Budapesti Közlöny, 1942. március (76. évfolyam, 49-74. szám)

1942-03-11 / 58. szám

Budapesti Közlöny S Eckhard Dezső, üzemi gyak. (1899. Budapest), Echardt Béla, János, szföv. tisztviselő (1900. Budapest), Elekes Dénes, ügyészségi II. o. altiszt (1893. Kecskedkisfalu), Elég Józsejné, földműves (1858. Dunabog- dány), Elidesz János Károly ,MÁV rónáik is érő (1889. Beodra), Előd László, magántisztviselő (1900. Buda­pest), D’Elseaux Béla, tüzelő technikus (1898. Buda­pest), Endes József, utazó (1895. Szucság), Endrész Ferenc, földmives, (1914. Kecskemét), Eul Ferenc, magánzó (1875. Budapest), Erdei István, várm. II. o. altiszt (1908; Zsip), Erdélyi József, ny. isk. igazgató (1878.. Léva), dr. Erdödi Ernő p. ü. tanácsos (1893. Magyar- szovát), Erdős Árpád, v. tanácsnok (1896. Deca), vitéz Erős Ferenc, MÁV órabéres, váltókezelő (1913. Répaszentgyörgy), báró Exterde Sándor, ptak. tisztviselő (1902. Arad), Ekés József földmlx>et (1887. Értény), Érsek Tibor, műkertész (1919. Kecskemét), Értavi József, MÁV fe. s. tiszt (1888. Rába- szovát), Fábián János, hangszerkészítő (1921. Rákos­palota), Fábri Pál, géplakatos (1915. Tárcái), Fáy Ignác, gyógyszerész (1879. Bánffy- hunyad), Fehér Bálint István, MÁV kápitos (1900. Hatvan), Fehér Lajos, MÁV tanácsos (1882. Komárom), vitéz Fehérházg János, bankaltisz (1893. Buda­pest), Fejes János, fogházőr (1894. Zsáka), vitéz Fejes Mihály, földmives (1892. Ozsény), Fegmann István, várm. számv. (1894, Rozsnyó), Fejős András, korcsmán» (1884. Nagykáta), Fejős János földmives (1887. Sióagárd), Fekete Béla, földmives (1902. Dunapataj), néhai dr Fekete Dezső (1896. Kecskemét), Fekete János, tanító (1903. Kiskunfélegyháza), Fekete János, főpályamester (1886. Süttör), Fekete Károly József, földmives (1918. Kiskun­félegyháza), Fekete Mihály, földmives (1899. Sióagárd), Fekete Zoltán, kereskedő (1896. Budapest), néhai Fenesz Rezső (1898. Nagycenk), Ferdinkó Béla, szkfv. tisztv. (1894. Eperjes), Ferencz József, üzemi főtiszt (1897. Fülek- püspöki), néhai Ferenczi Lajos, (1887. Devecser), Ferenczy László, ny. banktisztv. (1894. Buda­pest), Fest Ottó, MÁV műsz. tan. (1882. Igló), Feszler Antal, géplakatos (1889. Tóváros), Fialta József, kőfaragómester (1874. Csobánka), Figus Albert, orszgy. képv. (1879. Kassa), Finta János, földmives (1878. Sióagárd), Fiola István, földmives (1888. Tamási), Fiola József, földmives (1891. Tamási), Fodor János ny. MÁV fökalauz (1876. Erdő- bényes), Fogas József, földmives (1896. Dunapataj), Fogol István, kisbirtokos (1882. Kistarcsa), dr. Fógel Zoltán, kir. büntetőtörvényszéki biró 1893. Kolozsvár), Fogolyán Lukács, könyvelő (1897, Sepsiszent­györgyi, Fogt Ferenc, temetkezési vállalkozó (1888. Baja), Forgács Gyula, gyógyszerész (1891. Sátoralja­újhely), Forgács Gyula, keresikedő (1895. Temesvár), Forgács Lajos, MÁV asztalos (1892. Szolnok), Forgách Tivadar, tisztviselő (1919. Cegléd), Forgó László, városi szellemi inségmunkás (1916. Kiskunfélegyháza), dr. Forintos H. Dénes, orvos (1898. Tapolca), néhai Földváry Bálint, (1882. Dömös), Földvári Lukács, ácsmester (1895. Dömsöd), Főző Mihály, bronzműves (1897. Kecskemét), Franke János, ny. á. pénzügyi segédtiszt (1886. GAIbócml i " AMM # . Frantz József, rézesztergályos (1905. Budapest), Frecska János, építész (1897. Balassagyarmat), Frenda Zsigmond László, oki. gyógyszerész (1894. Igló), dr. Frühvirth Jenő, ny. áll. ügyvéd (1856. Dombóvár), Furcsik Mihály, MÁV fékező (1897. Tardoskedd), Fuchs Frigyes, Káb. polg. alkalmazott (1900. Resicabánya), Furucz Lajos, elöljáró (1890. Becske), Futó Mózes, postás (1902. Diósd), vitéz Futó Sándor, altiszt ( . Pécs), Fülöp István, gazdálkodó (1888. Hatrán), Fülöp János, II. o. pénzügyi altiszt (1909. Szolnak), Fülöp József, sajtóelőadó (1898. Dombó), dr. Fülöp László, tanácsnok (1894. Bánk- szentgyörgy), Fűrész Ferenc Pál, megyei tisztviselő (1887. Miskolc), Füri József, MÁV állomáselőljáró (1895. Magyarkeszi), Fürtös F.rnőné Csory Anna, htb. (1900. Székesfehérvár), ifj. Gadácsi F. József, tejtermék árus (1900. Kecskémét), Gajdos György, állomáselőljáró (1900. Galgó), Galaschek Gusztáv, motorszerelő (1908. Zsolna), Gally Lajos, kereskedő (1906. Budapest), Garamvári Pál, ny. MÁV intéző (1881. Frisach), dr. Garamvölgyi Dezső, orvos (1900. Végleszalatna), Garas Ferenc, földmives (1896. Kiskunmajsa), Garas Jenő, bádogos- és műszerés m. (1901. Jászsaerrtlászló), Garádi Károly, főv. tisztviselő (1900. Budapest), Gazda Gábor, magántisztviselő 1898. Maros- vásárhely), Gazdag Géza, ny. MÁV főintéző (1878. Csepreg), Gazdag Gyula, MÁV iroda s. tiszt (1901. Alsólendva), Gábor István, ny. rendőr (1867. Dunapataj), Gábor Lajos, festőművész (1886. Szakmár), Gábriel Pál, műszerész (1897. Szent-Lőrinc), Gábris Pál, fogyasztási adóellenőr (1898. Mertonos), Gál András, MÁV irodasegédtiszt (1901. Sepsiszentgyörgy), Gaál Béla, székesfővárosi alkalmazott (1901. Sonkolyáé), Gál Ferenc, útfenntartó (1908. Edelény), Gaál János, birtokos (1888. Kiskunfélegyháza), Gál József, községi tisztviselő (1913. Felsőgalla), vitéz Gál József, rt. igazgató (1888. Szeged), Gaál Kálmán, ny. MÁV főfelügyelő (1884. Budapest), Gál Mihály, földmives napszámos (1898. Dunaföldvár), Gál Mihály, napszámos (1914. Nyíregyháza), Gál házi István, elektrotechnikus (1920. Budapest), Gáspár Imre, m. kir. áll. poig. fiuisk. igazgató (1891. Csantavér), Gáspár Károly, ny. községi főjegyző (1889. Székesfehérvár), id. Gáspár Pál, gazdálkodó és bérlő (1865. Abony), ifj. Gáspár Pál, géplakatos és sinautószerelő (1899. Abony), vitéz Gáthy György, mérnök (1899. Budapest), néhai Gelencsér Mihály, ('1891. Perkáta), v. Gerenday János, ny. áll. pü. segédtisztviselő (1888. ), Gergely János, főv. Elektr. Művek szerelője 1897. Budapest), Gergely Mihály, vasutas (1909. Szabadka), Gergely Sqndor, gépszerkesztő műsz. tisztv. 1901. Budapest), Gerencsér Pál, (1901. Petesháza), Gerendái (Grézló) Jenő, MÁV. főintéző (1893. Vinár), Gerhát Mihály, vasúti segédtiszt (1886. Aranyos), Gerzsány Lajos, kereskedő és gazdálkodó (1806. Kiskúnmajsa), Geszler Béla, kereskedő (1888. Budapest), Kßfßlg, ffc adóí&»4 Í1&9.5, Bu&äßSäik Giber Mihály, fegyőr (1910. Tata), dr. Gidró László, rt. igazgató (1888. Zala­. egerszeg), Glos Károly, tűzöltófőparnok (1893. Miskolc), Gobbi Ede, mozgószinház. engedélyes és tulaj­donos (1887. Budapest), Goga Gyuláné Józsa Ilona, tisztviselő (1888. Budapest), Gombos János, kereskedő (1897. Hidalmás), Gonda János MÁV üzemi altiszt (1892. ), dr. G oszt óla Béla, kórházi segédoryos (1909. Felszopor), Gosztonyi János, városi irodaigazgató (1890. Székesfehérvár), Gózon János /öldmives (1886. Dunapataj), Gőcze Mihály, MÁV s. tisztv. (1897. Felső- emőd), Gödöny Illés, földmives (1896. Tápióbicske), Göndöcz István, ref. lelkész (1882. Ráckeve), Görög Károly, m. kir. rendőrfelügyelő gyak. (1914. Miskolc), Grajziár József, takarmány kér. (1897. Buda­pest), Greguss Károly, műsz. felügyelő (1903. Hatvan), Gvénus János, földmives (1900. Sióagárd), Gróf József, városi főszámvevő helyettes (1893. Zombor), dr. Gronovszky Jenő, ny. MÁV tanácsos (1877. Budapest), Gruber István, cipészmester (1898. Verespatak), Gubisza Béla, órássegéd (1904. Nagytétény), Gudics József, napszámos (1918. Tiszaharád), Gudman József, földmives (1892. Dömsöd), Gulyás István, gyári munkás (1903. Zalaszent- mihály), Gulyás Lőrinc, földmives (1920. Kiskűnfélegy­háza), Gyarmathy Aladár, háztulajdonos (1890. Budapest), Gyarmathy Dénes, kórházi asztalos (1906. Porcsesd), Gyenes Károly, műszaki tisztv. (1919. Kiskun­félegyháza), Gyenizse Antal, nyug. jegyző (1885. Kiskún- halas), Gyimeri Dömötör, mészáros (1892. Bőlcske), Gyöngyösi István, gazdálkodó (1899. Kiskún­majsa), Gyöngyösi Péter, földbirtokos (1884. Kiskún­majsa), György Lajos, bádogos (1898. Torda), Győréi István, postás (1911. Cserszegiomaj), Györgyik Sándor, MÁV üzemi s. tiszt, állomás felv. (1901. Komárom), Győri Sz. János, földmives (1871. Tamási), v. Györkő Sándor, kisbirtokos (1897. Siklós), Simonies Györvári János, MÁV vonatkísérő, sgt. kalauz (1895. Győrvár), Gyulai Arisztid, akadémikus (1916. Brassó), Hadházi Sándor, földmives (1893. Dunapataj), dr. Hady Antal, főorvos (1903. Arad), dr. Hajnal Bálint, közjegyző (1890. Győr), Hajnár János, fuvarozó (1893. Balassagyar­mat), néhat dr. Hajnóczy József (1857. Derecske), dr. Hajtó Frigyes, cégvezető, 'földbirtokos (1893. Sopron), Hakuszi György, ny. gátfélügyelő (1872. Szeged), Halászi József, nyugdíjas (1889. Tapolca), dr. Halász László, tanügyi főtan., gimn. igaz­gató (1889. uKnszentmárton), Halász Mihály, ny. posta II. o. szakaltiszt (1806. Győrszentmárton), Hallgató István, vendéglős és hentes (1876. Polgáréi), Halmos Lajos, tisztviselő (1913. Törökbecse), Halmosi József, napszámos (1919. Tápiósáp), Hollodi Sándor, ny. MÁV I. o. s. tiszt (1875. Szeged), Halwax Béla, pü. kéz. gyak. (1893., Oroszvár), Hangai László, kereskedő (1900. Csanádpalota), Hankai János, MÁV kapus (1884. Sződ), Ilánkó Mátyás, ny. máv. műsz. s. tiszt (1882. Békéscsaba), Mankód Imre, MÁV főrretéző, állomásfőnök (1894. Dőr), Hantos János, cukrász (1916. Pesthidegkút), Hantzmann János, tptári főtisztvteelő (1887, Budafoki. f i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék