Budapesti Hírlap, 1937. november (57. évfolyam, 249-272. szám)

1937-11-20 / 264. szám

Ifi B. H. 1937 NOVEMBER 20, SZOMBAT ver 87.5, Ganz 32.7, Rimamurányi 117.75, Ofa 32, Nasici 87, Nova 22, ÁUamvasút 24.75, Tröszt 93, Magyar cukor 178, Mező- gazdasági Ipar 35, Gschwindt 865, Hungá­ria Műtrágya 64.5, Brassói Cellulose 60.25. Fixkamatozású papírok: 1937. évi ptjegy J00, 1914, évi főv. kölcsön 325, Devizapiacok A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfo­lyamai november 19-én. ■ Devizák: Amszterdam 186.30—187.90, Athén dev. komp. 3.025—3.055, Bolgrád 7.82—7.88, Berlin 135.70—136.70, Brüsszel 57.16—57.60, Bukarest 3.41—3.44, Isztanbul 268—271, Kopenhága 75.02)4—75.6254, London 16.80— —16 95, Milánó 17.66—17.8864, Newyor'k 335.90—338 55, Oszló 84.4254—85.12K, Pá­rizs 11.27—11.65, Prága 11.79—11.93, Szófia 4.11—4.15, Stockholm 86.65—87.35, Varsó 63.75—64 25, Zürich 77.7214—178.4254 Valuták: Angol font 16.75—16.95, belga 57—57.60, kanadai dollár 333—338, cseh korona 11—11.70, dán korona 74.80—75.60, dinár 7.25—7.80, dollár 334.55—338.55, fran­cia frank 11.15—11.65, holland forint 185.90 —187.90, lengyel zloty 60—61.40, lei 2.85—3, leva 3.60—4, líra 500 és 1000 lírás bank­jegyek kivételével 16.90—17.90, norvég ko­rona 84 20—85.10, osztrák schilling 80—80.70, svájci frank 77.50—78.40, svéd korona 86.45 *—87.35. Bécs kliring 80.454. A magyar-német devizaikompenzációban a felár ma változatlanul 18—1954%, a magyar- jugoszláv devizakompenzációban 40—4754%, a magyar-görög devizakompenzációban 33— 3414%. A török font felára ma változatlanul 38—3914%. Zürich, (nov. 19.) Záróárfolyamok: Párizs Í4 6714, London 21611», Newyork 432.1254, Brüsszel 73.5254, Milánó 22.75, Amszterdam 239.60, Berlin 174.60, Bécs schilling 79.45, kifizetés 81.70, Stockholm 11145, Oszló 108 62)4, Kopenhága 96 50, Prága 15.20, Varsó 81.90. Belgrád 10.—, Athén 3,95, Bukarest 3.25. Budapesti terménytőzsde Lanyha. A készárupiacon a kínálat teljes tartózko­dása miatt búzában gyengébb volt az irány­zat s az áraik 15 fillérrel olcsóbbodtak. _ A rozs üzlettelen, tartott volt, hivatalos ára nem változott. A takarm í|'iycikkek ^ piacán kissé csendesebb volt az újtengeri irányzata, egyébként árváltozás nem történt, A külön­féle termények piacán gyengült a lucerna­mag és az ólomzárolt lóharcmag irányzata. Kissé javult a szárított répaszelet ára. A ha­táridőspiacon az irányzat csekély forgalom mellett gyengén tartott volt, az árakban lé­nyeges változás nem történt. Zárlat: Búza, tiszavidéki 77 kg-os 20 20— 20.65, 78 kg-os 20.50—20.95, 79 kg-os 20.75 —21.15, 80 kg-os 20.90—21.25, felsőtisza- vidáki 77 kg-os 20.10—20.65, 78 kg-os 20.40— 20.95, 79 kg-os 20.65—21.15, 80 kg-os 20.80— 21.25, dunatiszaközi 77 kg-os 20.15—20.55, 78 kg-os 20.45—20.85, 79 kg-os 20.70—21.05, 80 kg-os 20.80—21.15, fejérmegyei 77 kg-os 20.20 —20.55, 78 kg-os 20.50—20.85, 79 kg-os 20.75 —21.05, 80 kg-os 20.85—21.15, többi dunán­túli 77 kg-os 20.15—20.55, 78 kg-os 20.45— 20.85, 79 kg-os 20.70—21.05, 80 kg-os 20.80— 21.15, rozs pestvidéki 18 50—18.60, egyéb 18.60—18.75, sörárpa kiváló 21.00—23.00, sörárpa la 19.50—20.50, sörárpa 18.50— 19 00, takarmányárpa la 16.50—17.00, Ila 15.50—16.00, zab la 16.75—16.90, Ha 16.65— 16.75, ótengeri 13.80—13.90, újtengeri tiszán­túli 11.30—11.50, egyéb 11.00—11.15, finom búzakörpa 12.50-—12.60, 8-as búzaliszt 14.50 —15.00 pengő 100 kg-kint. Különféle termények: Lucerna, nyers aran- kás ab áll. 195—215, lóhere, ólamzárolt fe- hdrbárcás 20 q-n alul ab Bpest 160—165, 20 q-n felül 158—^162, szárított répaszelet ab áll. 6.25—7.75 pengő 100 kg-kint. A többi cikk ára nem változott. Határidős terménijtözsdezárlat. Az irány­zat gyengén tartett, a forgalom csekély volt. Magyar rozs márc. 19.52, 19.50, 19.58, zárlat 19.58—19.60, máj. 19.67, 19.69, zárlat 19.66— 19.68, tengeri máj 12.67, 12.71, 12.67, zárlat 12.66—12.68 pengő 100 kg-kint. Lilszt&rak Budapesti nagymalmok lisztárai: Búza Ogg 41.30—41.80, Og 41.30—41.80, 2-es 40.50— 40.80, 4-es 39.00—39.30, 5-ös 35.50—35.80, 6-os 33.00—33.20, 7-es 21.30—32.50, rozs 0-ás 36.25, 01 33.75, speciál I. 30.25, normál 29.25, II. 23.25, korpa 14.50. Tiszavidéki kismalmok lisztárai: Ogg 35.50 —36.00, Og 35.50—36.00, 2-es 34.50—35.00, 4-es 33 50—34.00, 6-os 27.00—27.50. Dunántúli és egyéb kismalmok lisztárai Ogg 35.00—35.50, Og 35.00—35.50, 2-es 34.50 —35.00, 4-es-33.50—34.00, 6-os 27.00—27.50, Állatpia« Ferencvárosi sertésvásár. Felhajtás 81, pót­felhajtás 54, előző’ vásárról maradt 84, ösz- szesen 219, eladás 149, eladatlan 70 drb. An goi hússertés 59 drb volt. Az irányzat vál tozatlan. Árak: Szedettsertés la 103—104, Ila 100—102, Illa 94—98, öregsertés la 102 —104, angol tökesertés 104, export zsír már- kázott, vágóhídon átvéve, cs’magolás nélkül 164, belföldi zsír 153—155, félsertéss szalon nával la 139—144, Ila 134—139, félsertés­hús la 139—144, Ila 134—139, sózott sza­lonna 3 drb-os 140, 4 drb-os 136, hátsza- lonna 28 kg-os 144, háj 154—156, szalámi hús 130—132, sertésbekőrész 130, sertésbél 160—170, töpörtyű la 160—170, Ila 30—34 fillér kg-kint. Borjúvásár. Felhajtás 361 drb borjú. Az irányzat élénkebb volt. az árak 3 fillérrel emelkedtek. Árak: élősúlykg-kint: la borjú 117—121, Ila 106—116, Illa 96—105 fillér, RÁDIÓMŰSOR 1937 november 20, szombat BUDAPEST I. 645: Torna. Utána: Hanglemezek. Kb. 7.20: Étrend, közlemények. — 10.00: Hírek. 10.20: „Pakots József elbeszéléseiből: Mi­zantrópia.” (Felolvasás.)— 1045: „Mit néz­zünk meg?” A Szépművészeti Múzeum Szé­kely Bertalan képeit ismerteti B. Bakay Mar­git. (Felolvasás.) — 11.10: Nemzetközi víz' jelzőszolgálat. — 12.00: Déli harang-szó az Egyetemi-templomból. Időjárásjelentés. 12.05: Simenszky Valéria zongorázik, Sz. Molnár Alice hegedül, zongorakísérettel. — Közben kb. 12.30: Hírek. — 13.20: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. — 13.30: Hanglemezek. — 1440: Hírek. 15.00: Árfolyamhíreik, piaci árak, élelmiszer- árak. — 16.15: „Hárman mesélünk.” — 1645: Pontos időjelzés, időjárásjeleníés, hírek. — 174)0: „Előhang vagy gépzene.” (Előadás.) 17.30: A rádió szalonzenekara. — 18.00: „Az angol és a dédapja,” (Előadás), — 1840: Lakatos Vince és Lakatos Gyula cigányzene- kara. — 19.15: „Olaszország küzdelme az ön­ellátásért.” (Előadás.) — 1945: „Gül Baba.” Zenés színjáték három felvonásban. — 21.55: Hírek, időjárásjelentés. — 22.20: Közvetítés a Spolarich-kávéházból. Kertész Miklós jazz- zenekara játszik. — 22 50: A Budapesti Kor­csolyázó Egylet—SC Rissersee csapatainak jégkorongmérkőzése. Közvetítés a Műjég­pályáról. Beszélő Pluhár István. (Lemezfel­vétel.) — 23.20: Közvetítés a Ketter-étterem- ből. Lakatos Flóris és cigányzenekara muzsi­kál, Kubányi György énekel. — 0.05: Hírek külföldi magyarok számára. BUDAPEST II. 17.00: A rádió szalonzenekara. — 1845: A földmívelésügyi minisztérium mezőgazda- sági félórája. — 19.50: „Angliai mozaik.” Dedinszky Gizella útirajza. — 20.15: Hírek. 2040: Hanglemezek. Felelős szerkesztő: BÓKAY JÁNOS Kiadótulajdonos: Budapesti Hírlap Részvénytársaság Felelős kiadó és nyomdaigazgató: Nedeczky László Tililtaisio: 1—444 «0 APROHIRDETESEK fc’fY szó 8 fillér, vasárnap, ünnepnap és vastagabb betűből 16 fillér HÁZASSÁG Huszonhét esztendeje közvetít házasságokat Nagy Jenó, Rákó* czi-út hatvanegy. Telefón. (Cég- jel7Á«tpipn levelié*» > Vidéki úrileány fórjhezmenne százezer pengőt meghaladó Ingat- lan-készpénzvagyonnal. Megbí­zottja: Nagy Jenő, Rákóczí-út hatvanegy. ÁLLÁST KERESŐ Kitűnő referenciákkal bíró sza­kácsnő estélyek, zsúrok és egyéb alkalmi főzéseket vállalja. Bild­hauer Józsefné, VIII., Vay Ádám- utca 4. I. 25. Ina:,házaspár, vidékre hosszú bi­zonyítványokkal, esetleg portás­nak ajánlkozik. Klamár József, Szent István-körút 8. III. 9. BETÖLTENDŐ ALLAS Csctneki csipkemunkához segítő­társakat keres Sz. A., Budapest, Kálvária-utca 21., III. 5. BOTOR Bútort mindenki Bog-Mii outor áruházában vásárol. Vilmos csá- szár-út 43- (Báthory-utcával izemben) Kombinált szobák VÉTEL. ELADAS Hasznúit kozmetikai szék. fog­orvosi rendelőbe is alkalmas, ol­csón eladó. Katona József-utca 3—11., IV. 7. Gitárciterüt (Aeol-cltera) magyar kottával vennék. Ajánlatot kér: A. A. Sashalom, gróf Tisza Ist- ván-út 41. ZENEOKTATÁS Államilag képzelt okleveles zongo­ratanár zongoraórákat, elméleti ok­tatást Is ad. Akadémiára clókészit. F6-u 71. Ili A BUDAPESTI SZÍNHAZAK MŰSORA Megjelenik minden nap nétfö kivételevei. Előfizetési árak: Egy bftra 2 P, negyedévre • P Külföldön ezeknek az összegeknek a kétszerese az előfizetési dij 45.221. sz. pnstatkp számla Szerkesztőség es kiadóhivatal; Budapest, VIII, József-körút 5. Telefnnszámt 1—444—M. Leveleim: Budapest 4. Póstafiók 55. Kiadja a Budapesti Hírlap Rt OPERAHAZ. Szombat: Tannhaeuser (D-bérlet, K8). Vasárnap d. u. (3): Seherezáde; Magyar áb­rándok; Karnevál; este: Parasztbecsület, (Pataky Kálmán tiszteleti tag felléptével), Bajazzók (E-bér!et, ‘A8). Hétfő: Nincs előadás. Kedd: A walkür (A-bérlet, %7). Szerda: Sybill (Bsz. J48). Vasárnap (nov. 28): Roswaenge Helge ka­maraénekes fellépésével: Carmen (Bsz. %8) NEMZETI SZÍNHÁZ. Szombat d. u. (5á4): A bor (Ifj. előadás); este: Thomas Paine (%8). Vasárnap d. u. (K4): Jézusfaragő ember; este: Az ember tragédiája (%8). Hétfő: Thomas Paine (E-bérlet, 5í8). Kedd: A bor (N-bérlet, %8). NEMZETI KAMARASZÍNHÁZ. Minden este: Kék róka (8). VÍGSZÍNHÁZ. Szombat: Asszonyok (8). Vasárnap d. u. (M*4): Asszonyok; este: Asz- szonyok (V-bérlet, 8). MAGYAR SZÍNHÁZ. Szombat: III. Richard király (8). Vasárnap d. u. (3): „III. Richard király”, este: III. Richard király (8). BELVÁROSI SZÍNHÁZ. héten minden este, (csütörtökön Egész 75-ödször) helyettem” Jacques de és vasárnap délután „Szakits (8, 4), kedden délután (%6): Laeretelle francianyelvü előadása. MŰVÉSZ SZÍNHÁZ. Egész héten minden este és vasárnap d. u.: ,Láz”. (8, 4). PESTI SZÍNHÁZ. Egész héten minden este és vasárnap d. u.: Delila (8, 4). ANDRÁSSY SZÍNHÁZ. Egész héten minden este és vasárnap d. u.: Egyetlen éjszakára (8, Vzi). vasárnap ROYAL SZÍNHÁZ. Mindennap és vasárnap este (8), d. u. (4): Szerelemről szó sincs. VÁROSI SZÍNHÁZ. Szombat: Éva a Paradicsomban (8). Vasárnap d. u. (4) és este: Éva a Paradi­csomban (8). Szerda (nov. 24.): Rigoletto; pénteken (nov. 26.): Traviata. (A milánói Scala művészei­nek fellépésével, Votto Antonio vezénylé­sével (8). TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD. Egész héten minden este és vasárnap d. u.: Mit járkálsz meztelenül? PÓDIUM. Egész héten minden este és vasárnap d. u.: Békeffi László és kabaréműsor. KOMÉDIA. Péntektől (19-től) minden este 549 vasár- és ünnepnap d. u. %5 órakor: rizsi Yi világkiállítás” revü. JÓKAI SZÍNHÁZ Szombat: Sárgapitykés közlegény %9). Vasárnap: Sárgapitykés közlegény 546, %8. %10). Hétfő: Sárgapitykés közlegény (%7). órakor, a „Pá­(%7, (V* 4, KISFALUDY SZÍNHÁZ. Tatjána, az orosz kémnő. Előadások kezdete 6 és 549 órakor, vasárnap %4, %6 és %9 órakor. JÓZSEFVÁROSI Szűz és a vén kecske, hétköznap 6, 9, vasárnap SZÍNHÁZ. Előadások kezdete 544, 6 és 9 órakor. ERZSÉBETVÁROSI SZÍNHÁZ. Sárkapitykés közlegény. Előadások kezdete 6 és 9, vasárnap 544, 6 és 9 órakor. MAGYAR MÜSZINKÖR. Mágnás Miska. Vasárnap: fél 4, fél 6, fél 8. ELŐFIZETŐINKNEK és OLVASÓINKNAK LEGNAGYOBB KEDVEZMÉNYŰ § ZINBAI1KCYEK TELEFONRENDELÉS 140-000 ÉS 144-401 WWPHKMI ARUSITASA JÓZSEF-KORÚT 5 filmszínházak műsora ILI casino CITY PALOTA (Margit kőrút 55. a. íelelonsrám: 154-024. 158-034). PROLONGÁLVA! Pusztai szél. Fősz. Lázár M., Jávor P., Kiss F., Csor- tos Gy., Rózsahegyi K, Mály G — Kísérő műsor: Cervlnia, Olaszország havas bérce. — Híradók. — Előadások kezdete hétköznap fél 6. fél 8, fél 10; szombat, vasár- ég ünnepnap: fél 4, fél 6, fél 8, fél 10 érakor. PROLONGÁLVA! ..Orgonavlrágzás"'. Főszereplők: Jeavette MarDonald. Nelson Eddy és John Barrymore. — Elő­adásul. kezdete: nétköznap fél 5, 7 és fél 10, szom­bat, vasár- és ünnepnap fél 3, 5, fél 8 és 10 órakor (V., Vilmos császár-út 36—38. — Telefonszám: 111-140). _ _________ PROLONGÁLVA! E gy szélhámos naplója. Fősz. Sacha Guitry. — Kél híradó. Mozart és Salzburg. Előadások kezdete hét­köznap 546, 648, j/»io, szombat, vasár- és ünnepnap: 544, %6, 648, V.IO órakor. CORVIN (Jőzsef-kiirút és OUŐI-út sarok. Telefőn: 139-988. 130-584). Prolongálva! Torockói menyasszony. Dajka, Jávor, Kabos. — Híradók. — Előadások kezdete fél 4, fél 6, fél 8, fél 10, vas- és ünnepnap fél 2-kor is. — Nov. 21-én vasárnap d. e. fél 11-kor Greta Garbó főszereplésével: Krisztina királynő. —— Filléres helyárnk. Első előadáson mindennap 1000 hely 40—80 fillérig. CORSO (IV.. Váci-utca 9. Telefonszám 18-28-18): Egy szélhámos naplója (Sacha Quitry) — Mozart és Salzburg, knltúrfilm. — Híradók. — Előadások kezdete: szombat, vasár- és ünnepnap: fél 4, fél 6, fél 8, fél 10, a többi napokon: fél 6, fél 8. fél 10 óráké,-. ' m esi Mai lányok. Fősz. Gycrgyei, Pataki. Bzombat, vasár- és mmSM (IV, Teréz kőrút *8. Telefon: Teréz-kőrút Í8. 121343.) Dajka M, Kun M., Szepes L., — Előadások kezdete 6, 8, 10; ünnepnap 4, 6, 8, 10 órakor. (Kossuth Latós-utca 18 Tel.: 18-85-28. 1-895-43. 1-897-07) 2. hétre prolongálva! Vilci (Fősz.: Eársony Rózsi, Jávor, Kabos, Csor- tos, Rózsahegyi). — A hárem gyöngye (színes film). — Előadások kezdete hétköznap: 146, Ve8, %10; szombat, vasár- és ünnepnap: fél 4, fél 6, fél 8 és 5410 órakor. IIOMEROS 5IOZGÓ (Hermina-út 7. Telefonszám: 29-61-78. — Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület). Mám! (Fedák Sári, Szepes Lia, Pataki Jenő). — Fényes kísérő műsor. — Előadások hétköznap: 545, 7, */«10, vasárnap: fél 2. fél 4, fél 6, fél 8, fél 10 órakor. Az első előadás mindenap mérsékelt hely­árakkal. KAMARA FILMSZÍNHÁZ. (Dohánya. 42. Tel. 144-027 ) Mai lányok (Kun Magda, Uyergyai István, Szepes Lia, Pataky Jenő, Dayka Margit). — Híradók. — Előadások: 546, ->48. */<10; szombat, vasár- és ünnepnap: 4, 6, 8 és 10 órakor. HOLLYWOOD Fllmszalon (Bethlen-iér 3. Tel. 14-24-55) Charles Boyer, Jean Arthur: „Éjszaka kezdődött". — Híradó. — Előadások kezdete: hétköznap fél 4, fér 6, fél 8, fél 10; vasárnap: fél 2, fél 4, fél 6, fél 8, fél 10 órakor. Az első előadás mérsékelt hely- árakkal. — Vasárnap d. e. Vili órakor:- Matiné. „Pajkos hercegnő“. Janetle MacDonald, Nelson Eddi. LLOYD FILMSZÍNHÁZ (V.. Hollán-utca 7. szám, a Szent István-körútnál. Teleíonszám: 111-994). Éjszaka kezdődött. Fősz.: Charles Boyer. Jean Arthur. — Előadások kezdete: 644, */i6, 648, 6410; szzombat, vasár- és ünnepnap: 642, 644, V16, 548 és 6410 órakor. MITRO &$\F/LmPfíL°TQ jíñú kóaur 6Qr& Íl'22-50 Broadway Melody 1938 (Ro* bért Taylor és Eleanor Powell). — Kutyakomédia (színes, rajzos trükkfilm). — Híradók. — Előadások Hétköznap: ^5, 7, %10; szombat, vasár- ás ünnep­nap: V23, 9/*b, *48 és %10 órakor. — Vasárnap délelőtt 11 órakor féláru reprizmatiné: Ne higyj a férfinek! (Joan Crawford, Clark Gabié). OMNIA FILMSZÍNHÁZ í József-kőrút és Kölcsey-O. sarok. Tel.: 130-125.) Második feleségem. Heltai Jenő első amerikai vígjátéka. (Glória Stuart, Georg Sanders). — Kiég: ChaPlin, a rend őre. — A régi Spanyolország (kultúrfilm). — Főz és Magyar híradók. — Előadások kezdete hétköznap: 5. ^48, ^10; szombat, vasárnap: 4, 6, 8, 10. — Vasárnap d. e. 11-kor: Asszonyok bálványa (Nino Martini). — Filléres árak. mm (VTI., Erzsébet-körűt 8. s& Telefonszám • 136-523.) A férfi mind őrült. Fősz.: Lázár Mária, Jávor Pál, Páger Antal. Előadás kezdete 11, 2. 4, 6. 8. 10 éra­kor. A három első előadás íélhelyárakkal. RADIUS ! (VI.t Nagymező-utca 22-24. Telefon: 122-098. 129-250). Hajnalhasadás. Fősz. Annabella. — Előadások kez­dete s/í6, %8, %10; szombat, vasárnap és ünnepnap %4, %6, */é8, 9410 órakor. — Vasárnap, 21-én d. e. 11 órakor matiné. Esős délután. Fósz. Frances Le- derer. Félheljárak. (VII., Erzsébet-körút 45. sz. Tel.: 141-902 142-946). — PROLONGÁLVA! Pusztai szél. Fősz. Lázár M., Jávor Pál., Kiss Csorlos Gy., Rózsahegyi K., Mály G. — Kísérő mű­sor: Cervinla Olaszország havas bérce. — Híradók. Előadások kezdete hétköznap 6, 8, 10; szombat, va­sárnap és ünnepnap 4, 6, 8 és 10 órakor. SltMPLON FILMPALOTA (X1-. Horthy Miklós-út 62. szám. Telelőn: 2—689-98, 2-689-U9) — lljszaka kezdődött. .. -J?Anq y — MaÁofl úszás művészete — Előadások kezdete hétköznap: fél 4, fél 6, fél 8, fél 10, vasár- és ünnepnap fél 2» fél 4, fél 6, fél 8, fél 10 órakor. — Vasárnap, nov. 21-én d. e. 11 órakor: Matiné. STLDIO rAkácfa-u. 4. Nemzeti Színháznál. Telefon: 140-840).Férfisors (Han GaGlland). — Híradók. Elő­adások kezdete minden nap d. e. 11, d. u. 2, 4, 6, 8, 10 órakor. Az első három előadás félhelyárakkal. ÜRANIA FILMSZÍNHÁZ [Rákóczi-ót 21 Tel : 146-046). Elssler Faniiy (Lilian Iiarvey, Willy Birgel). — Ma­gyar és Fox Világhíradók. — Szépség — egészség. (Kulturfilm.) — Az előadások kezdete hétköznap: 5, negyed 8, fél 10; szombat, vasár- és ünnepnap: %3, b, negyed 8, fél 10 órakor. Uzsonnázóban Barna jazz! — Vasárnap d. e. fél 11 órakor: Lakner Bácsi Gyermekszínháza uj műsorral. BUDAPEST. 1937. NYOMATOTT A BUDAPESTI HÍRLAP NYOMDÁJÁBAN VIU, RÖKK SZILÁRD-UTCA A SZÁM.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék