Budapesti Nap - Mai Budapesti Nap, 2003. november (2. évfolyam, 254-269. - 1. évfolyam, 1-8. szám)

2003-11-25 / 4. (273). szám

Mai Budapesti Nap 2003. november kedd 5 Budapest kultúra Rocklegenda a Ligetben Szerdán a Colosseum koncertezik a Petőfi Csarnokban A legendás zenekar az eredeti felállásban: úgy, ahogyan holnap is játszanak majd A BUDAPESTI MŰVÉSZVILÁG HÍREI Fesztivál - A világ filmtermésének legiz­galmasabb darabjait mutatja be decem­ber 4. és 14. között az Európa Filmhét keretében a Művész mozi. A fesztiválon látható lesz többek között Hitler ked­venc dokumfilm-rendezőjének, az Aka­rat diadala alkotójának, Leni Riefen­­stahlnak két természetfilmje. (BN) Díj - Az idei év komolyzenei világtermé­séből a német lemez- és zenekritikusok díját egy Kurtág György-lemez nyerte el. A zeneszerző műveit megszólaltató Orlando Trio alapítója és gordonkása, Metz István vette át a rangos kitüntetést a berlini Musikinstrumentmuseumban rendezett ünnepségen. (BN) Premier a Komédiumban Kiss Csaba Esti próba című darabját mu­tatják be csütörtökön este a Komédium Színházban (V., Tüköry út 5. Tel.: 269- 5631.) A Zampano és Gelsomina alcímű előadás szereplői Gáti Oszkár és Parti Nóra. A Győri Nemzeti Színház és Komédium közös produkciójában a díszlet és jelmez Bozóki Mara munkája, a rendező Kiss Csaba. Egy nagy formátumú színész és a kezdő színészlány a lakásnak használt öltözőben Fellini Országútonjának színpadi változatát próbálják. Zampano és Gelsomina kettőse finom áttűnések­­kel, szinte észrevétlenül vált át az öre­gedő férfi és a nőiességét próbálgató gyereklány szerelmi csatározásává. A drámai helyzetek privát érzelmi és sze­xuális érzeteket indukálnak, így bonta­kozik ki egy megkeseredett, elfecsérelt magánélet ütközése a naiv színházba vetett hittel. Összemosódhat-e a színpadi szituáció a magánéletivel, összekeverhető-e a ket­tő egymással? (BN) Lassan már egy évtizede, hogy a legendás rockzenekar, a Colosseum hazánkban adta búcsúkoncertturnéjának befejező darabját. Jón Hiseman és csapata 1993- ban járt itt utoljára, akkor a Budapest Sportcsarnokban léptek föl közel hatezer lelkes rajongó előtt, igazi, hamisítatlan rockzenét játszva. Nem valami nagy tö­meg - fanyaloghat az ember, és ez így is van, csakhogy. A nagy visszatérésnek szánt turné egyáltalán nem volt hatalmas siker. A legtöbben Köln városában voltak kíváncsiak a zenekarra, ez mindössze 1700 embert jelentett. Nem csoda hát, ha az ezek után monumentálisnak ható, ha­tezres tömegtől megrészegült az együt­tes, és olyan koncertet hoztak össze, ami­lyet még ma is párásuló szemmel emle­getnek, akik ott voltak. A szájhagyomány szerint aztán ez a siker volt az, ami miatt az együttes tagjai a folytatás mellett dön­töttek. A legenda szerint a koncert utáni vacsorán az együttes tagjai a rendkívüli sikertől megrészegülve, félig kábán ültek az asztalnál, amikor az alapító és dobos Hiseman fölállt az asztaltól és így szólt: „Nem hagyhatjuk abba. Budapest közön­sége biztosíték számunkra, hogy jó irány­ban vagyunk - folytatni kell.”. És - ahogy az már az ilyen szép történetek esetében lenni szokott - folytatták is. Kiadtak egy nagylemezt (Bread &Circuses) és termé­szetesen többször visszatértek „második szülővárosukba”. A bízvást legendásnak nevezhető együttes több mint három évtizede indult. Az alapí­tó, Jón Hiseman ült a dobok mögött, Chris Parlowe énekelt, Clem Clempson gitáro­zott, Dave Greenslade az elmaradhatatlan Hammond orgonát püfölte. Tagjai voltak még az együttesnek Dick Heckstall Smith (szaxofon) és Mark Clarke (basszusgitár). Szerdán a Petőfi Csarnokban tehát igazi le­gendát láthat a közönség: egy eredeti felál­lásban játszó, igényes és unikális rockze­nét produkáló Colosseumot. Ismerve történetüket, semmi okunk nincsen azt gondolni, hogy félgőzzel, fá­sultan, netán unottan fognak játszani. El­végre nekünk, budapestieknek (is) kö­szönhetik az elmúlt évtizedet. -sy­•.......... [Koncert Együttes: Colosseum Helyszín: Petőfi Csarnok XIV., Zichy Mihály út 14. Jegyárak: 580 forint Jegyek kaphatók az ismert jegyirodákban és a helyszínen. Versenyben a magyar filmek Először versenyez nemzetközi terepen Tóth Tamás Rinaldo című alkotása a no­vember 20-án kezdődő mannheimi nem­zetközi filmfesztivál játékfilmversenyében. A németországi fesztivál fő célja bemutat­kozási lehetőséget teremteni a fiatalabb ge­neráció számára. Az esemény jelentősége amellett, hogy Magyarország az utóbbi években nem sze­repelt versenyfilmmel az is, hogy Vezér Évát, a Filmunió vezetőjét a fesztivál zsűri­jébe hívták meg idén. Az IDFA (International Documentary Film Festival Amsterdam) különböző programjain közel 200 dokumentumfil­met vetítenek évente. Az egyik legjelentő­sebb nemzetközi dokumentumfilm-feszti­­vál programjában idén Moharos Attila Mi­kor szolgának telik esztendeje című alko­tását mutatják be. A 6. alkalommal megrendezett Mumbai Nemzetközi Filmfesztiválon Fábri Zoltán filmjeiből mutatnak be válogatást. A retro­spektív programban nyolc filmet mutat­nak be Fábri 1955-81 között készített já­tékfilmjei közül. Az indiai rendezvényen Meskó Zsolt Szent Iván napja című játék­filmjével is találkozhat a közönség. A spanyolországi Badalonában az Eső utánt hívták meg a rövidfilmprogramba. Észak-írországban, Foyle-ban szintén ezen a napon kezdődik a 16. Nemzetközi Filmverseny, ahol a legjobb rövidfilm díjá­ért kel versenyre a Gránátok és a Tüzet szüntess! Kicsit délebbre, a Siena-i Rövid­filmfesztivál nemzetközi versenyébe a Kis apokrifot hívták meg. A görög mítoszok a világ filmművészetében címmel rendez­nek tematikus programot az idei Thessza­­loniki Filmfesztiválon, ahol Jancsó Miklós Szerelmem Elektra című 1974-ben készült játékfilmjét mutatják be. A Black Nights filmfesztiválra Sas Tamás Szerelemtől sújtva című alkotását és Szomjas György Vagabondját választották ki a fesztivál szervezőit. Az idén 7. alkalommal megren­dezett fesztiválnak az észtországi Tallinn ad otthont. (BN) A képzelet játékai két klasszikus összeházasításában Vörös István: Svejk, a féregirtó avagy A puska nem sül el Rengeteg játéklehetőséget rejt magában egy olyan előadás, ahol különböző, egyenként jól ismert, hogy ne mondjuk, nagy múltú művekből érkezett hősök talál­koznak és ütköznek egymással. Intellektuális játék ez, ahol óriá­sok vállán vetjük meg lábainkat, és új perspektívát kapnak a meg­idézett művek, új értelmezési horizont rajzolódhat a befo­gadóban - persze csak akkor, ha az előadás végiggondolt. A Stú­dió K-ban ezúttal Hősek legendás hőse, Svejk találkozik Gregor Samsával és Franz Kafka Átválto­zás című kisregényének többi alakjával. A Fodor Tamás rendezte elő­adásban a nézőtér szinte satuba fogja a játékteret. Vékony pallón egyensúlyoz a produkció, hiszen túlnyomó részben egy, az egész tér szimmetriatengelyében húzó­dó, keskeny dobogó adja a szín­padot. Gyakran négy-öt szereplő mo­zog egyszerre a szűk térben, ol­dalazva, kerülgetve a székeket, a két oldalon pedig a nézők foglal­nak helyet. Svejk (Hannas Zol­tán) figurája ebben az előadás­ban hasonlatos a könyvbéli alak­hoz. Nem tudjuk igazán eldönte­ni ki is ő. A nép bárdolatlan fia, nagy ravaszdi, bölcs-szomorú bohóc, zseniális hülye? Samsáék a kis- és középpolgári szint kö­zötti térben foglalnak helyet. Az anya (Horváth Zsuzsa), az apa (Tamási Zoltán), fiuk, Gregor (Nádasi László), húga (Kakasy Dóra) és a cselédlány (Homon­­nai Katalin) egyben azonosak: mindenki másnak képzeli ma­gát, mindenki másnak hiszi a másikat. Nem csak Gregor, a többiek is az átváltozás bajnokai. Gregor és kollégája (Boksa Imre) gyakran saját hivatali főnöküknek álcáz­zák magukat egy olyan intézet­ben, ahol maguk sem tudják, hogy létezik-e egyáltalán főnök vagy hivatal. Gregor húga hol sa­ját testvére menyasszonyának, hol kései Antigonénak képzeli magát. Ebben a sajátos', csak az „őshonosok” által érthető és élhető kelet-európai környezet­ben mindenki valamilyen szere­pet játszik. A sajátos, csak az őshonosok által érthető és élhető kelet-európai környezetben mindenki valamilyen szerepet játszik, általában egyszerre többet is. Általában egyszerre többet is, így fennáll a veszély, hogy maga az igazi személyiség (ha van ilyen) egyszer csak elvész, ha rá is találunk, már nem lehetünk biztosak benne, hogy tényleg az igazi-e. Lehet hogy a szerep, a maszk már elhagyhatatlan, letép­­hetetlen. Mint ahogy a fentiekből sejthető, abszurd előadás ez, gro­teszk, félelmes humorral előad­va. A színészek pedig fürdenek szerepeikben, nyugodtan mond­hatjuk: egytől egyik kiaknázzák az előadás által nyújtott játékle­hetőségeket. Különösen a Svejket játszó Hannus Zoltán, aki valami elképesztő könnyedséggel és biz­tonsággal tud okos és ostoba len­ni egyszerre. Tamási Zoltán Gregor apja­ként, a bogárrá változott fiú ké­pét előrevetítő, rokkant, két bot­tal járó kriplit megformálva re­mekel. Nádasi László Gregor Samsája a dráma központi figurá­ja, ő mindegyik szerephez kap­csolódik valamilyen szállal, azonban a szálakat nem ő moz­gatja, inkább fordítva. E szálakhoz kötve, mint a pók hálójába ragadt rovar vergődik, rángatózik. A pontos, a végtelen­ségig kiszámított előadás még két szereplőt tartogat számunkra. Puskát, a színpadon kívüli világ­ból való férfit ez alkalommal Fo­dor Tamás, és Cigarettát, az éteri öregasszonyt Nyakó Júlia alakítá­sában. Ők a kezdetektől fogva a nézőtérről figyelik az eseménye­ket. Egy darabig. Amikor bekap­csolódnak, világossá válik, az ő képzeletükben történik meg az előadás. Kik ők? Angyalok, ördö­gök, olyan túlvilági lények, akik felülről vagy éppen alulról, a lét mélyéből figyelik az emberiség heroikus vagy éppen szánalmas vergődését, és most szórakozás­ból mesét farigcsálnak maguk­nak? Ez esetben mi nézők is e túlvilág lakói, esetleg szintén az ő képzeletük alakjai vagyunk. Olyanok, mint a gyermekek, akik különböző mesékből származó bábjaikat összepusziztatják? Ez esetbert mi nézők is gyermekek vagyunk. Vagy bábok lennénk? Esetleg szimplán két nézőről van szó személyükben, akiknek el­méjében megszülethet az elő­adás. És akkor velünk is csak a képzeletünk játszik? haynal David Lynch elismerései November 23-án ért véget a 14. Nemzetközi Filmfesztivál Stock­holmban. A fesztiválon az ameri­kai független filmektől kezdve a balti államokban és Ázsiában ké­szült filmek is szerepelnek. A fesztivál elismerésével egy több mint hétkilós bronz lovat ábrázo­ló szobor jár, a világ legnehezebb díja. Minden alkalommal átadnak egy életmű díjat is, amit idén a le­gendás David Lynch nyert el, aki­nek filmjeiből a fesztivál folyamán egy retrospektív vetítéssorozatot is tartottak. Lynch elmondta, hogy gyakran szürreális filmjei, mint a Kék bár­sony vagy a Radírfej, egy-egy apró ötletből születnek, amely aztán már önmagát alakítja a rendező fe­jében. Lynch most egy internetes sorozat elkészítésén dolgozik, amely egyelőre anyagi nehézsé­gekkel küzd. A rendező a fesztivá­lon kritizálta az amerikai elnököt, mondván túlzottan a terrorizmus­ra koncentrál, pedig a világnak más súlyos problémái is vannak, mint például a szegénység. Lynch egyébként nemrégiben elnyerte a Guardian, angol lapban a legfonto­sabb kortárs rendezőnek járó leg­több szavazatot is. (BN) Erdélyi magyar televízió A hétvégén Marosvásárhelyen ta­nácskoztak a tervezett magyar te­levízió vezetői, miután Markó Bé­la, az RMDSZ elnöke és Medgyessy Péter magyar kormányfő egy héttel korábban kötött megállapodást a televízió létrehozásáról. Ennek ér­telmében jelentős támogatást kap­na Magyarországtól az intézmény, mely a jövő év közepéig jönne lét­re, műholdas sugárzással. st A Mai Budapesti Nap ajánlja Színház Előhívás Egy kortárs kanadai drámaíró, Michael McKenzie a Bárónő és a ko­morra című drámájának alaposan át­dolgozott verziója. Bérezés László ér­zékeny rendezése két ember kapcso­latáról szól. Sajátos Robinson történet ez, ahol a magányos, elhagyatott bá­rónő magához emel a mocsokból egy a kezdetekben gyakorlatilag kommu­nikációképtelen lényt, és megpróbál­ja a saját képére formálni. Azonban mindketten jelentős változásokon es­nek keresztül egymás hatására. Helyszín: Bárka Cím: Üllői út 82. Időpont: 19.00 Tel.: 303-6505, 210-5740 Honlap: www.barka.hu Belépd: 500-1500 Ft . ü Kiállítás Metamorfózis Imre Zoltán, 1997-ben elhunyt tán­cos-koreográfus idén lenne hatvan esztendős, emlékére most egy idő­szaki kiállítást rendeztek személyes tárgyaiból, a hozzá fűződő tárgyak­ból. A tárlaton kedvenc bútorai, mű­tárgyai, fotók, plakátok és egyéb do­kumentumok, videón pedig tánc­részletek idézik fel legendás alakját. Helyszín: Bajor Gizi Szíriészmúzeum Cím: XII., Stromfeld Aurél út 16. Tel.: 356-4294 Nyitva: január 31-ig 14-18 óra között. Belépő: 200-500 Ft Portrék és előzmények Kréher Péter kiállítása Helyszín: K.A.S.Galéria Cím: V., Váci u. 36. Tel: 318-2084 Nyitva: A kiállítás megtekinthető december 2-ig, hétfőtől szombatig 12-17.30 ig. Ingyenes. Kalmár János ­­Válogatás 25 év munkáiból Helyszín: Ateliers Pro Arts Cím: VIII., Horánszky u. 5. Tel: 486-2370 Nyitva: A kiállítás megtekinthető november 29-ig, keddtől péntekig Ingyenes. ^3 Mozi Felhők a Gangesz felett Kegyetlenül pontos kép a heroinis­táról, akinek egyetlen ambíciója, hogy annak is, aki szereti, bebizo­nyítsa, hogy nem szereti. Egy ilyen embert persze csak olyasvalaki sze­rethet, aki magát nem szereti. A magyar filmtörténet, egyik leg­szebb szerelmi drámája. Helyszín: Hunnia mozi Cím: VII., Erzsébet körút 26. Időpont: 21.30 Tel: 322-34-71 Belépő: 600 Ft Gyorsbüfék, gyors nők A gerontofil tini, a magányos pin­cérnő és a potenciaproblémákkal küszködő özvegy keserédes drámá­ja. De a főszereplő valaki más. Egy nő, aki virágspriccelővei teszi zize­­gésmentessé az újságját, ha a párja hamarabb alszik el. Helyszín: Kultiplex Cím: IX., Kinizsi u. 28. Időpont: 18.00 Tel: 219-0706 Jegyár: 1600 Ft = Ne hagyja ki! HETI 700 PROGRAMBÓL VÁLASZTHAT MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN A MAI BUDAPESTI NAP BUDAPESTIPP MELLÉKLETÉBEN

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék