. Főlépcsöházi átutazószoba csen­des helyen havi-, napibérba ki­adó. Kmetty-u. 22. II. 14. Színházak és mulatók misora 1936 július 8, szerda Budai Színkör Minden este 8 órakor: CSARDAS Magyar Műszínkör Állatkerti-út—Hermina-út sarkán. , MAGYAR CSARDAS Előadás: Mindennap órakor. Vasárnap: %4. 6 és 8 órakor. Erzsébetvárosi Színház VII., Dembmski-u. 54. T 32-8-90. CSAVARGÓBAN? (Kezdete este 849 órakor) Minden este 849 órakor, vasárnap és ünnepnap 446 és 849 órakor. APRÓHIRDETÉSEK Lyj OÍ.U U llllwl | 1U«UIIIU|IV Ullllw|l IIU|I V« luutuyuuu UVIHHUI iw IMIW« Margitszigetnél erkélyes telefon­Különbejáratú napos, utcai, für­nal, zongorával, esetleg ellátással ugyanott udvari. Újpesti-rakpart 6, III. tizenhét. Üres konyha szobácskával kiadó Királyi Pál-utca 16, III. 4. Bútorozott szoba állandó mleeg víz, központi fűtéssel kiadó. V. Hold-uca 29, IV. 3. 1. emelet lépcsőházi, fürdőszoba, telefon, kiadó. Alsóerdősor-utca 22, I. 1. ___________________ E legánsai* berendezett utcai szo­ba, telefonnal, azonnalra. Klau- zál-utca 21, I. 14. Főlépcsöházi bejáratú bútorozott szoba külön elő- és fürdőszobával azonnalra kiadó. Gr. Zichy Jenő- utca 39, I. 4. ____________________ G ellert fürdő közelében kiadó szo­ba, ellátással is. Budafoki-út 35, II. 1.____________________________ V ár villanegyedében 1-re külön- bejáratu kerti bútorozott szoba, kapukulccsal, fürdőszoba haszná­lattal, légfűtéssel, folyóvízzel úr­nak. Lovas-út 16. Országháznál elegáns, összkom­fortos szoba, kitűnő ellátással is kiadó. Alkotmány-utca 4, II. 8. Főlépcsöházi elegáns utcai szoba fürdőbenyílóval, VIII., Mária-u. 2. II. 4._________________________ K ülönbejáratú szépen bútorozott szoba uriháznál kiadó. Boráros- tér 6., I. 2______________________ K ülönbejáratú szép bútorozott szoba fürdőszobával, telefonhasz­nálattal, úr részére kiadó. Csáky- utca 9. III. 3. Elegánsan bútorozott utcai szoba, fürdő, lift. telefon, kiadó. Eötvös- utca 38, III. 7. __________________ C sinos utcai szoba, konyha kiadó. Déry-utca 7, félemelet 9. Elegánsan bútorozott különbejá­ratú udvari ázoba telefonhaszná­lattal kiadó. Fő-utca 49. IV. 20. Csinosan bútorozott különbejá­ratú szoba fürdőszoba használat­tal kiadó VI., Rózsa-u. 95, I 6. Főiépcr4»raázi erkélyes szoba ki­adó. Váci-utca 82. V. 3. Szép utcai szoba, fürdőszoba- használattal, kiadó. Bajnok-utca 24, II. 11, _____________ ü res különbejáratú szoba, fürdó és telefon használattal. 1-re ki­adó. Szentkirályi-u. 6., II. 28. dővel, VIII., Nap-u. 36, II. 15. Szabadság-tér közelében bútoro­zott utcai szoba fürdőszoba- és telefon használattal kiadó. Nagy Sándor-u. 3.« II. 12._____________ E legánsan bútorozott, garantál­tan tisztei szoba kiadó, ellátással. Fürdőszoba. Telefon. Vígszinház-utca 5. III. 16. Úri helyen kiadó teljesen külön­bejáratú, garantáltan tiszta szo­ba, fürdőszobával. Esetleg ellá­tással is. Rózsa-utca 95.. III. 8. Elegáns utcai szoba Blaha Lujza- térrel szemben, melegvízzel. Rá­kóczi-út 42.. III. 1. Elegáns, modern, különálló szoba ellátással. Telefonnal. Szentki- rályi-u, 6., III. 41.______________ F gy szoba két személyre, teljes ellátásra. Ráday-u. 56., fsz. 1. ÜZLETHELYISÉG Bnross-utcal üzlethelyiség portál­lal, alkóvval kettős kijárattal betonozva azonnalra is kiadó. Ba­ross-utca 89. házfelügyelő. Tele­fon: 340-27. INGATLAN, HÁZ Eladó vagy kiadó magyar Ve­lencén egy 90 D-ön épült 1 kis szoba, konyha, WC, kis verandás nyaraló 1500 P. Érdeklődni lehet: Hunyadi-utca 27. földsz. 4. este fél 8—fél 9-ig.___________________ ö sszkomfortos háromszobás csa­ládiház, gázzal, villannyal, víz­vezetékkel eladó. Kispest, Tisza Kálmán-utca 34. Telefon: 308-63. Közvetítőt díjazok. CSALÁDI HÁZ Családi ház két szoba, konyha és vízvezetékkel telekárban kész­pénzért tulajdonostól eladó. Pest­erzsébet, Török-u. 24. VILI. A Leányfalu Hüthner-villa kettő­szoba, veranda, konyha, kamra szezonra. 2, esetleg 3 szobás ve­randa, konyha, kamra augusz­tus 1-ig, folyóvíz lakásokban. Te­lefon 559-87. ## RADIO MŰSOR 1936 jölius 8, szerda BUDAPEST I. 6.45: Torna. Utána: Hangleme­zek. 7.2: Étrend. 10: Hírek. 10.20: Emlékezés Tóth Edére és Revicz­ky Gyulára. Irta: Szacsvay Imre. (Felolvasás.) 10.45: Hová men­jünk gyermekeinkkel nyaralni? Irta: Ecry László dr. (Felolva­sás.) 11.10: Nemzetközi vízjelzŐ- szolgálat. 12: Déli harangszó az Egyetemi-templomból. Időjárás­jelentés. 12.05: A Mária Terézia l-es honvédgya\pgezred zenekara. Vezényel Figedy Sándor. 1. Blan­kenburg: Frigyes főherceg indu­ló. 2. Doppler Ferenc: Két hu­szár, nyitány. 3. Strauss János: Átölellek, emberiség, keringő. 4. Kálmán Imre: Palotás. 5. Me­yerbeer: Hugenották, ábránd. 6. Péter: Két xilofonszóló. 7. Bas- ue: Japán karnevál. 8. Lehár: Kukuska, orosz tánc. Közben, kb. 12.30: Hírek. 13.20: Pontos idő­jelzés, időjárás- és vízállásjelen­tés. 13.30: Hanglemezek. 14.40: Hírek, étrend, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhírek. 16.15: A mély tengerek világa. Bánki Sándor előadása. 16.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hírek. 17: Bonkowska Ágnes énekel, zongorán kíséri Schwalb Miklós. 17.30: Kalevala-történet. Szom­bathy Viktor elbeszélése. 17.50: Pertis Jenő és cigányzenekara muzsikál. 19: Királyi gyárüze­mek a XVII. században. Lederer Emma dr. előadása. 19-30: A rá­dió szalónzenekara. 20.10: Szín- müelőadás a Stúdióban. ,,Dalol a kalapács". Színmű 3 részben. Irta: Szalay László. Rendező: Kiss Ferenc. Személyek: Csön- gös bácsi, Kovács kisgazda — Bársony Aladár: Csöngős néni, a felesége — U. Dinnyésy Juliska: Sanyi, a fiúk — Cselényi József: Bosnyák Ilonka, tanítónő — Tő­kés Anna: Göbölyös Mariska, gazdag parasztlány — Sándor Böske: Veszeliné — Thury Má­ria; Bódi — Faragó Ödön; Bódi- né — K. Szűcs Irén; Plébános — Justh Gyula: Laci, jogász — Egry István. 21.45: Hírek, időjárásje­lentés. 22.10: Közvetítés a fővá­rosi nagycirkuszból. Beszélő: Sztankovits Viktor dr és Tur- chányi István. 21.50: Hangleme­zek. 23.20: A Smiling Boys jazz- zenekar műsora. 23.50: összefog­laló hírszolgálat az interparla­mentáris unió záróüléséről. Elő­adó: Wimpffen Iván báró. 0.03: Hírek. BUDAPEST II. 18.30: Posztimpresszionista fes­tők. Körmendi András előadása. 19: Hanglemezek. 20.10: Hírek. 20.30: A rádió szalónzenekara. 21.15: Lakatos Misi tS Tóni ci­gányzenekara. FIL /ZIMH HÚS H­ÁZAK ÓRA Átrium Filmszínház (Margit-körút 55. Tel.: 1-530-34, 1-540-24 CAPITOL Baross tér 32 Telefon: 1-343-37 CASINO Esküdt 1 Telefon: 1-831-02 CITY Vilmos cs.-út 36-38. Telefon: 1-111-40. CORVIN József-K es tblöi-út Telefon: 1-389-88 DÉCSI 1 ere/-ki.pit le» 1-259-52 és 1-213-43 FORUM »efon 1-897-07 1-89.5-4.7 Nyitott tető!" Mese­autó! Fősz.: Percei, Törzs,. Szívek meló­diája. Schubert-fllm. Fősz.: Eggerth Már­ta, Hans Járay. — Híradók. Ellenség a vérben. Egy csók és követ­kezményei. Előadások külön férfiaknak és külön nőknek. — Híradók. 6. hétre prolongálva! A hét világcsoda. Miki mosolygó mu­zsikája. Teli Vilmos- nyitány. Hangszer­háború. Erdei balla­da. Krémes kisasz- szony szépségvers. Válog. hiradóverseny Előadások 5. 148 és 4410; szombat, vas-, és Unn. 844, 846, 848 és 8410 órakor. 2 sláger 1 műsorban. Bál a Savoyban. Fősz.: Alpár Gitta. Helyett az öregek­nek. Fősz.: Szőke Szakáll. — Magyar világhíradó. 2 sláger 1 műsorban. Halló Budapest. Fősz. Bársony R. — Kabos. Bál a Savoyban. Fősz. Alpár G.—H. Járay. 4 Híradó. Csata. Fősz.: Anna­bella, Charles Boyer. Pardon, tévedtem! ‘PUB.IJI I?**) ; -ZSQS Szőke Szakáll, Paul Hörbiger. — Híradók ANynort tető: íyüvös nézőtér! Szomorú csütörtök — Vidám vasárnap. Fősz. fil­men és színpadon * Szőnyi L., Gomba­szögi Ella. Rárkay Márton. - Híradók. Egyes filmek kezdete ‘45, 6, 848, 9, 8411; utolsó előadás 9-kor. Előad, köznap: %6, V28, %10; vas. %4, %6 % 8, 1/2IO. Első elő­adáson mindennap mérsékelt helyárak! Egyes filmek kezd.: , 846, %7, 8, ti 10: szombat és vasárnap 4. 846, 447, 8. 4410 ó. Az előad, folyt. Előadások hétk.: 6-9. Szombat, vas. és ün­nepnap: 3, 6. 9-kor. Az első előadáson mérsékelt helyárak. Egyes filmek kezdete Vs5, 6, i/28 és 9 óra­kor. Az utolsó elő­adás kezdete: 9 óra­kor. Előad, köznap 7. %10, szombat és vas. %5, 7 és ^10 órakor. KAMARA Dohány es Nynr-u sarok. Tel.: 1-440-27 Márkus Park Mozgó Múzeum-körűt 2. Telefon 1-347-37 OMNIA Vili KöliS“V-t) * Telefon: 1:301-25. PALACE Erzsébet Körót a Telefon: 1-365-23 ■ Radius Filmszínház Nagymező-u 22—24 Tel. 1-220-98, 1-292-50 METRO FILMPALOTA r Teréz-k. 60 T 11-22-30 ROYDL APOLLO Erzsébet-körút 45-47. Tel. 1-429-46 1-419-02 Stúdió Fümszinhá7 Akácfa-utca 4. Tel.: 1-408-40. i Rákóczi-út 21. Tel.: 1-460-45. Egy görbe nap és Mulassunk reggelig. Fősz.: Pwqí Hörbi­ger, Hermann Yble­mig, Leo Slezák, Ade­le Sandrock, Lizzi Holzschuh Színpadon: Salamon Béla és társulata. Apósom a Vezér. OTI —MABI és Botrány a Strandhotelben. Fil­men: Dubarry. Fősz. Alpár Gitta. NYABI SZÜNET! Meseautó. Fősz.: Per­cei, Törzs. Kabos. — Szívek melódiája. Fő­szereplői: Hans Já­ray, Eggerth Márta. Híradók. A jégbehütött nézőté­ren Forog az idegen! (Vidám nyári bohózat 4 színpadi és 4 film- részben). miskolci Balogh Piroska és 32 cigányrajkója, Újság­Titkos randevú. Fősz: William Powell A Jonkergyémánt története. — Töb­bet ésszel, mint ló­erővel. (Színes trükk- fllm.) — Híradó. NYÁRI SZÜNET 8. hétre prolongálva! Rose Marie. Fősz.: Jeanette McDonald, Nelson Eddy. — Mézesország. — Hír­adó. NYÁRI SZÜNET! Előadások: hétköz­nap: %5, 6 és 9 óra­kor, vasár- és ünnep­nap: 3, 6, 9 órakor. Előadások hétköznap 8 és 10 órakor, vasár- és ünnepnap 946, 8 és 10 órakor. Egyes filmek kezdete W, 6, %8, 9 órakor. Utolsó előadás 9-kor. ségverseny. Magyar világhíradó. Mindennap 5, *48, ^210 órakor. Előad, V2Ó, V.8, Vb 10, szombaton, vasárnap és ünnepnapon 2, 845, >48 és Vb 10 órakor. Hütött nézőtér. Előadások hétköznap és ünnepnap 845, 848, 8410; vasárnap: 2, 845, 148, 8410. Első előadások félhelyár. Előad, folyt. Egyes filmek kezdete 5, 847, 8, 8410; vasár- és ün­nepnap 844, 5, V47, 8, 8410 órakor. Megjelenik minden hétfő kivételével. Előfizetési árak: Egy hóra 2 P 50 f, negyedévre 7 P 50 f. Külföldön ezeknek az össicreknek el5?izo*ísi díj, 45.221. sz. postaik»). számla. ! . Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIII., József-körút 5. Telefonszám: 1—444—00. Levélcím: Budanest 4. Póstaflók 55. Kiadja a Budapesti Hir!ap Rt. BUDAPEST, 1936. NYOMATOTT A BUDAPESTI HÍRLAP NYOMDÁJÁBAN IV11JL, RÖKK SZILARD-UXCA 4. SZÁM)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék