Budapesti Nap - Mai Budapesti Nap, 2003. november (2. évfolyam, 254-269. - 1. évfolyam, 1-8. szám)

2003-11-19 / 268. szám

A HÍR, AMELY RÓLAM SZÓL Budapesti Nap Helyi tudósítóink Harkai Péter Tel.: 06-30/552-6238 E-mail: pharkai@bnap.hu II. kerület, Budaörs, Budakeszi, Nagykovácsi, Solymár H í R S 0 R 0 K Lefkovics Zsófi Tel.: 06-30/552-6249 E-mail: zslefkovics@bnap.hu l, XII. kerület Ektar-koncert - Az Ektar kortárs - improvizatív kamarazenét játszik. Kompozícióit a balkáni, a távolkeleti és az afrikai zenekultúrák inspirál­ták, de a darabokban a kortárs zene hatásai is fellelhetők. A kvartett kü­lönlegessége az énekhang, a nagybőgő, a gitár és a rezgő húros keleti vonós hangszerek együtthangzásának köszönhető. A zenekar koncert­je 20 órakor kezdődik a Nyitott Műhelyben (XII., Ráth György utca 4.). Zeneovi - A Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Gimná­zium (II., Marczibányi tér 1.) szerdán 16.30-tól 17 óráig a leendő el­sősök részére az iskola énektanára, Vargáné Körber Katalin tart be­mutatkozó foglalkozást, majd 17 óra és 17.30 között a leendő tanítók mesélnek és báboznak a gyerekeknek. Tudomány sztereóban - Szerdán 17 órakor az Opakfi Tudományos Egyesület termében (II:, Fő utca 68.) a sztereo-képtechnikai előadás- sorozat keretében Schuller László fizikus tart előadást a mozgás sze­repéről a térlátásban. A belépés díjtalan. I. kerület • Betérő Roma gyermekrajz-kiállítás A Magyar Kultúra Alapítvány és a Vizuális Munkacsoport ro­ma gyermekrajzokból rendezett kiállítást. A képeket november 22-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Magyar Kultúra Alapít­vány székházában (I., Szentháromság tér 6.) HASZNOS INFOK ORVOSI ÜGYELETEK Éjszakai és munkaszünnapi ügyeletek 1125 Diósárok u. 1. T.: 458-4500 1027 Ganz u. 13. T.: 202-1370 1138 Karikás F. u. 1/b T.: 349-8500 1035 Vihar u. 29. T.: 388-8501 1146 Hermina út 58. T : 220-6693 1041 Pozsonyi út 21-23. T.: 369-2600 1152 Rákos út 58. T.: 307-2222 1054 Hold u. 19. T.: 311-6816 1163 Jókai M. u. 3. T.: 4074045 1074 Csengery u. 25. T.: 351-7462 1173 Egészségház u. 3. T.: 256-6272 1083 Szigony u. 2/b T.: 333-8738 1183 Thököly út 3. T.: 2904182 1096 Haller u. 29/a T.: 215-1644 1195 Ady E. út 122. T.: 282-8828 1105 Zsivaj u. 2. T.: 261-8598 1205 Jókai M. u. 74-76. T.: 285-3092 1115 Tétényi út 12-16. T.: 203-3615 1212 Áruház tér 8. T.: 277-7067 1126 Beethoven u. 8. T.: 212-6636 1221 Káldor A. u. 5-9. T.: 229-1707 GYERMEKORVOSI ÜGYELETEK I., II., DI., XI., XII., XXII. IV., VI., XIV. kerületiek részére kerületiek részére 1146 Bethesda u. 3-5. T.: 384-5150. 384-5114 1027 Henger u. 1. T.: 212-5979 VIII., IX., X., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., V., VII., XIII., XV. kerületiek részére XXI., XXIII. kér. részére 1131 Gyöngyösi u. 29. T.: 320-8403 1102 Liget u. 6-10. T.: 264-3314, 459-9100 GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELETEK Szent Margit Gyógyszertár Róna Gyógyszertár 11., Frankel Leó út 22., éjjel-nappal 212-4311 XIV., Bosnyák utca 1/a, Óbuda Gyógyszertár hétköznap 21 óráig nyitva! 383-0391 111., Vörösvári út 86., éjjel-nappal 368-6430 Sztráda Gyógyszertár XV., Rákos út 68., Aranyhorgony Gyógyszertár hétköznap 21 óráig nyitva! 307-6475 IV., Pozsonyi út 19., éjjel-nappal 379-3008 Mátyásföld Gyógyszertár XVI., Jókai u. 2., Kígyó Gyógyszertár V., Kossuth L. u. 2/a, hétköznap 21 óráig nyitva! 407-5632 hétköznap 21 óráig nyitva! 318-5679 Hétkorona Gyógyszertár Teréz Gyógyszertár XIX., Ady Endre út 122., VI., Teréz krt. 4L, éjjel-nappal 311-4439 éjjel-nappal 282-8744 Csillag Gyógyszertár VIII., Rákóczi út 39., Aranykehely Gyógyszertár hétköznap 21 óráig nyitva! 314-3694 XX., Ady E. u. 1., Óhegyi Gyógyszertár hétköznap 21 óráig nyitva! 283-0110 X., Kada u. 120., éjjel-nappal 262-0956 Tilia Gyógyszertár Déli Gyógyszertár XXL, Áruház tér 8., éjjel-nappal 278-0608 XII. , Alkotás út 2., éjjel-nappal 355-4691 Soroksári Gyógyszertár Mária Gyógyszertár XXIII., Grassalkovich u. 164., XIII. , Béke tér 11., éjjel-nappal 320-8006 hétköznap 21 óráig nyitva! 287-0004 II. kerület • Aktuális Elszigetelődve László Sándor, Gerendái Károly Derdák András A Budapesti beszélgetések című sorozat legutóbbi est­jén Derdák András, a Mill- lenáris Park művészeti ve­zetője, Szabó György, a Trafó igazgatója, László Sándor, a Fonó vezetője és Gerendái „Sziget” Károly, a Sziget-rendezvények mo­torja vitatta meg, hogy munkamegosztás vagy konkurencia-e az alternatív kulturális intézmények léte. A beszélgetés elsősorban a kul­turális intézmények finanszíro­zási problémáiról szólt. A téma komolyságát jelzi, hogy a fővá­ros nevében Schiffer János főpol­gármester-helyettes is elmondta a maga véleményét. A meghívottak közül ketten ál­lami intézményt vezetnek, ket­ten pedig magántőkéből próbál­nak megfelelni a kulturális piaci viszonyoknak. Mind a négy fiatalember közel azonos időben és rétegben kezd­te meg tevékenységét: a kilenc­venes évek közepén és az alter­natív kulturális élet területén. Derdák András a csillaghegyi vé­geken működtette a Banán Klu­bot, mielőtt az ország egyik leg­nagyobb kulturális központjá­nak élére állhatott, ezért ismeri mind a vállalkozói, mind az álla­mi finanszírozás előnyeit és hát­rányait, akárcsak Szabó György, aki a főváros jelentős segítségé­vel irányítja a Trafót. A legmos­tohább helyzetbe a Fonó került, bár állami segítség megmentette a süllyedéstől. Gerendái Károly és csapata viszont sikertörténet­ként könyvelheti el a heti „szige­telésükből” kinőtt vállalkozásu­kat, amely több lábon áll. Nem kis meglepetést okozott a tény, miszerint a Millenáris ha­talmas apparátusát 40 fő évi egy- milliárd forintból tartja fenn, míg a Sziget-birodalom éves műkö­dése ennek duplája, 54 főállású dolgozóval, vállalkozói alapon, de állami támogatást is elnyerve. Ennek ellenére Gerendái Károly úgy látja, hogy a kultúrpolitikai apparátus húsz éve mozdulatlan, miközben az élet egészen új fo­gyasztói szokásokat teremtett, a kulturális terek mára teljesen megváltoztak. Schiffer János úgy vélte, Buda­pest kulturális életét nem csak a jelenlévők által közvetített kép jellemzi, de a hajdan marginális, mára nagy tömegeket érintő di­vatos „kultúrhelyek” mintha kis­sé elszigetelődnének egymástól, konkurensként működve. Egy laza informális szövetség talán jobb együttműködést biztosít­hatna, de nincs mese, a piac dik­tál. Örömteli hír viszont, hogy megelőzendő az olyan helyzete­ket, amilyenbe a Fonó is került, az állam és a főváros egy struktú­rán kívüli alap létrehozását kez­deményezi, amely némi finan­szírozási biztonságot nyújthat az önhibájukon kívül ellehetetlenü­lő kulturális közösségeknek. ÜTKÖZŐ A fekete marketing csapdája A solymári templomtéren letépték a Kolping Családegyesület plakát­jait, amelyek közönséget invitáltak Rozványi Dávid közgazdász-író előadására. Ilyesmi nem fordult elő a választási kampány óta. Lehet, hogy a cím nem tetszett: A fekete marketing kínzókamrájában. Mi lehet a fekete marketing? - tűnődtek sokan. Volt, aki gyász­napra, más sátánista ijesztgetésre, holott a rendező szervezet a kato­likus egyház égisze alatt működik. Sokan pályáznak a pénzünkre. A nagycsalád, nagyfogyasztó. Öt pár cipő, öt télikabát, öt felsőruhá­zat, öt alsónemű már komoly tétel. Azért mondok ötöt, mert nekem is öt gyermekem van - magyarázza Bajczik Dorottya, a Nagycsaládo­sok Egyesületének vezetője. A tépett plakátok estéjén arról esett szó, hogy milyen trükkök­kel aknázza ki az emberek szük­ségleteit a marketing szakembe­rek serege. Kiderült, hogy miért végződik sok helyen az ár 99-re, mit jelent lélektanilag a nem ke­rek összeg, és hogy milyen csap­dákat rejtegetnek az „akciók”, a vevőcsalogató „leértékelések”, hogy mennyire hihetünk a reklá­moknak, és hogy mit ér a szín­pompás csomagolás.- Azt reméljük, hogy Rozványi Dávid könyve és előadása elgon­dolkoztatja a helyieket, és a vásár­lásnál a pénztárcájukra hallgatnak és nem a marketing szirénhang­jaira - mondja Bajczik Dorottya. Gede Budapesti Nap AZ ELSŐ NAPILAP BUDAPESTIEKNEK _____ Előfizetés: Tel.: 8870-606 E-mail: elofizetes@bnap.hu XII. kerület • Együtt élünk XII. kerület • Lakóhelyem Bemutatkozott a Drog Stop Nem tartozik az örmény önkormányzat December végéig civil szervezetek mutatkoznak be a Nyitott Műhelyben. A Drog Stop Budapest Egyesület tagjai és vendé­gei a hazai drogproblémá­ról és megoldásairól be­szélgettek hétfőn délután. Egy nonprofit szervezetnek álta­lában korlátozott lehetőségei vannak arra, hogy bemutassa te­vékenységét, eredményeit, ta­pasztalatait. A Nyitott Műhely­ben december végéig még több civil szervezet bemutatkozik a NIOK (Nonprofit Információ és Oktató Központ Alapítvány) szervezésében. A szervezők cél­ja, hogy kiemelkedő civil teljesít­ményeket ismertessenek meg az érdeklődőkkel, és a három szek­tort közelebb hozzák egymás­hoz, ezért kormányzati, önkor­mányzati képviselőket, hivatal­nokokat, vállalatok munkatár-sa- it és nonprofit szervezeteket is várnak a programsorozatra. Leg­utóbb a Drog Stop Budapest Egyesület mutatkozott be. A Drog Stop a legrégebbi egye­sületek közé tartozik, 1992-ben alakult. Egyedülálló módon 24 órás, országosan hívható, ano­nim telefonos droginformációs segélyvonalat tart fenn. Informá­ciókat nyújt drogokról, ártalmak­ról, segítő helyzetekről, sőt lelki támaszt is nyújt a krízisben lévő pácienseknek.- Havonta több ezer hívás fut be, de tízszer ennyi azoknak a te­lefonálóknak a száma, akik csak próbálkoznak: tárcsáznak, végül mégsem szólnak bele a kagyló­ba. Egyesületünk megelőzési te­vékenységet is folytat: több álta­lános és középiskolai osztályban tartunk drogprevenciós előadást, foglalkozásokat. A szülőket és pedagógusokat is igyekszünk tá­jékoztatni, hiszen ők azok, akik segítséget nyújthatnak az élveze­ti szerektől függőknek - mondja Somogyi Dániel, a Drog Stop Egyesület elnöke. A Nyitott Műhelyben legköze­lebb - november 27-én - a civil szervezetek európai uniós jövő­jéről lesz szó. Drog Stop Egyesület, zöld szám: 06-80/505-678 A XII. kerület lakossága a Hegy­vidék című kerületi lapban olvas­hatott az örmény kisebbségi ön- kormányzat és a polgármesteri hivatal közötti pénzügyi elszá­molási vitáról. A jelenlegi ör­mény önkormányzatnak azon­ban nincs semmiféle tartozása. A Hegyvidék Önkormányzata azonban elismerte, hogy a pénz­ügyi hiány rendezéséért kizáró­lag az előző elnök felelős. A je­lenlegi elnök, Csíkszentgyörgyi- Ficzus Margit egy éve vezeti a XII. kerületi örmény kisebbségi önkor­mányzatot. Első kisebbségi köz­meghallgatásán beszámolt ered­ményeikről és terveikről. 2003-ban a kerület örmény ön- kormányzata megszervezte a ke­rületi örmények találkozóját, idén ősszel Örmény arcok - örmény szemek címmel kiállítást rende­zett, nyáron, a kisebbségi napon a közönség színvonalas műsort lát­hatott, Kátainé Szilvay Ingrid sze­replésével. A tervek között szere­pel egy Örmény Kódexművészet című kiállítás, amelyet valószínű­leg a március 15-i forradalomhoz fognak kapcsolni. A másik nagy­szabású kiállítást Aradi vértanúk­ra való megemlékezéssel egybe­kötve kívánja megszervezni a ki­sebbségi önkormányzat. Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit Részt vett a közmeghallgatá­son dr. Issekntz Sarolta, a Fővá­rosi Örmény Önkormányzat és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke is, aki a megjelenteknek elmondta: a XII. kerületi örmény kisebbsé­gi önkormányzat kilenc éve funkcionál, de az első olyan évet zárja, amely alatt valódi eredmé­nyek születtek az örmény kultú­ra, az örmény gyökerek ápolása terén.---------------V BUDApest < Regionális oldalak J 1 y 1., II., Xll. kerület, Budaörs, j—- *** M Budakeszi, Nagykovácsi, «Jr Solymár 14 2003. november 19., szerda T/ÍTiTíTí (ifi (lÁíTtTTíiiTí fid fláUÉBl Ifi líTál fíifTrí íi I I, kerület 111 II. kerület J BudokSIZiNügykovócsí ___ .......................1 i XH.terülfii li Budaörs:

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék