Büntető Jog Tára - Polgári Törvénykezés, 1899. április-szeptember (38. kötet, 1-25. szám)

Tartalomjegyzék

BÜNTETŐ JOG TÁRA. BÜNTETŐJOGI JUDICATURA, RENDELETEK, ÉRTEKEZÉSEK GYŰJTEMÉNYE. SZERKESZTI NÉMETH PÉTER, KIR. CÜRIAI BÍRÓ. POLGÁRI TÖRVÉN YKEZÉS. POLGÁRI JUDICATURA, RENDELETEK, ÉRTEKEZÉSEK GYŰJTEMÉNYE. SZERKESZTI Dr. GLÜCKLICH EMIL, BUDAPESTI ÜGYVÉD. XXXVIII. KÖTET. BUDAPESTEN, A PESTI LLOYD-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1899.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék