Budapesti Szemle. 1860. 10. kötet, 31-34. szám

33–34. szám - ÚJ TERMÉSZETRAJZI ELMÉLET. – A nemek eredete Darwintól. – Jánosi Ferencz

ÚJ TERMÉSZETRAJZI ELMÉLET. A NEMEK EREDETE. On the origin of species. By Charles Darwin, London, Murray 1859. Kevés tudományos mü keltett oly élénk figyelmet mint az, melynek czime e sorok fölött olvasható. A legzajosabb megtámadás s az épen oly zajos elismerés, mely folytonosan kíséri, tanúsítják is, hogy itt egy lángész müve áll előttünk, melynek hivatása a termékenyítés, s az eszmék és gondolatok mindennapi folyamát új mederbe indítani. Az igénytelen czim alatt alig sejtené valaki a gazdag, közérdekű tartalmat, A természettudományok egyik legérdekesebb kérdése után kutató éles látású tudóst eleven kép­zelődés s szabad szellem szárnyalása segíti, hogy oly mtivet alkos­son , mely eszméi nagyszerűségével a bölcsészt s a szaktudóst egyaránt meglepi, s a haszonkeresö gyakorlatnak is kijuttatja illetőségét. Darwin müvének közérdekűségét eléggé tanúsítja az, hogy valamennyi tudományos lap versenyezve sietett azt olvasói­val megismertetni; midőn ezeknek példájára mi is lehetőleg rövid ismertetését adjuk egy franczia szemle erre vonatkozó czikke után, úgy véljük, kedves dolgot teszünk olvasóinknak, ha néhány vonással úgy szólva előlegezve bemutatjuk a tárgyat, melyből mindenki megítélheti, érdemesnek tartja-e ismertetésünket becses figyelmével végig kísérni. * # * Földünk egymáshoz hasonló, és több tekintetben egymástól végtelenül különböző élő lényekkel van benépesítve. Lakhelyre,

Next

Regisztráció   
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék