Budapesti Közlöny, 1935. november (69. évfolyam, 250-273. szám)

1935-11-12 / 257. szám

2 Budapesti Közlöny 1935 november 12. A m. kir. belügyminiszter a „Felső Oktatás­ügyi Egyesület“ (Budapest) módosított alap­szabályait 161.802/1935. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. Mr. belügyminiszter a „Pestszenterzsé- beti Kegyelet Temetkezési és önsegélyző Egy­let“ (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye) alap­szabályait 162.381/1935. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. Mr. belügyminiszter a „Székesfehér­vári és Fejérmegyei Lovassport Egyesület“ alapszabályait 163.133/1935. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. Mr. belügyminiszter a „Magyar Nem­zeti Diákszövetség“ (Budapest) módosított alapszabályait 163.413/1935. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A győri ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy dr. Demény András győri lakos ügyvédet az ügyvédek lajstromába Győr székhellyel fel­vette. A győri ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy Paál Lajos téti lakos ügy\ édet az ügyvédek lajstromából munkaképtelenség okából törölte. Irodája részére gondnokul dr. Boros Lajos téti ügyvédet rendelte ki. A budapesti ügyvédi kamarában az ügyvéd- jelöltek sorában 1935. évi április hó 16-tól 1935. évi november hó 6-ig a következő válto­zások történtek : A.) bejegyzések : dr. Árvay József ügyvédjelölt dr. Papliázy Nándor ügyvédhez, dr. Bach György ügyvédjelölt dr. Friedmann Ignác ügyvédhez, dr. Bartsch Miklós ügyvédjelölt dr. Egervárv László ügyvédhez, dr. Bács György ügyvédjelölt dr. Bács Sán­dor ügyvédhez, dr. Blumenthal Tivadar ügyvédjelölt dr. Stein Ernő ügyvédhez, dr. Braun Pál ügyvédjelölt dr. Szántó István ügyvédhez, dr. Büchler Sándor ügyvédjelölt dr. Jacobi Béla ügyvédhez, dr. Csillag Imre ügyvédjelölt dr. Csillag Aladár ügyvédhez, dr. Csillag József ügyvédjelölt dr. Ladányi Ármin ügyvédhez, dr. Déri Ottó ügyvédjelölt dr. Lévy Béla és dr. Löw Lóránt ügyvédekhez, dr. Donáth György ügyvédjelölt dr. Löwy Ödön ügyvédhez, dr. Donnenberg Ervin ügyvédjelölt dr. Ko­vács Andor László és dr. Kovács Ödön ügyvé­dekhez, dr. Erdős Árpád ügyvédjelölt dr. Kasza Dá­niel ügyvédhez, dr. Esze János ügyvédjelölt dr. Esze Ferenc ügyvédhez, dr. Farkas Iván ügyvédjelölt dr. Reizmann Zoltán- ügyvédhez, dr. Farkas Zoltán ügyvédjelölt dr. Takács Sándor ügyvédhez, dr. Fein József ügyvédjelölt dr. Domány Tibor ügyvédhez, dr. Fonó István ügyvédjelölt dr. Weisz Miklós ügyvédhez, dr. Frank Károly ügyvédjelölt dr. Jlibáry Ernő ügyvédhez, dr. Glück Zoltán ügyvédjelölt dr. Stadler Viktor ügyvédhez, dr. Göbl’ Oszkár ügyvédjelölt dr. Seprényi Imre ügyvédhez, dr. Gönczi Gábor ügyvédjelölt dr. Elek Endre ügyvédhez, dr. Göndör Tibor ügyvédjelölt dr. Proszvim- mer Géza ügyvédhez, dr. Grosz Ottó ügyvédjelölt dr. Lánczi István ügyvédhez, dr. Grünwald Pál ügyvédjelölt dr. Bán Kál­mán ügyvédhez, dr. Haála Róbert ügyvédjelölt dr. Dömötör Jenő ügyvédhez, dr. Hadnagy Béla ügyvédjelölt dr. Gergely István ügyvédhez, dr. Hajdú László ügyvédjelölt dr. Földi Dezső ügyvédhez, dr. Halász György Iván ügyvédjelölt dr. Klein István ügyvédhez, dr. Horti József ügyvédjelölt dr. Meszlény Artur ügyvédhez, dr. Jónap Imre ügyvédjelölt dr. Kaufmann Elemér ügyvédhez, dr. Kaufmann György ügyvédjelölt dr. Lisszer Emil ügyvédhez, dr. Kádár Andor ügyvédjelölt dr. Fassanok Gábor ügyvédhez, dr. Káldor István ügyvédjelölt dr. György Dezső ügyvédhez, dr. Kellner Béla ügyvédjelölt dr. Spitzer Gyula ügyvédhez, dr. Kerekes Tivadar ügyvédjelölt dr. Kindlo- vits Gyula ügyvédhez, dr. Keresztes József ügyvédjelölt dr. Szaba­dos Manó ügyvédhez, dr. Kertész Tibor ügyvédjelölt dr. Feigler Károly ügyvédhez, dr. Klein Miklós ügyvédjelölt dr. Ivánka Mihály ügyvédhez, dr. Kolben György ügyvédjelölt dr. Szalai Emil ügyvédhez, dr. Konkoly Kálmán ügyvédjelölt dr. Faragó János József ügyvédhez, dr. Kuti Barna ügyvédjelölt dr. Országh Zsigmond ügyvédhez, dr. László Pál ügyvédjelölt dr. László Áron ügyvédhez, dr. Lénárt Iván ügyvédjelölt dr. k. Bedő Sándor ügyvédhez, dr. Lukács Gjyörgy ügyvédjelölt dr. Kende József ügyvédhez, dr. Malatinszky Gyula ügyvédjelölt dr. Faza- kas Endre ügyvédhez, dr. Margittai István Szaniszló ügyvédjelölt dr. Simonyi Simon ügyvédhez, dr. Markovits Miklós ügyvédjelölt dr. Aradi Géza ügyvédhez, dr. Mautner László ügyvédjelölt dr. Szilasi Ferenc ügyvédhez, dr. Máthé János Barnabás ügyvédjelölt dr. Kullmann Sándor ügyvédhez, dr. Menyhárth Béla ügy véd jelöl k dr. Britz Lajos ügyvédhez, dr. Meznerics Iván ügyvédjelölt dr. Takács Endre ügyvédhez, dr. Mészáros Károly ügyvédjelölt dr. Hers- kovits Mihály József ügyvédhez, dr. Miklós László ügyvédjelölt dr. Bencze István ügyvédhez, dr. Molnár György ügyvédjelölt dr. Barta Pál ügyvédhez, dr. Molnár János ügyvédjelölt dr. Vértes Jó­zsef ügyvédhez, dr. Muzsnay Jenő ügyvédjelölt dr. Wittmann Érné) ügyvédhez, dr. Nádor László ügyvédjelölt dr. Glasner Oszkár ügyvédhez, dr. Neumann László ügyvédjelölt dr. Vajda Béla ügyvédhez, dr. Németh Imre ügyvédjelölt dr. Damokos Leó ügyvédhez, dr. Orbán László ügyvédjelölt dr. Majzik László ügyvédhez, dr. Pajzs Tibor ügyvédjelölt dr. sikabonyi Angyal Endre ügyvédhez, dr. Pál László ügyvédjelölt dr. Gárdonyi István ügyvédhez, dr. Philipp Tibor ügyvédjelölt dr. Löwy Ödön ügyvédhez, dr. Rákosi Gyula ügyvédjelölt dr. Hajagos Tibor ügyvédhez, dr. ifj. Rendek Károly ügyvédjelölt dr. Ren­dek Károly ügyvédhez, dr. Rétfalvy Károly ügyvédjelölt dr. Wolf Ernő ügyvédhez, dr. Révész Endre ügyvédjelölt dr. Réti Illés Elemér ügyvédhez, dr. Révy Viktor ügyvédjelölt Máv. jogügyi osztályhoz, dr. Rosenberg Miklós ügyvédjelölt dr. Szé kely Zsigmond ügyvédhez, dr. Rudnay Gyula ügyvédjelölt dr. Rajna Dezső ügyvédhez, dr. Rusz György ügyvédjelölt dr. Dán György ügyvédhez, dr. Sacher János ügyvédjelölt dr. Sacher Róbert ügyvédhez, dr. Sallai László József ügyvédjelölt dr. Án­gyán Bála ügyvédhez, dr. Sándor László ügyvédjelölt dr. Lengyel László ügyvédhez, dr. Sándor Mihály ügyvédjelölt dr. Nyári Jenő ügyvédhez, dr. ifj. SchandI Károly ügyvédjelölt dr. báró Daniel Gábor ügyvédhez, dr. Schwarcz István ügyvédjelölt dr. Vajda Petur ügyvédhez, dr. Sehne Sándor ügyvédjelölt dr. vitéz Pé- tery Aladár ügyvédhez, dr. Sóti Gábor ügyvédjelölt dr. doberdói Bánlaky Zoltán ügyvédhez, dr. Singer István ügyvédjelölt dr. Koródy István ügyvédhez, dr. Sréter Dezső ügyvédjelölt dr. Kaszás György ügyvédhez, dr. Strausz Iván ügyvédjelölt dr. Strausz Pál ügyvédhez, dr. Szabados István ügyvédjelölt dr. Sarudy István ügyvédhez, dr. Szentes Ágoston ügyvédjelölt dr. Káldor István ügyvédhez, dr. Szentev László ügyvédjelölt dr. Berszán Miklós ügyvédhez, dr. Szentiványi József ügyvédjelölt dr. Simon Mihály Pál ügyvédhez, dr. Sztankovics Viktor ügyvédjelölt dr. Ko­vács Béla ügyvédhez, dr. Takács Imre ügyvédjelölt dr. Zloch Ká­roly ügyvédhez, dr. Tausz Helmut ügyvédjelölt dr. Löw Lóránt ügyvédhez, dr. Tibor Ottó ügyvédjelölt dr. Tibor Henrik ügyvédhez, dr. Titkos Jenő ügyvédjelölt dr. Somogyi Ödön ügyvédhez, dr. Tóth István Gedeon ügyvédjelölt dr. Poros István ügyvédhez, dr. Urosevics. Jenő ügyvédjelölt dr. Révy Albin ügyvédhez, dr. Varsányi Gyula ügyvédjelölt dr. Hu- szovszky Lajos ügyvédhez, dr. Várkonyi István ügyvédjelölt dr. Elek Andor ügyvédhez, dr. Vidra László ügyvédjelölt MÁV jogügyi osztályhoz, dr. Virág Ferenc ügyvédjelölt dr. Brückler Elemér ügyvédhez, dr. Weiss Nándor ügyvédjelölt dr. Láng Lajos ügyvédhez, dr. Weitzel Henrik ügyvédjelölt dr. Stumpf György ügyvédhez, dr. Zára Márió Elemér ügyvédjelölt dr. Al- torjay Sándor ügyvédhez ; B. átjegyzések: dr. Akantisz Rezső ügyvédjelölt dr. Révy Al­bin ügyvédtől dr. Szabó József ügyvédhez, dr. Altmann Andor ügyvédjelölt dr. Stadler Viktor ügyvédtől dr. Miklós Marcel ügyvédhez, dr. Ambrózy Béla ügyvédjelölt dr. Urbik Fe­renc ügyvédtől dr. Szabó Gyula ügyvédhez, dr. Balázs György ügyvédjelölt dr. Klein Ká­roly ügyvédtől dr. Kovács Béla ügyvédhez, dr. Balázs László ügyvédjelölt dr. Weissber- ger Andor ügyvédtől dr. Gellért Sándor ügyvéd­hez, dr. Berzsenyi Ödön ügyvédjelölt dr. Jablon- kay Géza ügyvédtől dr. Tóth Péter ügyvédhez, dr. Bényey László ügyvédjelölt dr. Vári Rezső ügyvédtől dr. Trajtler Endre ügyvédhez, dr. Bodnár István Antal ügyvédjelölt dr. Löwy Ödön ügyvédtől dr. Heinrich Antal és dr. Madarász Ernő ügyvédekhez, dr. Bot Andor ügyvédjelölt dr. Fekete Alfréd ügyvédtől dr. k. Nagy József ügyvédhez, dr. Bors László ügyvédjelölt dr. Pajzs Ele­mér ügyvédtől dr. Érödi Harrach Tihamér ügyvédhez, dr. Dávid Jenő ügyvédjelölt dr. Bodor György ügyvédtől dr. Márki Gyula ügyvédhez, dr. Deutsch László ügyvédjelölt dr. Szőke Sándor ügyvédtől dr. Pick László ügyvédhez,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék