Budapesti Viszhang, 1852. május-június (1. évfolyam 1. félév, 1-8. szám)

A Budapesti Viszhaiig megjelen, hetenkint egyszer vasárnap három íven, és minden hónapban egy műmellékletet és egy párisi divatképet hoz. Előfizetési díj : félévre Pesten 0 ft; Vidéken 7 ft; évnegyedre : Pesten 3 ft; vidéken 3 ír. 40 kr. p. p. Az előfizetési pénzek Lukács László kiadó úrhoz, (Országút Kune- walderház) utasitandók. A lap szellemi részét illető leveleket és közleményeket „A Budapesti Viszhang szerkesztőségének“ czim alatt kérjük beküldetni (Nádor utcza 13 sz. 2-ik em.) Vidéki tisztelt munkatársainkat is figyelmeztetjük erre. Minden levelet bérmentesittetni kérünk. Hölgyeinkhez; Szilágyi Sándortójl. Vágtat a 16'. . ; Arany Jánostól. Találkozás a Vezuvon; Bérczy Károly tói. Mily boldog ki aludni tud..; Gyulaitól. Egy éj az erdődi kastélyban ; Lau ka Gusztávtól. N agy meleg van . . ; Lévay Jóseftöl. T á r c z a : Charivari; Irodalmi élet; Társaséleti szemle; Külföldi szemle ; Nemzeti színház. • / TARTALOM:

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék