Büntető Jog Tára, 1912. október-1913. szeptember (65. kötet, 1-23. szám)

BÜNTETŐ JOG TÁRA FŐSZERKESZTŐ * NÉMETH PÉTER NYUG. KIR. CURIAI BÍRÓ. FELELŐS SZERKESZTŐ : DR~ ANGYAL PÁL EGYETEMI TANÁR. 4^ /7-V^ LXV. KÖTET. ?f\ PÉCS, 1913. NYOMATOTT WESSELY ÉS HORVÁTH KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék