Budapesti Orvosi Újság, 1907. július-december (5. évfolyam, 27-52. szám)

1907-07-04 / 27. szám

Ötödik évfolyam. Budapest, 1907. julius 4. 27. szám. TUDOMÁNYOS ÉS ORVOSTÁRSADALMI HETILAP. SZERKESZTIK: Dr. ÁLDOR LAJOS, Dr. BÄCKER JÓZSEF, Dr. BAUMGARTEN EGMONT, Dr. BOSÁNYI BÉLA, Dr. DIRNER GUSZTÁV, Dr. FELEKI HUGÓ, Dr. DONOGÁNY ZAKARIÁS, Dr. GOLDZIEHER VILMOS, Dr. GRÓSZ GYULA, Dr. HERCZEL MANÓ, Dr. HUBER ALFRÉD, Dr. KÖVESI GÉZA, Dr. MINICH KÁROLY, Dr. REICH MIKLÓS és Dr. SCHVARCZ EDE Dr. TORDAY FERENCZ Dr. ÁNGYÁN BÉLA Dr. SCHUSCHNY HENRIK gyermekment!, főorvos, felelős szerkesztő. egyet. rk. tanár, főszerkesztő. segédszerkesztő. ELŐFIZETÉSI ARAK : Egész évre-----------------------16 korona F él évre_______________ 8 „ N egyed évre —_____ 4 „ M EGJELEN MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Kertész-utcza 16. HIRDETÉSEKET felvesz a kiadó- tulajdonos: „Petőfi“ Újság-, könyv­kiadó- és hirdetési vállalat. BUDA­PEST, VII., Kertész-utcza 16. sz. íznélküli, mellékhatásoktól ment; cseppek alakjában adagolható. Adag: Naponta 3 - szór 30 csepp vagy 4-szer 2 tokocska. Irodalom és minták ingyen. KNOLL & Со., vegyi gyár, LUDWIGSHAFEN a/Rh. Schmidthauer-féle rarfioactiv I keserű­Igmándi kitűnő eredménynyel pótolja a karlsbadi cs marienbadi ivókúrát otthon bármely évszakban. Rendszeres adag. reggel fél pohárral. VÍZ Idegbetegek családias jellegű otthona. l—j. BATKXFAIiW.féle Sanatorium es Vízgyógyintézet Budapesten, VII., Aréna-út 82. Gyógyeszközök: Vízgyógymód. Szénsavas fürdők. Villamo­zás (galvan-, faradikus- és Franldin-áram). Massage (diaeteti- kus és orvosi). Vibratiós és rotatiós massage. Svéd-gymnas- tika. Hizlaló és savanyító gyógymódok. Kitűnő ellátás mér­sékelt árak mellett. Állandó orvosi felügyelet. — Gondos ápolás. Kiváló tisztaság. Vízgyógykezelésre bejáró betegek is felvétetnek. Telefon 15—35. Alapittatott 1859-ben. Kívánatra prospektus. " =|| Ml ll,lich «*»»»> -tő-főorvos jp István-úti Sanatorium és vízgyógyintézet í887 Budapest, Vil, kerület, Hungária-űt 9. szám (István-út sarok), Újonnan épült, legmodernebbül felszerelt magángyógy­intézet sebészeti, nőgyógyászati bel-és idegbetegek részére. Mérsékelt árak. — Telefon 81—OJ. VívffvAffv!/07o1óc bejáró betegek részére is. Massage. Klektro- therapia. Villanyos fény-és hőfürdő. Szén­savas fürdő. Napfürdő. Svéd-gymnastika. Mechanikai gyógy- gymnastika. Röntgen. Állandó orvosi felügyelet. Gondos ápolás. Kitűnő ellátás. Bővebb felvilágosítást készségesen nyújt: Dr. Dapsy Viktor, oparateur, a Sanatorium igazgató-főorvosa. Kívánatra prospectus. Jabl. ferri protox. Dr. Deér sine et c. arseno készítményt a szegényvérüség, sápadtság, étvágyta­lanság és általános gyengeség eseteiben. A készít­mény szerencsés összeállítása, kényelmes alakja és technikai tökéletessége biztosítják sikeres alkalmazását. Ara 2 korona. Kapható a gyógyszertárakban. ^»Jó Pásztor« gyógyszertár, Budapest, IX. ker^ gorosznó gyógyfürdő Zólyommegyében. Vasúti állomás, posta, távírda, telefon a fürdőtelepen. Gyógy- tényezői : Glaubersós forrásai a karlsbadi vízzel csaknem azonos összetételűek lévén, indikáltak gyomor-,bél-, májbajoknál, diabetesnél, stb. Jól berendezett vízgyógyilltézet. Szénsavas-, kénes-,fenyő­fürdők. Elektrotherapia. Fürdőorvos l>r. Wiesinger Frigyes Budapestről. Száznál több tiszta, száraz szoba. Diaetetikus konyha. Olcsó árak. Prospektust szívesen küld az igazgatóság. Jelen számunk a »Urológia« tudományos mellékletekkel együtt 32 oldalra terjed.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék